Ders Adı:Matrix Methods and Applications to Ship Construction
Ders Kodu:GIM 7002
Ders İçeriği (Türkçe):Temel kavramlar, Frame analizi, Yapının katılık matrisi, Serbest bağlı yapı elemanları, Serbestlik dercesi, Rijit bağlı yapı elemanları, Katılık matrisinin geliştirilmesi, Gemilerde kemere, posta ve dip yapı sistemlerinde uygulama, 3 boyutlu uygulamalar, Panellerde uygulama, genelleştirilmiş elemanlara uygulama, Kesme ve burulma zorlaması altındaki elemanlara uygulama, Bilgisayar uygulaması
Ders İçeriği (İngilizce):Basic Terms, Frame Analysis, Rigidity Matrix of Construction, Free Fixed Frame Elements, Degrees of Freedom, Rigit Fixed Frame Elements, Development of Rigidity Matrix, Apllication to Beams, Frames and Other Bottom Elements in Ships, 3D Apllications, Applications to Panels and Generalized Elements, Application to elements under shearing and buckling forces, Computer Aided Applications
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3