Ders Adı:Geoteknik Deprem Mühendisliği
Ders Kodu:INSL 7801
Ders İçeriği (Türkçe):Geoteknik deprem mühendisliğinde genel kavramlar, Depremler, Zeminlerin dinamik özellikleri, Sıvılaşma, Sismik şev stabilitesi, Dayanma yapılarının sismik tasarımı, Depremlerden doğan zeminlerde oturmalar, Depremler için temellerde taşıma gücü analizi, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde geoteknik tasarım
Ders İçeriği (İngilizce):General terms in gotechnical earthquake engineering, Dynamic properties of soils, Liquefaction, Seismic slope stability, Seismic design of retaining structures, Settlements due to earthquakes, Bearing capacity analysis for the foundations under earthquake forces, Geotechnical design in Turkey building earthquake regulations.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3