Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Telefon :0462- 377 35 07
E-mail :fatma@ktu.edu.tr
Web :https://avesis.ktu.edu.tr/fatma
Adres :
Telefon :
Faks :fatma@ktu.edu.tr
Web :
Bölüm Hakkında :
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY Uygulamalı Jeoloji firat@ktu.edu.tr 0462 377 2063
Prof. Dr. Aykut AKGÜN Uygulamalı Jeoloji aykut.akgun@ktu.edu.tr 3773508
Prof. Dr. Cüneyt ŞEN Mineraloji-Petrografi csen@ktu.edu.tr 0462-377 20 60
Prof. Dr. Emel ABDİOĞLU YAZAR Mineraloji-Petrografi abdioglu@ktu.edu.tr 3772748
Prof. Dr. Faruk AYDIN Mineraloji-Petrografi faydin@ktu.edu.tr 0462-377 2746
Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN Uygulamalı Jeoloji fatma@ktu.edu.tr 0462- 377 35 07
Prof. Dr. Gülten YAYLALI ABANUZ Maden Yatakları-Jeokimya gultenyaylali@yahoo.com 0462 377 2750
Prof. Dr. Hakan ERSOY Uygulamalı Jeoloji ersoy@ktu.edu.tr 0 462 377 35 06
Prof. Dr. İbrahim UYSAL Mineraloji-Petrografi iuysal@ktu.edu.tr 0462 377 2744
Prof. Dr. İrfan TEMİZEL Mineroloji Petrografi itemizel@ktu.edu.tr 3772741
Prof. Dr. M. Ziya KIRMACI Genel Jeoloji kirmaci@ktu.edu.tr 0462-377 27 92
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Mineraloji-Petrografi marslan@ktu.edu.tr 0462-377 2072
Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ Maden Yatakları - Jeokimya ntuysuz@ktu.edu.tr 0462-377 27 47
Prof. Dr. Orhan KARSLI Mineraloji-Petrografi okarsli@ktu.edu.tr +90 462 377 2751
Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY Genel Jeoloji kara@ktu.edu.tr 0 462 3772073
Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ Genel Jeoloji korkmaz@ktu.edu.tr 0462-377 27 45
Prof. Dr. Şenol ÇAPKINOĞLU Genel Jeoloji capkin@ktu.edu.tr 0462-377 27 34
Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU Genel Jeoloji y_eyuboglu@hotmail.com 3772742
Doç. Dr. Fatma HOŞ ÇEBİ Genel Jeoloji hos@ktu.edu.tr 0462 377 3140
Dr. Öğr. Üyesi Bülent YALÇINALP Maden Yatakları - Jeoimya bulent@ktu.edu.tr 0462-377 2789
Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatipoğlu Temizel Uygulamalı Jeoloji esrahatipohlu@ktu.edu.tr 3772694
Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOLAYLI Mineraloji Petrografi hkolayli@ktu.edu.tr 0462-3772752
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT Genel Jeoloji merveyildiz@ktu.edu.tr +90 462 377 2756
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ Uygulamalı Jeoloji moguzsunnetci@ktu.edu.tr 04623773505
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
JLJ 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
JLJ 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5040 Mikrofasiyes ve Ortamsal Yorumlama 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
JLJ 5060 Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT
JLJ 5090 İleri Yapısal Jeoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5130 Clastic Rocks 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5320 Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 3-0-0-3 Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
JLJ 5410 İleri Cevher Mikroskopisi 2-0-2-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5430 Fluid Inclusions 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5460 Mineral Deposits in Relation to Plate Tectonics 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5540 Yeraltı Su Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5550 Hidrojeolojide İleri Teknik ve Yöntemler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5560 Tünel Jeolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Hakan ERSOY
JLJ 5650 Radyojenik ve Duraylı İzotopların Petrolojide Kullanımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5670 İleri Jeokimyasal Prospeksiyon 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
JLJL 5680 Petrolojide İzotop Jeokimyası 3-0-0-3 Prof. Dr. Orhan KARSLI
JLJL 5700 İleri Kayaç Tanımlamaları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOLAYLI
JLJL 5710 İleri Mineraloji ve Mineral Kimyası 3-0-0-3 Prof. Dr. Faruk AYDIN
JLJL 5720 Jeolojik Harita Alımı ve Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 5730 Planlama ve Tasarımda Mühendislik Jeolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 5740 Petrolojinin Temel Esasları 3-0-0-3 Prof. Dr. İrfan TEMİZEL
JLJ 5750 Geographical Information Systems in Earth Sciences 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ
JLJ 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 6010 Seminer 0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7142 Advanced Statistical Geology 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7143 Maden Ekonomisi ve Fizibilite Etüdleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7150 Organik Jeokimyasal Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7151 Petrol Sistemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7152 Sedimanter Havza Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7153 İleri Yeraltı Jeolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY
JLJ 7170 Kaya Şev Stabilitesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7171 Zemin Kütle Hareketleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7172 Deneysel Mühendislik Jeolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7173 Baraj Jeolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7180 Konodontlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7181 Biyostratigrafi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7183 Mikrofosil Araştırma Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7184 Paleontolojide Sistematik ve Adlandırma 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7211 Doğrultu Atım Fay Tektoniği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7212 Yapısal Analiz 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7213 Mikrotektonik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7224 Jeokronoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7230 Nadir Toprak Element Jeokimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7232 Granit Petrolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7234 Temel Mineral Termodinamiği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7235 Silicate Mineralogy 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7270 Dolomit Sedimantolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7271 Sekans Stratigrafi Prensipleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7272 Karbonat Depolanma Sistemleri 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT
JLJ 7290 Mermerbilim 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7291 Ekonomik Jeoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7310 Hidrojeolojide İzotop Teknikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN
JLJ 7311 Jeotermal Enerji Kaynakları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7312 Yeraltı Suyu Kirliliği ve Koruma Alanları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7313 Yeraltı Suları Hidroliği 3-0-0-3 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN
