Ders Adı:Gemi Mukavemetinde Nonlineer Limit Durumları
Ders Kodu:GIML 5034
Ders İçeriği (Türkçe):gemilerin düşey eğilme momentine maruz kaldığı durumlarda etkisi altında kaldığı düzlem içi ve düzlem dışı yükler için kullanılan nonlineer hesaplama ve modeller (von Karman ve Marguerre Plak Denklemleri, Ortotropik Plak Büyük Sehim Hesaplamaları, Galerkin Yöntemi, Smith Yöntemi Kademeli Göçme Yaklaşımı, Yapı Elemanları için Net Kalınlık Yaklaşımı, IACS-CSR Kuralları) bu idealleştirilmiş limit durumu modellerin analitik çözümleri, farklı limit durumlarının tasarım üzerindeki etkileri, farklı limit durumlarına göre eleman optimizasyonu
Ders İçeriği (İngilizce):Nonlinear calculations and models such as von Karman and Marguerre Plate Equations, Orthotropic Plate Large Deflection Analysis, Galerkin Method, Smith Method, Progressive Collapse Analysis Approach, Net Thickness Approach and IACS-CSR Rules for estimations of stress and strains of ship hull structures under in-plane and out of plane loads since vertical bending moments. Beams, columns, beam-column structural girder elements. Plates, plate buckling, collapse and post-collapse, Stiffened panels, buckling, collapse and post-collapse. Ultimate strength of plates, stiffeners and stiffened panels. Hull girder ultimate strength analysis. Non-linear FEM calculations for ultimate strength estimations.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3