Ders Adı:Gemilerde Enerji Ekonomisi
Ders Kodu:GIM 7031
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş ve temel kavramlar / Tahrik sistemlerinin ekonomik değerlendirme yöntemleri / Tahrik sistemlerinin enerji ve ekserji verimliliği / Gemi termal sistemlerinin termoekonomik ve ekserjoekonomik analizi ve değerlendirilmesi / Tahrik sistemlerinde enerji ve ekserji verimliliğini artıran yöntem ve donanımların etüdü / Güç üretim tesislerindeki atık ısının kullanımı / Yakıt enerjisinin tümünü kullanma ve verim artışı / Elektrik enerjisinin ve buhar enerjisinin üretimi / Güç sağlama sistemleri; ısıtma, su ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri / Gemilerde atık ısının kullanım yerleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction and basic concepts / Economic evaluation methods of driving systems / Energy and exergy efficiency of driving systems / Thermoeconomic and exergoeconomic analysis and evaluation of ship thermal systems / Study of energy and exergy efficiency increasing methods and equipments in driving systems / The utilization of waste heat in power supply system / The use of all primary energy of the fuel and the increase of the efficiency / Production of steam energy and electrical energy / Power supply systems; heating, water heating, ventilating and refrigeration systems / The use of the waste heat in shi
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3