JLJ 7370 Ultramafik Kayaçlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7371 Peridotit Petrojenezinde Radyojenik İzotoplar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7381 Uydu Görüntülerinin Spektral Sınıflandırması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7382 Doğal Tehlikelerin Değerlendirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7383 Mühendislik Jeolojisi’nde Arazi Değerlendirmeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7384 Doğal Afetler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7390 Doğal Yapı Taşları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7391 Katı Atıklar ve Çevre 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7392 Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması 3-0-0-3 Prof. Dr. Hakan ERSOY
JLJL 7393 Çevre Jeotekniği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7410 Kaynak Kaya İncelemeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7411 Petrol araştırmalarında duraylı izotoplar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7413 Petrol Jeokimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7414 Petrol Araştırmalarında Biyomarkerler 3-0-0-3 Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY
JLJL 7420 Mineralojik Tanımlamalarda Aletsel Teknikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7421 Identification and Interpretation of Altered Rocks 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7423 Analysis and Interpretation of Clay Minerals 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7430 Hidrojeolojik Modelleme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7431 Karst Hidrojeolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY
JLJL 7432 Alüvyon Akiferlerinin Hidrojeolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7433 Yeraltı Sularının Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7440 Ofiyolitik Kromititler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7444 Partial Melting Modeling of Upper Mantle 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7445 Manto Ergimesi ve Bazaltik Magma Oluşumu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7446 Manto Metazomatizması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7450 Kömür Jeokimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7451 Atıklardan Yakıt Üretimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7452 İleri Çevre Jeolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7460 Tıbbi Jeoloji 3-0-0-3 Prof. Dr. Gülten YAYLALI ABANUZ
JLJL 7461 Jeolojik Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Prof. Dr. Gülten YAYLALI ABANUZ
JLJL 7471 Magmatik Dokular ve Petrolojik Önemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7472 Magmatik Sistemler İçin Jeotermobarometreler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7474 Magmatizma ve Plaka Tektoniği 3-0-0-3 Prof. Dr. Faruk AYDIN
JLJL 7475 Volkaniklastik Kayaçlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7490 Alp-Himalaya Kuşağının jeodinamik Gelişimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7492 Global Jeodinamik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7494 Ofiyolit Jeolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7495 Yapısal Jeoloji ve Tektonik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7510 Petrolojide Sayısal Modelleme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7520 Bilgisayar Programlarıyla Hidrojeoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JLJL 7521 Hidrojeolojide Nadir Toprak Elementleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
JLJ 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
JLJ 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 5060Sedimanter Ortamlar ve FasiyeslerTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT
JLJ 5320Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve YorumlanmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
JLJ 5560Tünel JeolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hakan ERSOY
JLJL 5680Petrolojide İzotop JeokimyasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Orhan KARSLI
JLJL 5700İleri Kayaç TanımlamalarıTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOLAYLI
JLJL 5710İleri Mineraloji ve Mineral KimyasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Faruk AYDIN
JLJL 5740Petrolojinin Temel EsaslarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. İrfan TEMİZEL
JLJ 5750Geographical Information Systems in Earth SciencesING3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ
JLJ 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
JLJ 7153İleri Yeraltı JeolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY
JLJ 7272Karbonat Depolanma SistemleriTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT
JLJ 7313Yeraltı Suları HidroliğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN
JLJ 7392Zemin ve Temel Etüt Raporlarının HazırlanmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hakan ERSOY
JLJL 7414Petrol Araştırmalarında BiyomarkerlerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY
JLJL 7431Karst HidrojeolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY
JLJL 7474Magmatizma ve Plaka TektoniğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Faruk AYDIN
JLJU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JLJU 8002Uzmanlık Alan Dersi 2TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JLJU 9001Uzmanlık Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JLJU 9002Uzmanlık Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
JLJL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 - 8-9 - - -
JLJL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Hakan ERSOY 308 - - 8-9/16-17 - -
JLJL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOLAYLI 315 - 13-14 - - -
JLJL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatipoğlu Temizel 301 - 13-15 - - -
JLJL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT 209 8-9 - - - -
JLJL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ 310 - - - - 15-17
JLJL5010 Seminer Prof. Dr. Orhan KARSLI 314 - 8-10 - - -
JLJL5010 Seminer Prof. Dr. Faruk AYDIN 309 - 13-15 - - -
JLJL5060 Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT 209 9-12 - - - -
JLJL5320 Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması Prof. Dr. Mehmet ARSLAN 201 - 9-12 - - -
JLJL5560 Tünel Jeolojisi Prof. Dr. Hakan ERSOY 308 - - 9-12 - -
JLJL5680 Petrolojide İzotop Jeokimyası Prof. Dr. Orhan KARSLI 314 - - 9-12 - -
JLJL5700 İleri Kayaç Tanımlamaları Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOLAYLI 315 - 14-17 - - -
JLJL5710 İleri Mineraloji ve Mineral Kimyası Prof. Dr. Faruk AYDIN 309 - 9-12 - - -
JLJL5740 Petrolojinin Temel Esasları Prof. Dr. İrfan TEMİZEL 203 - - 13-16 - -
JLJL5750 Geographical Information Systems in Earth Sciences Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ 310 - 13-16 - - -
