Ders Adı:Structural Design and Materials of Small Craft
Ders Kodu:GIM 7003
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş. Yorulma ve kompozit malzeme üzerindeki çevre etkileri. Takviyeler ve takviye-matris ara yüzeyi. Metalik matrisli kompozitler. Polymer matrisli kompozitler. Bir laminanın elastik özellikleri. Ortotropik laminanın mekaniği. Tek yönlü kompozit ve laminaların rijitliği. Tek yönlü kompozitlerin mikromekaniği. Anizotropik panellerin dizaynı. Kompozitlerin sonlu eleman analizi. Kompozit malzemelerin kırılma mekanizmaları. Deplasman teknesi dizaynı. Dinamik destekli tekne dizaynı. Sandviç yapıların dövünme ve darbe yükleri karşısında davranışı.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction. Fatigue and environmental effects on composit materials. Reinforcements and Reinforcement-matrix interface. Composites with metallic matrices. Polymer matrix composites. Elastic properties of a laminate. Mechanics of orthotropic laminae. Stiffness of unidirectional composites and laminates. Micromechanics of unidirectional composites. Design of anisotropic panels. Finite element analysis of composites. Failure mechanism in composite materials. Design of displacement craft. Design of dynamically supported craft. Response of sandwich structures to slamming and impact loads.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3