Ders Adı:Gemi Yapı Analizi
Ders Kodu:GIM 5016
Ders İçeriği (Türkçe):Yükler, davranışlar. Gemi kirişinin davranış analizi. Matris metodların çerçeve ve ızgara yapısına uygulanması. Sonlu eleman metodunun temelleri. Levha eğilmesi. Ortotropik levha eğilmesi. Burkulma. Stifnerlenmiş panellerin burkulması. Plastik çerçeve analizi. Lineer-elastik ve elastik-plastik kırılma mekaniği. Yorulma. Zorlanmış titreşimler, modal analiz, frekans-davranış yöntemi.
Ders İçeriği (İngilizce):Loads, responses. Hull girder response analysis. Matrix methods: frames and grillages. Basic aspects of finite element method. Plate bending. Orthotropic plate bending. Buckling. Elastic buckling of stiffened panels. Plastic frame analysis. Linear-elastic and elastic-plastic fracture mechanics. Fatigue. Forced vibrations, modal analysis, the frequency-response method.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3