JLJL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY 207 16-17 - - - -
JLJL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ 305 - 9-10 - - -
JLJL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Şenol ÇAPKINOĞLU 208 8-9 - - - -
JLJL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 - 9-10 - - -
JLJL6010 Seminer Prof. Dr. Orhan KARSLI 314 - 10-12 - - -
JLJL6010 Seminer Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 - - - 13-15 -
JLJL7153 İleri Yeraltı Jeolojisi Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY 207 13-16 - - - -
JLJL7272 Karbonat Depolanma Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT 209 - - 13-16 - -
JLJL7313 Yeraltı Suları Hidroliği Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 9-12 - - - -
JLJL7392 Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması Prof. Dr. Hakan ERSOY 308 - - 13-16 - -
JLJL7414 Petrol Araştırmalarında Biyomarkerler Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY 207 - - - 13-16 -
JLJL7431 Karst Hidrojeolojisi Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY 312 - 9-12 - - -
JLJL7474 Magmatizma ve Plaka Tektoniği Prof. Dr. Faruk AYDIN 309 - - 13-16 - -
JLJL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ 310 - - 13-17 - -
JLJL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT 209 - 8-12 - - -
JLJL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatipoğlu Temizel 301 8-12 - - - -
JLJL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Hakan ERSOY 308 8-12 - - - -
JLJL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 - - - 8-12 -
JLJL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Prof. Dr. Hakan ERSOY 308 13-17 - - - -
JLJL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatipoğlu Temizel 301 - 8-12 - - -
JLJL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ 305 - - - - 8-12
JLJL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Orhan KARSLI 314 - - 13-17 - -
JLJL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY 207 10-12 10-12 - - -
JLJL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 - - 8-12 - -
JLJL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN 306 - - 13-17 - -
JLJL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY 207 - - 10-12 10-12 -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5060 Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler Dr. Öğr. ÜyesiMerve ÖZYURT Seminer Salonu 15/04/2024 13/05/2024 10:00 03/06/2024 10:00 01/07/2024 10:00
5320 Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması Prof. Dr.Mehmet ARSLAN Seminer Salonu 15/04/2024 13/05/2024 13:00 03/06/2024 13:00 01/07/2024 13:00
5560 Tünel Jeolojisi Prof. Dr.Hakan ERSOY Seminer Salonu 15/04/2024 13/05/2024 15:00 03/06/2024 15:00 01/07/2024 15:00
5680 Petrolojide İzotop Jeokimyası Prof. Dr.Orhan KARSLI Seminer Salonu 15/04/2024 13/05/2024 17:00 03/06/2024 17:00 01/07/2024 17:00
5700 İleri Kayaç Tanımlamaları Dr. Öğr. ÜyesiHasan KOLAYLI Seminer Salonu 16/04/2024 14/05/2024 10:00 04/06/2024 10:00 02/07/2024 10:00
5710 İleri Mineraloji ve Mineral Kimyası Prof. Dr.Faruk AYDIN Seminer Salonu 16/04/2024 14/05/2024 13:00 04/06/2024 13:00 02/07/2024 13:00
5740 Petrolojinin Temel Esasları Prof. Dr.İrfan TEMİZEL Seminer Salonu 16/04/2024 14/05/2024 15:00 04/06/2024 15:00 02/07/2024 15:00
5750 Geographical Information Systems in Earth Sciences Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Oğuz SÜNNETCİ Seminer Salonu 17/04/2024 15/05/2024 10:00 05/06/2024 10:00 03/07/2024 10:00
7153 İleri Yeraltı Jeolojisi Prof. Dr.Reyhan KARA GÜLBAY Seminer Salonu 17/04/2024 15/05/2024 13:00 05/06/2024 13:00 03/07/2024 13:00
7272 Karbonat Depolanma Sistemleri Dr. Öğr. ÜyesiMerve ÖZYURT Seminer Salonu 17/04/2024 15/05/2024 15:00 05/06/2024 15:00 03/07/2024 15:00
7313 Yeraltı Suları Hidroliği Prof. Dr.Fatma GÜLTEKİN Seminer Salonu 18/04/2024 16/05/2024 10:00 06/06/2024 10:00 04/07/2024 10:00
7392 Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması Prof. Dr.Hakan ERSOY Seminer Salonu 18/04/2024 16/05/2024 13:00 06/06/2024 13:00 04/07/2024 13:00
7414 Petrol Araştırmalarında Biyomarkerler Prof. Dr.Reyhan KARA GÜLBAY Seminer Salonu 18/04/2024 16/05/2024 15:00 06/06/2024 15:00 04/07/2024 15:00
7431 Karst Hidrojeolojisi Prof. Dr.Arzu FIRAT ERSOY Seminer Salonu 19/04/2024 17/05/2024 10:00 07/06/2024 10:00 05/07/2024 10:00
7474 Magmatizma ve Plaka Tektoniği Prof. Dr.Faruk AYDIN Seminer Salonu 19/04/2024 17/05/2024 13:00 07/06/2024 13:00 05/07/2024 13:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Enver Akıncı Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN Bir Havzada Su Bütçesi Hesaplama Yöntemleri Jeoloji Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu 31/05/2024 11:00
Farzaneh Bakhshizad Prof. Dr. Orhan KARSLI Alkalin Magmalara Bağlı Nadir Toprak Element Oluşumları Jeoloji Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu 31/05/2024 10:00
Kadir Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi M. Oğuz SÜNNETCİ Zemin İyileştirme Yöntemleri Jeoloji Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu 31/05/2024 13:00
Sema Onur Prof. Dr. Orhan KARSLI Skarnlar ve Skarn Oluşturan Magmalar Jeoloji Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu 31/05/2024 15:00
Serenay Bostan Prof. Dr. Faruk AYDIN Volkanojenik Masif Sülfit Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ile Oluşum Modelleri Jeoloji Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu 31/05/2024 14:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Necati TÜYSÜZ KÜRTÜN – ELMALI BARAJ YERİ VE CİVARININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Dr. Fikret TARHAN
Ayla HANEDAN ARSİN (TRABZON) YÖRESİ TOPRAKLARININ Mn, Cu, Zn, Pb İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ali VAN
Kenan ORUÇ KÜRTÜN (GÜMÜŞHANE)- DOĞANKENT (GİRESUN) ARASI KARAYOLU KAYA ŞEVLERİNİN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Oya Gülfem UÇAR DÜZKÖY (HAÇKA) YAYLASI GÜNEYBATISININ PETROGRAFİK VE MİNERALOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Şule TÜDEŞ İKİZDERE (RİZE) YÖRESİNDEKİ GRANİTİK KAYAÇLARIN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Fikri BULUT
Ali Faik ALTINBAŞ MAÇKA (MERYEMANA) MEDOŞ TAŞ OCAĞINDAKİ KİREÇTAŞININ AGREGA OLMA AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Lütfi ALTINKAYNAK ÇAYKARA (TRABZON) GÜNEYİNDE METAMORFİZMA VE BUNUN JEOLOJİK EVRİMDEKİ YERİ Doç. Dr. Salim GENÇ
Safiye OFLUOĞLU ÇALKÖY-ALAZLI (DÜZKÖY-TRABZON) YÖRESİNİN KARSTLAŞMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Gültekin TOPUZ PULUR MASİFİ GÜNEYBATI KESİMİNİN (PETEKLİ, YAKUPABDAL VE ELMALI KÖYLERİ DOLAYLARININ) PETROGRAFİ VE METAMORFİZMASI Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Sait CORDAN ESPİYE-KILLIK (GİRESUN ) CEVHERLEŞMESİ ÜZERİNDE TOPRAK JEOKİMYASI (Zn-Cu) İLE HEDEF SAPTAMASININ UYGULAMASI Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Emin ÇİFTÇİ KİLLİK (ESPİYE- GİRESUN) POLİMETALİK CEVHERLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ TOPRAKLARDA Pb-As JEOKİMYASI İLE HEDEF SAPTANMASININ UYGULANMASI Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Aykan ÖZTÜRK KUZEYDOĞU ANADOLUDAKİ GLOBOTRUNCANA FAUNASININ AKSİYAL KESİTLERDEN TANITIMI Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
