Ders Adı:Makina Dairesinde Titreşim Ve Gürültü Analizi
Ders Kodu:GIML 5036
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Modelleme türleri (lineer ve lineer olmayan sistemler, ayrık ve sürekli sistemler, rassal ve rassal olmayan data); Matematik altyapı (Fourier serisi ve dönüşümü, Laplace dönüşümü, Dirac delta fonksiyonu, Hilbert uzayı); Tek serbestlik dereceli titreşen sistemler, harmonik salınım tür: serbest titreşim, harmonik salınım tür 2: zorlanmış titreşim, sönümleme; Çok serbestlik dereceli titreşen sistemler, Sönümlenmemiş 2 serbestlik dereceli titreşim; Sönümlü sistemler: Orantılı ve orantısız sönümleme; Çok serbestlik dereceli titreşen sistemler, zorlanmış titreşim ve tepki analizi, harmonik uyarıcı kuvvet etkisi, Zaman bölgesi ve frekans bölgesi analizleri; Şaftlarda/çubuklarda burulma titreşimi; Burulma titreşimine ait doğal frekans ve titreşim mod şekilleri; Gemi ana makinalarının titreşimi; Gemi dizel yataklarının tasarımı; Yüksek devirli dönen makinelerin titreşimi ve yataklama özellikleri; Çekiç vb darbeli makinaların titreşimi ve yataklama özellikleri; Ölçümleme ve ölçüm yöntemleri; Hareket ve titreşim algılayıcı transducer
Ders İçeriği (İngilizce):Introduce: Mechanical vibrations: a review of some fundamentals, singled degree of freedom systems, two or more degree of freedom systems, free-forced-damped vibration characteristics, torsional vibration, reciprocating-turbo or hammer type machineries’ vibration characteristics and their foundations, motion and vibration measurement
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3