Ders Adı:Gemi İnşaatında Süreç Modellemesi
Ders Kodu:GIML 7060
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş.Gemi inşaatında iş analizi kavramı.Gemi üretiminde çevrim süresi, akış diyagramları kavramları.Gemi inşaatında genel fabrika yerleşiminin anlatılması.Gemi inşaatında fonksiyonel yerleşim, hücresel yerleşim ve grup teknolojisi kavramlarının anlatılması.Gemi inşaatında kuyruk teoreminin anlatılması.Gemi inşaatında kullanılan simülasyon yazılımının genel olarak tanıtılması.Simülasyonda kullanılan modüllerin anlatılması ve senaryo analizi kavramı.Simülasyon yazılımında kullanılan alt modüllerin anlatılması ve arıza senaryoları.Gemi inşaatında profil kesim istasyonunun simülasyon ortamında modellenmesi ve senaryo analizi.Gemi inşaatında nest kesim iş istasyonunun simüle edilmesi ve senaryo analizi.Ön imalat iş istasyonunun simülasyon ortamında modellenmesi,Jig iş istasyonunun simülasyonu.Gemi inşaatında kullanılan panel hattının simülasyon ortamında modellenmesi ve senaryo analizleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, concept of work analysis, cycle time in ship production, flow charts, general workshop arrangement in ship building, functional layout in shipbuilding, group technology application in shipbuilding, definition of queue theory, definition of simulation software used in ship production, modules of simulation analysis and scenario analysis concept in simulation, definition of sub modules in simulation and failure scenarious, modeling of stiffener cutting work station with simulation ad scenario analysis, modeling of nest cutting work station with simulation ad scenario analysis, simulation modeling of pre fabrication work station, simulation modeling of jig station, modeling of panel line utilized in ship manufacture with simulation environment.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3