S. Serpil KARAMEHMET TRABZON VE CİVARINDAKİ TOPRAKLARDA AĞIR METAL İÇERİKLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Nurhan HASANÇEBİ DERECİK (AKÇAABAT-TRABZON ) YÖRESİNİN PETROGRAFİSİ Yrd. Doç. Dr. Mithat VICIL
Emine TAŞHAN TRABZON CİVARI TOPRAKLARINDA İYOT DERİŞİMLERİ Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Erhan ATAOĞLU BAĞIŞLI KÖYÜ (MAÇKA) VE ÇEVRESİNDEKİ YAMAÇLARIN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Pınar ELMAS DERECİK (AKÇAABAT-TRABZON ) YÖRESİNİN PETROGRAFİSİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Abdullah KAYGUSUZ DAĞBAŞI (ARAKLI-TRABZON) VE ÇEVRESİNİN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Tülin ERDEM SEYDİŞEHİR - HADIM - SANDIKLI YÖRESİ KAMBRİYEN KAYAÇLARININ ASİT KALINTISI MİKROFAUNASI Prof. Dr. İsmet GEDİK
Sevil SÜMER MUEZZİNLER (SÜTÇÜLER- ISPARTA) YÖRESİNİN ORTA MİYOSEN GASTROPODA FAUNASI Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Kadir EŞER ÖZDİL (TRABZON-YOMRA) VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Salim GENÇ
Neşe BULGUROĞLU DÜZKÖY-ÇAYIRBAĞ (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Zafer ASLAN ÖZDİL (YOMRA-TRABZON) YÖRESİNİN PETROGRAFİSİ SKARN OLUŞUKLARI VE GRANAT-PİROKSEN RİTMİKLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Nursel YAZICI TRABZON CİVARI GENÇ VOLKANİKLERİN PETROJENETİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Ayşe BARUT BAŞBOYNUYOLU (TİREBOLU-GİRESUN) PİRİTLİ KUVARS DAMARININ VE SKARN CEVHERLEŞMESİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mıthat VICIL
Ali İSKENDEROĞLU ÇAYELİ-PAZAR (RİZE) ARASI ANA YOL ŞEVLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Fatma GÜRSEL AYDER (ÇAMLIHEMŞİN - RİZE) VE ÇEVRESİNİN JEOTERMAL ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ali SEMERCİ TRABZON İLİ YERLEŞİM ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Şener CERYAN ŞEBİNKARAHİSAR (GİRESUN) VE ÇEVRESİNİN KÜTLE HAREKETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Abdurrahman DOKUZ MAÇKA (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE PİROKLASTİK KAYAÇLARIN İNCELENMESİ Prof.Dr.İsmet GEDİK
Yılmaz Erdal HABİBOĞLU DOĞU PONTİD GÜNEY ZONUNDAKİ (BAYBURT-DEMİRÖZÜ) METAMORFİT-OFİYOLİT BİRLİĞİNİN (PULUR MASİFİ) JEOTEKTONİK ANLAMI Doç. Dr. Osman BEKTAŞ
Şinasi HAZNEDAR AMASYA DOĞU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Salih YÜKSEL
Hasan KOLAYLI ALTERASYONDAKİ KİMYASAL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİYLE KUTLULAR ( SÜRMENE) TİPİ SÜLFİT YATAKLARINDA MERCEĞİN SAPTANMASI Doç. Dr. Selçuk TOKEL
K. ALPAGOYURTOĞLU KÖPRÜBAŞI ( Harşit) CEVHERLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞLETME CİVARI JEOKİMYASAL PROSPEKSİYONU Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Namık SOMEL AKSU VADİSİ ( GİRESUN) ALÜVYONLARININ HİDROJEOLOJİSİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Turgut KORKMAZ MAÇKA- GÜRGENAĞAÇ ( TRABZON) YENİ YOL ŞEVLERİNİN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Fikret TARHAN
Şerafettin YILDIZ KUTLULAR ( SÜRMENE) MASİF SÜLFİD YATAĞININ JEOLOJİ REZERV VE ZENGİNLEŞTİRME AÇISINDAN İRDELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Yalçın KOCA AÇILMAKTA OLAN ZİGANA TÜNELİ- GÜRGENAĞAÇ ARASI YOL ŞEVLERİNİN DURAYLILIK ANALİZİ Doç. Dr. Fikret TARHAN
Cüneyt ŞEN DAĞBAŞI (TRABZON) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN ALT BAZİK (JURA)- GRANİTOYİD (ÜST KRETASE) FORMASYONLARININ PETROGRAFİK- JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Metin BULUT SOĞANLI DAĞLARI ORTA KESİMİNİN JEOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Salim GENÇ
Köksal CALAP GÜMÜŞKİ ( MAÇKA- TRABZON) YÖRESİ MADENLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mithat VICIL
Mustafa KÖSE AKGÜNEY- KABADÜZ (ORDU) YÖRESİ Pb- Zn- Cu DAMARLARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mithat VICIL
Nergis ŞAHİN KAYMAKAM KAYASI ve TONYA YÖRELERİ ÜST KRETASE İSTİFLERİNİN HETEROHELICID ve KÜÇÜK BENTONİK FORAMİNİFER FAUNASI Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Yaşar ÇAKIR PULUR MASİFİ ORTA KESİMİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Erkan TANYOLU
Muharrem AKGÜL BASKİL (ELAZIĞ) GRANİTOYİDİNİN PETROGRAFİK VE PETROLOJİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Hulusi KARGI BAHÇECİK (ARAKLI) GRANİTOYİDİNİN- PETROGRAFİK VE JENETİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Metin ANAÇ ERZURUM GÜNEYİ ÜST MİYOSEN LAVLARININ PETROJENETİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Cemil YILMAZ KELKİT (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Nezihi KÖPRÜBAŞI CÜREK (DİVRİĞİ) GRANİTOİDİNİN PETROLOJİK VE JENETİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Kemal TASLI İKİSU (GÜMÜŞHANE) İLE HAMSİKÖY (TRABZON) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE BERDİGA FORMASYONUNUN BİYOSTRATİGRAFİK DENEŞTİRMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
A. Sibel DOĞRUCALI AKVEREN FORMASYONU (SİNOP-GERZE) PLANKTONİK FORAMİNİFER FAUNASI VE STRATİGRAFİK KONUMU Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Hüseyin YILMAZ OLUR (ERZRUM) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Erol ÖZER BAYBURT (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE MİKROFASİYES İNCELEMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Bülent YALÇINALP SÜRMENE – AKSU (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE METALLOJENİSİ Doç. Dr. Atasever GEDİKOĞLU
Muhsin EREN GÜMÜŞHANE-KALE ARASININ JEOLOJİSİ VE MİKROFASİYES İNCELEMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Turgay HACIALİOĞLU KALE-VAVUK DAĞI (GÜMÜŞHANE) ARASININ JEOLOJİSİ VE MİKROFASİYEL İNCELEMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
M. Ziya KIRMACI AMASYA BATI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Salih YÜKSEL
Kemal ÖZDOĞAN GÜMÜŞHANE İLİ –KALE BUCAĞI ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE TEKTONİĞİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Yaşar KESGİN BAYBURT (GÜMÜŞHANE) İLÇESİ, AKŞAR KÖYÜ VE GÜNEYBATISININ JEOLOJİK İNCELEMESİ Prof.Dr.T.ÖZSAYAR
Hakan YANBAY CURİ IRMAĞI (ÜNYE-ORDU) ALÜVYONLARININ HİDROJEOLOJİSİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ahmet ŞİRİN KÜRTÜN-TORUL (GÜMÜŞHANE) ARASI KARAYOLU KAYA ŞEVLERİNİN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Fikri BULUT
Çiğdem SAYDAM MADEN (BAYBURT) YÖRESİ EOSEN KUMTAŞLARININ SEDİMANTER PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE ÇÖKELME ORTAMI Yrd.Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Gonca GÜRLER DEMİRÖZÜ (BAYBURT) GÜNEYDOĞUSUNUN JEOLOJİSİ Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Mutlu GÜRLER PULUR MASİFİ DOĞU KESİMİNİN (SAKIZLI, SARAYCIK VE KURUGÜNEY KÖYLERİ DOLAYLARININ) METAMORFİZMASI VE JEOLOJİK EVRİMİ Prof. Dr. Salim GENÇ
