Ders Adı:Gemi Stabilitesinde Nonlineer Etkiler
Ders Kodu:GIML 5035
Ders İçeriği (Türkçe):bordadan gelen dalgalar ve boyuna dalgalar için kullanılan nonlineer modeller (Duffing Denklemleri, Mathieu Hill Denklemi, Duffing-Mathieu Denklemleri) bu modellerin zamana bağlı nümerik çözümleri, bu modellerin frekansa ve veya zamana bağlı yaklaşık analitik yöntemler ile çözümleri; Eşdeğer Lineerleştirme Yöntemi, Krylov Bogolyubov Yöntemi, Pertürbasyon Yöntemleri (Lindsted Poincare yöntemi, Çift Zaman Ölçeği yöntemi, Çok Ölçek yöntemi), Çözümlerin stabilitesi (Floquet Yöntemi, Ruth-Hurtwitz Yöntemi), Fold Bifürkasyonları, Pitchfork Bifürkasyonları ve bunların stabilite üzerindeki etkileri
Ders İçeriği (İngilizce):Nonlinear roll motion models for beam, following and head seas (Duffing, Mathieu Hill, Duffing-Mathieu equations), numerical solutions of nonlinear equations in time domain, approximate analytic solution of nonlinear equations in time and frequency domain, Stability of solutions, fold and pitchfork bifurcations, influence of nonlinearity on ship stability
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3