Ders Adı:Gemi Stabilitesinde Yeni Yöntemler
Ders Kodu:GIML 5030
Ders İçeriği (Türkçe):Gemi stabilitesinin tanımı ve gelişimi. Stabilitede kullanılan lineer olmayan yöntemlerin gözden geçirilmesi: Harmonik denge yöntemi, ağırlıklı artıklar yöntemi, Lyapunov yöntemi, Melnikov yöntemi vb. Gemilerin dinamik stabilitesi ve alabora olmasının gözden geçirilmesi. Yalpa, hareketi, parametrik rezonans ve bunlardan korunma yöntemleri. Yaralı stabilite kavramı ve gemiler için önemi. Ro-ro gemilerinin stabilitesi ve olasılıklı yaralı stabilite hesabı. Yeni getirilen Stockholm Anlaşması ve benzeri kuralların gemi stabilitesine uygulanması. Yeni jenerasyon tankerlerin stabilitesinin incelenmesi. Özel tipte gemilerin stabilitesi. Gemi ve çevre güvenliği ile ilgili yeni kural ve yönetmeliklerin irdelenmesi. Yelkenli tekneleri stabilitesi ve stabilite kriterleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Brief summary of ship stability and chronological development. Nonlinear stability theories and methods such as harmonic balance, weighted residuals, Lyapunov and Melnikov methods etc. Analysis of dynamical ship stability. Roll motion, parametric resonance and their mitigation. Damaged stability of ships and capsize phenomenon and its significance and applications for various vessels. Stability of ro-ro ships and calculation of probabilistic damaged stability. International new rules and regulations in ship stability such as Stockholm agreement and their applications. Stability of new generation tankers. Stability of special vessels. New rules and regulations in ship and environmental safety and their immediate impact. Stability of sailing yachts and stability criteria.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3