Sibel ESMER KEMALPAŞA-SARP KARAYOLU GÜZERGAHININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE ÇEVRE KAYAÇLARIN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Suat BOYNUKALIN
Abdurrahman LERMİ KAYABAŞI (KANKÖY-YOMRA-TRABZON) CEVHERİNDE TOPRAK VE BİTKİ JEOKİMYASININ UYGULANMASI Yrd.Doç.Dr. Ali VAN
Faruk AYDIN KARAMUSTAFA VE HASKÖY (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNDEKİ BARİT YATAKLARININ MİNERALOJİK VE JENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Orhan KARSLI ZİGANA GRANİTOYİDİ Yrd.Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Yelda ATICI DÜZKÖY-ÇAYIRBAĞ (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Saliha SARAÇ ELMAALAN (ARSİN-TRABZON) YÖRESİNDE MASİF SÜFİD MİNRALİZASYONLARINI ÜZERİNDE GELİŞEN TOPRAKLARIN ELEMENT DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ Yrd.Doç. Dr. Ali VAN
Hülya YAZICI ÖZDİL (YOMRA-TRABZON) VE YAKIN ÇEVRESİNİN MADEN YATAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Ferkan SİPAHİ CAMİBOĞAZI ve SARITAŞ YAYLALARI ARASINDAKİ BÖLGENİN PETROGRAFİ ve MADEN YATAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç.Dr. M. Burhan SADIKLAR
Hakan ÇAVGA OLUCAK ( GÜMÜŞHANE ) ALTINLI KUVARS DAMARLARININ JEOLOJİK MİNERALOJİK ve JENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Miraç AKÇAY
Hamit ÇAKICI KIRKDEĞİRMENLER MAHALLESİ (ERZURUM) ÇEVRESİNDEKİ YAMAÇLARIN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Meral ALKAN MALM-ERKEN KRETASE YAŞLI BERDİGA FORMASYONUNUN (BAYBURT) MİKROFASİYEL ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Şenol ÇAPKINOĞLU
Raif KANDEMİR TORTUM GÖLÜ (ERZURUM) KUZEYİNİN STRATİGRAFİK ve SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Fatma HOŞ ÇEBİ KELKİT-ŞİRAN (GÜMÜŞHANE) VE YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRELERİ JURA YAŞLI KÖMÜRLERİNİN İNORGANİK JEOKİMYASI Doç. Dr. Sadettin KOKMAZ
Semih PEKER KÜRTÜN BARAJI DOLUSVAK GÜZERGAHINDAKİ GRANODİYORİTİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ VE BU GÜZERGAHTAKİ KAZI ŞEVLERİNİN DURAYLILIĞI Prof. Dr. Fikret TARHAN
Abdullah ÇUBUKÇU KALETAŞ (GÜMÜŞHANE) EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ ,JEOKİMYASI ve MİNERALOJİSİ Doç. Dr. Necati TÜYSÜZ
Reyhan KARA MAÇKA-ZİGANA DAĞI (TRABZON) ARSINDAKİ ÜST KRETASE YAŞLI VOLKANİKLASTİK KAYAÇLARIN SEDİMANTOLOJİK ve ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Mustafa ÖZKAN SEYİTLER (ARTVİN) MASİF SÜLFİD YATAĞININ MİNEROLOJİ, PETROGRAFİ VE JEOKİMYASI Doç. Dr. Burhan SADIKLAR
M. Yaşar GÜMRÜKÇÜOĞLU DOĞU PONTİDLERDE YÜZEYLENEN JURA VOLKANİTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Ömer GÜNDÜZ GÜMÜŞHANE KÖYÜ (ARDANUÇ, ARTVİN) CİVARINDAKİ PORFİRİ Cu-Au CEVHERLEŞMESİ İLE METAZOMATİK TİP CEVHERLEŞMELERİN JEOLOJİSİ VE ALTERASYONU Doç. Dr. Miraç AKÇAY
İlknur ALİYAZICIOĞLU KALE (GÜMÜŞHANE) YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARININ PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL ve PETROLOJİK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
Ali YALÇIN Kanlıca (Giresun-Yağlıdere) Heyelanı ve Çevresindeki Yamaçların Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi Doç. Dr. Fikri BULUT
Selda YURDUSEVEN GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRELERİNDEKİ JURA-ALT KRETASE YAŞLI KARBONATLARIN MİKROFASİYES İNCELENMESİ Doç. Dr. Cemil YILMAZ
Yener EYÜBOĞLU TİREBOLU-DOĞANKENT (GİRESUN) ARASININ JEOLOJİSİ ve JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Gülten YAYLALI AKOLUK (ORDU-ULUBEY) EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ, MİNEROLOJİSİ, HİDROTERMAL ALTERASYON VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç .Dr. Necati TÜYSÜZ
Birsen BÜLBÜLOĞLU PONTİDLERİN GÜNEYİNDE GELİŞEN ÜST KRETASE YAŞLI ALKALEN KARAKTERLİ VOLKANİTLERİN JEOKİMYASAL VE PETROLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMALARI Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Aykut AKGÜN TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU ARSİN-YOMRA ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Seda ESKİCİ SÜRMENE-OF (TRABZON) ARASININ PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Serhat DAĞ TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU GÜZERGAHI DARICA (AKÇAABAT) -YALI MAHALLESİ (TRABZON) ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Nihal DAĞ TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU GÜZERGAHI YALI MAHALLESİ-YALINCAK (TRABZON) ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Arzu FIRAT ERSOY ILICAKÖY (İKİZDERE-RİZE) SICAK SU KAYNAKLARININ HİDROJEOLOJİSİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Hakan ERSOY KALECİK KÖYÜ (TORUL-GÜMÜŞHANE) ÇEVRESİNİN KARST HİDROJEOLOJİSİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Bilal ÖZDEMİR DEREDAM GRANİTOYİDİ (GÖLKÖY-ORDU) VE ÇEVRE KAYAÇLARININ PETROGRAFİSİVE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
İrfan TEMİZEL İKİZCE (ÜNYE-ORDU) YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARININ PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL VE PETROLOJİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
Neşe KILIÇ MADEN (BAYBURT) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE KRETASE YAŞLI KİREÇTAŞLARININ MİKROFASİYES İNCELEMESİ Doç. Dr. Cemil YILMAZ
Emel ABDİOĞLU KAVAKLAR (ÜNYE-FATSA, ORDU) YÖRESİNDEKİ KİL OLUŞUKLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL VE KÖKENSEL İNCELENMESİ Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
Şeyda KOLAYLI ALTINDERE VADİSİ (MAÇKA-TRABON) VE YAKIN YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Cemil YILMAZ
Hamit ÖZTÜRK ÇAYELİ MASİF SÜLFİT YATAĞI’NDAN KİMYASAL ANALİZLER İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖRNEK MİKTARININ BELİRLENMESİ: GY FORMÜLÜNÜN UYGULAMASI Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Bayram OKUMUŞ GÜRSEL MAHALLESİ (TRABZON-YOMRA) HEYELANI VE ÇEVRESİNDEKİ YAMAÇLARIN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikri BULUT
Makbule Rahşan ÖZER NEPTÜNYEN DAYKLARIN DİNAMİK ANALİZİ Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Seda ÇELLEK Investigation on Gerze (Sinop) Active Landslide Areas from the Engineering Geological Point of View Prof. Dr. Fikri BULUT
Firdes AYAZ ÜST KRETASE YAŞLI ŞAHİNKAYA KİREÇTAŞININ (DÜKOY-TRABZON) MİKROFASİYES İNCELEMESİ Yrd. Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Makbule AKÇAY KÜRTİN MİNERALLİ SU KAYNAĞININ BESLENME KÖKEN VE FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Suat BOYNUKALIN
Metin ANAÇ ERZURUM GÜNEYİ ÜST MİYOSEN LAVLARININ PETROJENETİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Muharrem AKGÜL BASKİL (ELAZIĞ) GRANİTOYİDİNİN PETROGRAFİK VE PETROLOJİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Hulusi KARGI BAHÇECİK (ARAKLI) GRANİTOYİDİNİN- PETROGRAFİK VE JENETİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Yaşar ÇAKIR PULUR MASİFİ ORTA KESİMİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Erkan TANYOLU
