Ders Adı:Gemi Makina Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu
Ders Kodu:GIM 7041
Ders İçeriği (Türkçe):Mühendislik açısından karar verme mantığı, çalışabilir ve optimum sistem kavramı, termodinamik açıdan modelleme ve tasarım analizi, ısı geçişi açısından modelleme ve analiz, mühendislik ekonomisi, termo-ekonomik analiz, optimizasyona dönük mühendislik tasarım problemlerinde matematiksel modelleme, ısıl sistemlerin tarifi ve modellenmesi, optimizasyon, Lagrange çarpanları, araştırma metodları, geometrik programlama, lineer programlama, uygulamalı problemlerin çözüm yaklaşımları
Ders İçeriği (İngilizce):Decisions in an engineering undertaking, designing a workable and optimum system, thermodynamics, modeling and design analysis, heat transfer, modeling and analysis, engineering economics, thermo-economic analysis and evaluation, mathematical modeling of engineering design problems for optimization, modeling thermal equipments and system simulation, optimization, Lagrange multipliers, search methods, geometric programming, linear programming, artificial intelligence in thermal systems design: concepts and applications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3