Ders Adı:Pervane Hidrodinamiği
Ders Kodu:GIM 7054
Ders İçeriği (Türkçe):Kaldırıcı Yüzey Hidrodinamiğinin Temelleri, İki ve Üç Boyutlu Kanat Teorisi, Kaldırıcı-Hat, Kaldırıcı-Yüzey ve Girdap-Kafes Yöntemleri, Pervanelerin Kaldrıcı-Hat ve Yüzey Yöntemleri ile Temsili, Panel Yöntemleri, Viskoz Etkiler, Daimi Olmayan Hidrofoil ve Pervane Hesap Yöntemleri, Kavitasyon ve Süperkavitasyon, Serbest Su Yüzeyi ile Kavitasyon arasındaki Etkileşimler.
Ders İçeriği (İngilizce):Basics of Lifting Surface Hydrodynamics, 2D and 3D Wing Section Theory, Lifting-Line, Lifting-Surface and Vortex-Lattice Methods, Lifting Line and Surface Representations of Propellers, Panel Methods, Viscous Effects, Unsteady Hydrofoil and Propeller Calculation Methods, Cavitation and Supercavitation, Interaction Between Cavitation and Free Surface.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3