Nergis ŞAHİN KAYMAKAM KAYASI ve TONYA YÖRELERİ ÜST KRETASE İSTİFLERİNİN HETEROHELICID ve KÜÇÜK BENTONİK FORAMİNİFER FAUNASI Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Mustafa KÖSE AKGÜNEY- KABADÜZ (ORDU) YÖRESİ Pb- Zn- Cu DAMARLARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mithat VICIL
Köksal CALAP GÜMÜŞKİ ( MAÇKA- TRABZON) YÖRESİ MADENLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mithat VICIL
Metin BULUT SOĞANLI DAĞLARI ORTA KESİMİNİN JEOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Salim GENÇ
Cüneyt ŞEN DAĞBAŞI (TRABZON) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN ALT BAZİK (JURA)- GRANİTOYİD (ÜST KRETASE) FORMASYONLARININ PETROGRAFİK- JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Şerafettin YILDIZ KUTLULAR ( SÜRMENE) MASİF SÜLFİD YATAĞININ JEOLOJİ REZERV VE ZENGİNLEŞTİRME AÇISINDAN İRDELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
M. Yalçın KOCA AÇILMAKTA OLAN ZİGANA TÜNELİ- GÜRGENAĞAÇ ARASI YOL ŞEVLERİNİN DURAYLILIK ANALİZİ Doç. Dr. Fikret TARHAN
Turgut KORKMAZ MAÇKA- GÜRGENAĞAÇ ( TRABZON) YENİ YOL ŞEVLERİNİN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Fikret TARHAN
A. Namık SOMEL AKSU VADİSİ ( GİRESUN) ALÜVYONLARININ HİDROJEOLOJİSİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Y. Alpago YURTOĞLU KÖPRÜBAŞI ( Harşit) CEVHERLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞLETME CİVARI JEOKİMYASAL PROSPEKSİYONU Doç. Dr. Fikret TARHAN
Hasan KOLAYLI ALTERASYONDAKİ KİMYASAL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİYLE KUTLULAR ( SÜRMENE) TİPİ SÜLFİT YATAKLARINDA MERCEĞİN SAPTANMASI Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Şinasi HAZNEDAR AMASYA DODU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Salih YÜKSEL
M. Ziya KIRMACI AMASYA BATI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç.Dr. Salih YÜKSEL
Yılmaz Erdal HABİBOĞLU DOĞU PONTİD GÜNEY ZONUNDAKİ (BAYBURT-DEMİRÖZÜ) METAMORFİT-OFİYOLİT BİRLİĞİNİN (PULUR MASİFİ) JEOTEKTONİK ANLAMI Doç. Dr. Osman BEKTAŞ
Kemal ÖZDOĞAN GÜMÜŞHANE İLİ –KALE BUCAĞI ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE TEKTONİĞİ Yrd. Doç. Dr. Salim GENÇ
Abdurrahman DOKUZ MAÇKA (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE PİROKLASTİK KAYAÇLARIN İNCELENMESİ Prof.Dr.İsmet GEDİK
Şener CERYAN ŞEBİNKARAHİSAR (GİRESUN) VE ÇEVRESİNİN KÜTLE HAREKETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Ali SEMERCİ TRABZON İLİ YERLEŞİM ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Ali İSKENDEROĞLU ÇAYELİ-PAZAR (RİZE) ARASI ANA YOL ŞEVLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Turgay HACIALİOĞLU KALE-VAVUK DAĞI (GÜMÜŞHANE) ARASININ JEOLOJİSİ VE MİKROFASİYEL İNCELEMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Muhsin EREN GÜMÜŞHANE-KALE ARASININ JEOLOJİSİ VE MİKROFASİYES İNCELEMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Erol ÖZER BAYBURT (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE MİKROFASİYES İNCELEMESİ Doç.Dr. Selahattin PELİN
Bülent YALÇINALP SÜRMENE – AKSU (TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE METALLOJENİSİ Doç. Dr. Atasever GEDİKOĞLU
Hüseyin YILMAZ OLUR (ERZRUM) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç. Dr. Selahattin PELİN
Fatma Gürsel AYDER(ÇAMLIHEMŞİN - RİZE) VE ÇEVRESİNİN JEOTERMAL ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ayşe BARUT BAŞBOYNUYOLU (TİREBOLU-GİRESUN) PİRİTLİ KUCARS DAMARININ VE SKARN CEVHERLEŞMESİNİN İNCELENMESİ Y. Doç. Dr. Mıthat VICIL
Nursel YAZICI TRABZON CİVARI GENÇ VOLKANİKLERİN PETROJENETİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Kadir EŢER ÖZDİL (TRABZON-YOMRA) VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Salim GENÇ
Neşe BULGUROĞLU DÜZKÖY-ÇAYIRBAĞ(TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİK İNCELENMESİ Y. Doç.. Dr.Sadettin Korkmaz
Zafer ASLAN ÖZDİL (YOMRA-TRABZON) YÖRESİNİN PETROGRAFİSİ SKARN OLUŞUKLARI VE GRANAT-PİROKSEN RİTMİKLERİ Y. Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Sevil SÜMER MUEZZİNLER (SÜTÇÜLER- ISPARTA) YÖRESİNİN ORTA MİYOSEN GASTROPODA FAUNASI Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Tülin ERDEM SEYDİŞEHİR - HADIM - SANDIKLI YÖRESİ KAMBİRİYEN KAYAÇLARININ ASİT KALINTISI MİKROFAUNASI Prof. Dr. İsmet GEDİK
Abdullah KAYGUSUZ DAĞBAŞI (ARAKLI-TRABZON) VE ÇEVRESİNİN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Pınar ELMAS DERECİK (AKÇAABAT-TRABZON )YÖRESİNİN PETROGRAFİSİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Necati TÜYSÜZ KÜRTÜN – ELMALI BARAJ YERİ VE CİVARININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Dr. Fikret TARHAN
Emine TAŢHAN TRABZON CİVARI TOPRAKLARINDA İYOT DERİŞİMLERİ Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Erhan ATAOĞLU BAĞIŞLI KÖYÜ (MAÇKA) VE ÇEVRESİNDEKİ YAMAÇLARIN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Nurhan HASANÇEBİ DERECİK (AKÇAABAT-TRABZON )YÖRESİNİN PETROGRAFİSİ Y. Doç. Dr. Mithat VICIL
Ayhan ÖZTÜRK KUZEYDOĞU ANADOLU'DAKİ KIRMIZI BİYOMİKRİTLERİN GLOBOTRUNCANİD FAUNASININ AKSİYAL KESİTLERDEN TANITIMI Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
S. Serpil KARAMEHMET TRABZON VE CİVARINDAKİ TOPRAKLARDA AĞIR METAL İÇERİKLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Sait CORDAN ESPİYE-KILLIK (GİRESUN ) CEVHERLEŞMESİ ÜZERİNDE TOPRAK JEOKİMYASI (Zn-Cu) İLE HEDEF SAPTAMASININ UYGULAMASI Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Emin ÇİFTÇİ KİLLİK(ESPİYE- GİRESUN) POLİMETALİK CEVHERLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ TOPRAKLARDA Pb-As JEOKİMYASI İLE HEDEF SAPTANMASININ UYGULANMASI Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Safiye OFLUOĞLU ÇALKÖY-ALAZLI (DÜZKÖY-TRABZON) YÖRESİNİN KARSTLAŞMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Gültekin TOPUZ PULUR MASİFİ GÜNEYBATI KESİMİNİN (PETEKLİ, YAKUPABDAL VE ELMALI KÖYLERİ DOLAYLARININ) PETROGRAFİ VE METAMORFİZMASI Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Lütfi ALTINKAYNAK ÇAYKARA (TARBZON) GÜNEYİNDE METAMORFİZMA VE BUNUN JEOLOJİK EVRİMDEKİ YERİ Doç. Dr. Salim GENÇ
Ali Faik ALTINTAŢ MAÇKA (MERYEMANA) MEDOŞ TAŞ OCAĞINDAKİ KİREÇTAŞININ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Oya Gülfem UÇAR DÜZKÖY (HAÇKA) YAYLASI GÜNEYBATISININ PETROGRAFİK Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Şule TÜDEŞ İKİZDERE (RİZE) YÖRESİNDEKİ GRANİTİK KAYAÇLARIN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Yrd. Doç. Dr.Fikri BULUT
Kemal TASLI İKİSU (GÜMÜŞHANE) İLE HAMSİKÖY (TRABZON) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE BERDİGA FORMASYONUNUN BİYOSTRATİGRAFİK DENEŞTİRMESİ Prof.Dr. İsmet GEDİK
Ayla HANEDAN ARSİN (TRABZON) YÖRESİ TOPRAKLARININ Mn, Cu, Zn, Pb Yrd.Doç. Dr. Ali VAN
Kenan ORUÇ KÜRTÜN (GÜMÜŞHANE)- DOĞANKENT (GİRESUN) ARASI KARAYOLU KAYA ŞEVLERİNİN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof.Dr:Fikret TARHAN
Makbule AKÇAY KÜRTİN MİNERALLİ SU KAYNAĞININ BESLENME KÖKEN VE Yrd.Doç. Dr. Suat BOYNUKALIN
