Ders Adı:Biyokütle ve Alternatif Yakıt Sistemleri
Ders Kodu:GIML 5031
Ders İçeriği (Türkçe):Biyokütle ve alternatif yakıt sistemleri için tanımlar, Dünyada biyokütle enerji potansiyelinin analizi, Termokimyasal tanımlar, Biyoyağ üretimi, Biyodizel üretimi, Biyohidrojen üretimi, Biyoetanol üretimi, Gazlaştırma yöntemi, Biyometan üretimi, Biyokütle çalışmaları için teorik modeller, Biyokütle kaynaklı yakıt üretim yöntemlerinin karşılaştırılması
Ders İçeriği (İngilizce):Descriptions for biomass and alternative fuel systems, Analysis of biomass energy potential in the world, Thermochemical definitions, Bio-oil production, Biodiesel production, Biohydrogen production, Bioethanol production, Gasification method, Biomethane production, Theoretical modeling for biomass studies, Comparison of fuel production methods originated biomass source
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3