Ders Adı:Free Surface Hydrodynamics
Ders Kodu:GIM 5032
Ders İçeriği (Türkçe):Zamana göre türev kavramı, transport teoremi, viskoz olmayan akışkana ait esaslar, süreklilik denklemi, akışkan hareket denklemleri, sınır koşulları, katı cisim-akışkan sınır koşulu, hareketli cisim-akışkan sınır koşulu, hareketli iki sıvıya ait ortak yüzey sınır koşulu, serbest su yüzeyi sınır koşulu, sabit hareketli eksen takımları ve ilgili hareket denklemleri ile sınır koşullarının gösterilmesi, direkt lineerleştirme, pertürbasyon metoduna göre birinci ve daha yukarı mertebeden teorilerin elde edilmesi, çeşitli çözüm yöntemleri, değişkenlerine ayırma yöntemiyle çeşitli serbest su yüzeyli sınır değer problemlerinin çözülmesi, uygulamalar, Green teoremi ve Green fonksiyonu yöntemiyle serbest su yüzeyli sınır değer problemlerinin çözülmesi, uygulamalar, radyasyon ve difraksiyon problemleri ve Haskind bağıntısı, uskur pervaneye uygulanan kaldırıcı yüzey teorisi, Biot-Savart denklemi
Ders İçeriği (İngilizce):Term of Time Dependent Derivative, Transport Theory, Fundamentals of Nonviscous Fluid, Continuity Equation, Motion Equation of Fluids, Boundry Conditions, Solid-Fluid Boundry Conditions, Moving Object-Fluid Boundry Condition, Two Moving Fluid boundry Conditions, Free Surface Boundry Conditions, Direct Linerization, Obtaining First and Upper Grade Derivative Theories with Perturbation Method, Various Solution Methods, Solution of various free surface boundry condition problems with method of Allocation of Variables and Applications, Solution of free surface boundry condition problems with method of Green Theory and Green Function and Applications, Radiation ve Diffraction Problems and Haskind Relation, Lifting Surface Theory Applied to Screw-Propeller, Biot-Savart Formulation
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3