Hakan YANBAY CURİ IRMAĞI (ÜNYE-ORDU) ALÜVYONLARININ HİDROJEOLOJİSİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Firdes AYAZ ÜST KRETASE YAŞLI ŞAHİNKAYA KİREÇTAŞININ (DÜKOY-TRABZON) Yrd.Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Ahmet ŞİRİN KÜRTÜN-TORUL (GÜMÜŞHANE) ARASI KARAYOLU KAYA Yrd. Doç. Dr. Fikri BULUT
Çiğdem SAYDAM MADEN (BAYBURT) YÖRESİ EOSEN KUMTAŞLARININ SEDİMANTER PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE ÇÖKELME ORTAMI Yrd.Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Gonca GÜRLER DEMİRÖZÜ (BAYBURT) GÜNEYDOĞUSUNUN JEOLOJİSİ Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Mutlu GÜRLER PULUR MASİFİ DOĞU KESİMİNİN (SAKIZLI, SARAYCIK VE KURUGÜNEY KÖYLERİ DOLAYLARININ) METAMORFİZMASI VE JEOLOJİK EVRİMİ Prof. Dr. Salim GENÇ
Sibel ESMER KEMALPAŞA-SARP KARAYOLU GÜZERGAHININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE ÇEVRE KAYAÇLARIN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Suat BOYNUKALIN
Abdurrahman LERMİ KAYABAŞI (KANKÖY-YOMRA-TRABZON) CEVHERİNDE TOPRAK Yrd.Doç.Dr. Ali VAN
Faruk AYDIN KARAMUSTAFA VE HASKÖY (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNDEKİ BARİT YATAKLARININ MİNERALOJİK VE JENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Orhan KARSLI ZİGANA GRANİTOYİDİ'NİN (MAÇKA-TRABZON) MİNERALOJİK VE Yrd.Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
A. Sibel DOBRUCALI AKVEREN FORMASYONU (SİNOP-GERZE) PLANKTONİK FORAMİNİFER FAUNASI VE STRATİGRAFİK KONUMU Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Saliha SARAÇ ELMAALAN (ARSİN-TRABZON) YÖRESİNDE MASİF SÜFİD MİNRALİZASYONLARINI ÜZERİNDE GELİŞEN TOPRAKLARIN ELEMENT DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ Yrd.Doç. Dr. Ali VAN
Cemil YILMAZ KELKİT (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Prof.Dr. İsmet GEDİK
Hülya YAZICI ÖZDİL (YOMRA-TRABZON) VE YAKIN ÇEVRESİNİN MADEN YATAKLARI Doç. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Ferkan SİPAHİ CAMİBOĞAZI ve SARITAŞ YAYLALARI ARASINDAKİ BÖLGENİN PETROGRAFİ ve MADEN YATAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç.Dr: M.Burhan SADIKLAR
Hakan ÇAVGA OLUCAK ( GÜMÜŞHANE ) ALTINLI KUVARS DAMARLARININ JEOLOJİK MİNERALOJİK ve JENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr. Miğraç AKÇAY
Nezihi KÖPRÜBAŞI CÜREK (DİVRİĞİ) GRANİTOİDİNİN PETROLOJİK VE JENETİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selçuk TOKEL
Hamit ÇAKICI KIRKDEĞİRMENLER MAHALLESİ (ERZURUM) ÇEVRESİNDEKİ YAMAÇLARIN DURAYLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç.Dr. Fikri BULUT
Meral ALKAN MALM-ERKEN KRETASE YAŞLI BERDİGA FORMASYONUNUN (BAYBURT) MİKROFASİYEL ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr:Şenol ÇAPKINOĞLU
Raif KANDEMİR TORTUM GÖLÜ (ERZURUM) KUZEYİNİN STRATİGRAFİK Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Yaşar KESKİN BAYBURT (GÜMÜŞHANE) İLÇESİ, AKŞAR KÖYÜ VE GÜNEYBATISININ JEOLOJİK İNCELEMESİ Doç.Dr Selahattin PELİN
Yelda ATICI DÜZKÖY-ÇAYIRBAĞ(TRABZON) YÖRESİNİN JEOLOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Fatma HOŞ ÇEBİ KELKİT-ŞİRAN (GÜMÜŞHANE) VE YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRELERİ JURA Doç. Dr. Sadettin KOKMAZ
Semih PEKER KÜRTÜN BARAJI DOLUSVAK GÜZERGAHINDAKİ GRANODİYORİTİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ VE BU GÜZERGAHTAKİ KAZI ŞEVLERİNİN DURAYLILIĞI Prof.Dr.Fikret TARHAN
Abdullah ÇUBUKÇU KALETAŞ (GÜMÜŞHANE) EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ , Doç.Dr.Necati TÜYSÜZ
Reyhan KARA MAÇKA-ZİGANA DAĞI(TRABZON) ARSINDAKİ ÜST KRETASE YAŞLI VOLKANİKLASTİK KAYAÇLARIN SEDİMANTOLOJİK ve ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç.Dr: Sadettin KORKMAZ
Mustafa ÖZKAN SEYİTLER (ARTVİN) MASİF SÜLFİD YATAĞININ MİNEROLOJİ, Doç.Dr.Burhan SADIKLAR
Yılmaz DEMİR ISTALA VE KÖSTERE MADENLERİNİN (TORUL-GÜMÜŞHANE) MİNERALOJİK VE DOKUSAL ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
M. Yaşar GÜMRÜKÇÜOĞLU DOĞU PONTİDLERDE YÜZEYLENEN JURA VOLKANİTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
İlknur ALİYAZICIOĞLU KALE (GÜMÜŞHANE) YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARININ PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL ve PETROLOJİK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
Selda YURDUSEVEN GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRELERİNDEKİ JURA-ALT KRETASE YAŞLI KARBONATLARIN MİKROFASİYES İNCELENMESİ Doç. Dr. Cemil YILMAZ
Yener Eyüboğlu TİREBOLU-DOĞANKENT (GİRESUN) ARASININ JEOLOJİSİ ve JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Sadettin Korkmaz
Gülten YAYLALI AKOLUK (ORDU-ULUBEY) EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ, Doç .Dr. Necati TÜYSÜZ
Birsen BÜLBÜLOĞLU PONTİDLERİN GÜNEYİNDE GELİŞEN ÜST KRETASE YAŞLI ALKALEN KARAKTERLİ VOLKANİTLERİN JEOKİMYASAL VE PETROLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMALARI Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Aykut AKGÜN TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU ARSİN-YOMRA ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Seda ESKİCİ SÜRMENE-OF (TRABZON) ARASININ PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Arş. Gör. Serhat DAĞ TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU GÜZERGAHI DARICA (AKÇAABAT) -YALI MAHALLESİ (TRABZON) ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Nihal DAĞ TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU GÜZERGAHI YALI MAHALLESİ-YALINCAK (TRABZON) ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Fikri BULUT
Arzu FIRAT ERSOY ILICAKÖY (İKİZDERE-RİZE) SICAK SU KAYNAKLARININ HİDROJEOLOJİSİ Prof.Dr.Remzi DİLEK
Arş.Gör.Hakan ERSOY KALECİK KÖYÜ (TORUL-GÜMÜŞHANE) ÇEVRESİNİN KARST HİDROJEOLOJİSİ Prof.Dr.Remzi DİLEK
Bilal ÖZDEMİR DEREDAM GRANİTOYİDİ (GÖLKÖY-ORDU) VE ÇEVRE KAYAÇLARININ PETROGRAFİSİVE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
İrfan TEMİZEL İKİZCE (ÜNYE-ORDU) YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARININ PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL VE PETROLOJİK İNCELENMESİ Doç.Dr.Mehmet ARSLAN
Neşe KILIÇ Maden (Bayburt) yöresinin jeolojisi ve Kretase yaşlı kİREÇTAŞLARININ mikrofasiyes incelemesi Doç. Dr. Cemil YILMAZ
Emel ABDİOĞLU KAVAKLAR (ÜNYE-FATSA, ORDU) YÖRESİNDEKİ KİL OLUŞUKLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL VE KÖKENSEL İNCELENMESİ Doç.Dr.Mehmet ARSLAN
Şeyda KOLAYLI ALTINDERE VADİSİ (MAÇKA-TRABON) VE YAKIN YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç.Dr. Cemil YILMAZ
Hamit ÖZTÜRK ÇAYELİ MASİF SÜLFİT YATAĞI’NDAN KİMYASAL ANALİZLER İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖRNEK MİKTARININ BELİRLENMESİ: GY FORMÜLÜNÜN UYGULAMASI Prof Dr. Necati TÜYSÜZ
Bayram OKUMUŞ GÜRSEL MAHALLESİ (TRABZON-YOMRA) HEYELANI VE ÇEVRESİNDEKİ YAMAÇLARIN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikri BULUT
Makbule Rahşan ÖZER NEPTÜNYEN DAYKLARIN DİNAMİK ANALİZİ Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Ömer GÜNDÜZ GÜMÜŞHANE KÖYÜ (ARDANUÇ, ARTVİN) CİVARINDAKİ PORFİRİ Cu-Au CEVHERLEŞMESİ İLE METAZOMATİK TİP CEVHERLEŞMELERİN JEOLOJİSİ VE ALTERASYONU Doç. Dr. Miğraç AKÇAY
Emre Aydınçakır Dağbaşı (Araklı-Trabzon) Granitoyidi ve Çevre Kayaçların Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.Abdullah Kaygusuz
Tülay BAK Yoroz Burnu- Of (Trabzon) Arası Deniz Sedimanları Jeokimyası Doç. Dr. Cüneyt Şen
Cem YÜCEL Doğu Karadeniz Orojenik Kuşağı Güney Zonunda Akşar (Bayburt) Yöresindeki Kıvrımların Orijini ve Sınıflandırılması Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Cem YÜCEL The Origin and Classification of The Folds in the Akşar Region (Bayburt), Eastern Black Sea Orogenic Belt Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Serdar KESKİN Güneydoğu (GD) Karadeniz Sahil Kesiminin (Trabzon Yöresi) Denizel Taraçaları ve Aktif Tektoniği Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Serdar KESKİN Active Tectonics and Marine Terraces of the Southeastern (SE) part of the Black Sea Coast (Trabzon) Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Emine Selva SAĞLAM The Environmental Impacts of Murgul (Artvin) Copper Mine Prof. Dr. Miğraç AKÇAY
İlknur BATAR Akcakoca (Duzce)-Giresun Arası Deniz Cokellerinin Jeokimyası Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
İlknur BATAR Geochemistry of the Sea Sediments Between Akçakoca (Düzce) and Giresun Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Ahmet Dündar ŞEN Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Orhan KARSLI
Ahmet Dündar ŞEN Mineralogical and Petrographical Investigation of Peridotitic Rocks From Harmancık Area (NE-Turkey, Bursa) Doç. Dr. Orhan KARSLI
Ayberk KAYA Konakönü (Araklı-Trabzon) Tüneli Sol Tüp Giriş Portalının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Prof. Dr. Fikri BULUT
Ayberk KAYA The Geotechnical Investigation of the Left Tube’s Entrance Portal of the Konakönü (Araklı-Trabzon) Tunnel Prof. Dr. Fikri BULUT
Esra HATİPOĞLU Hamamayağı (Ladik- Samsun) Sıcak Su Kaynağının Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Esra HATİPOĞLU Hydrogeochemical and Isotopic Assesment of Hamamayağı (Ladik-Samsun) Hot Water Spring Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Hatice KADAYIFÇI Karadağ (Narman-Erzurum) ve Parmakdere (Sarıkamış-Kars) Ultramafik- Mafik Masiflerinin Mineralojik, Petrografik ve Petrokimyasal Açıdan İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Hasan KOLAYLI
Hatice KADAYIFÇI Mineralogical, Petrographic and Petrochemical investigation of Karadağ (Narman-Erzurum) and Parmakdere (Sarıkamış-Kars) ultramafic-mafic units Yrd. Doç. Dr. Hasan KOLAYLI
Mehmet Ali GÜCER Yoncayolu Metamorfitleri (Üzümlü-Erzincan)ve Çevre Kayaçlarının Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Zafer ASLAN
Mehmet Ali GÜCER Mineralogical, Petrographical and Geochemical Investigations of Yoncayolu Metamorphites (Üzümlü-Erzincan) and Their Surrounding Rocks Yrd. Doç. Dr. Zafer ASLAN
Zehra Hatun USTURBELLİ KTÜ (Trabzon) Merkez Kampüsünde Çevre Düzenlemesi İçin Kullanılan Duvar Yapı Taşlarının Mühendislik Zamanda Ayrışması ve Ayrışa Durumunun Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Şener CERYAN
Zehra Hatun USTURBELLİ Detetmination Of Weathering Degree And Weatherability Of Wall Building Stone Constructed For Environmental Recreation İn Engineering Time İn Karadeniz Technical University Central Campus (Trabzon) Yrd. Doç. Dr. Şener CERYAN
Kamer KUDUN YOZGAT Çetilli (Gölköy-Ordu) Yöresinin Jeolojisi, Jeokimyası ve Hidrotermal Damar Tip Cevherleşmeler Açısından İncelenmesi. Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Kamer KUDUN YOZGAT Geology , Geochemistry and Hydrothermal Alteration of The Vein Type Mineralizations in Çetilli Area, Gölköy/Ordu Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Melek KARSLI Arhavi-Hopa (Artvin) Arasındaki Karayolu Şevlerinin Duraylılık Açısından İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Şener CERYAN
Melek KARSLI Stability Analysis Of Rock Slopes On Arhavi-Hopa (Artvin) Highway Yrd. Doç. Dr. Şener CERYAN
Arzu ÖZDEMİR Kalecik (Gümüşhane) Travertenlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent YALÇINALP
Arzu ÖZDEMİR Physico-Mechanical Properties of Kalecik (Gümüşhane) Travertines and its Economical Assessment Yrd. Doç. Dr. Bülent YALÇINALP
Emine TÜRK Geç Kretase Yaşlı Çatak Formasyonu (Maçka, Trabzon) Çeşmeler Üyesinin Foraminifer Faunası ve Biyostratigrafisi Prof. Dr. Şenol ÇAPKINOĞLU
Emine TÜRK Planktonic Foraminifer Fauna and Biostratigraphy of the Çeşmeler Member of Late Cretaceous Çatak Formation (Maçka-Trabzon) Prof. Dr. Şenol ÇAPKINOĞLU
Mustafa KANIK Ayvalı (Olur, Erzurum) Baraj Yerindeki Andezitlerin Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Mustafa KANIK Investigation of Geotechnical Properties of Andesitic Rock Masses at Ayvalı Dam Site (Olur, Erzurum) Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Cemil BEYAZ Eriklik (Bulancak, Giresun) Yöresi Volkanitleri ve Kil Oluşuklarının Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Cemil BEYAZ Mineralogical and Geochemical Investigation of Eriklik (Bulancak, Giresun) Area Volcanics and Clay Occurrences Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Seçil CELEP Trabzon İli Yeraltı ve Yerüstü Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal İncelemesi ve Su Kalitesinin İzlenmesi Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Seçil CELEP The Hydrogeological, Hydrogeochemical Investigation of the Surface-Groundwaters and Determination of the Water Quality of the Trabzon City Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Gülname REİSOĞLU Trabzon-Vakfıkebir-Tonya Üçgeninde Yüzeyleme Veren Eosen Yaşlı Volkanik Kayaçları Keserek Yerleşen Sokulum Kayaçlarının (Daykların) Petrografik, Mineralojik ve Kimyasal Açıdan İncelenmesi Prof.Dr. Cüneyt ŞEN
Gülname REİSOĞLU Petrographical, Mineralogical and Chemical İnvestigation of Dikes Cutting Eocene Volcanics Exposing in the Trabzon-Vakfıkebir-Tonya Area Prof.Dr. Cüneyt ŞEN
Murat KETENCİ Doğu Karadeniz Bölgesi (Hamsiköy-Trabzon) Adakit Benzeri Asidik Porfirlerin Minerolojik, Petrografik ve Petrolojik Açıdan İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Uysal, Doç. Dr. Orhan KARSLI
Murat KETENCİ Mineralogical, Petrographical and Petrological Investigation of the Adakite like Rocks of Hamsiköy Area (Maçka-Trabzon-TURKEY) Yrd. Doç. Dr. İbrahim UYSAL, Doç. Dr. Orhan KARSLI
Erdem AKKAYA Bayburt Petekli-Yakupabdal Yöresi (KD Türkiye) Gabroyik Kayaçlarının Petrolojik Özellikleri ve Jeotektonik Önemi Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Erdem AKKAYA Petrologic Features and Geotectonic Significance of Gabbroic Rocks in Bayburt Petekli-Yakupabdal Area (NE Turkey) Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Özgür BİLİCİ Kop Dağı (KD Türkiye) Kromit Yataklarının Oluşum ve Yan Kayaç İlişkisinin Mineralojik, Jeokimyasal İncelemesi Yrd.Doç.Dr. Hasan KOLAYLI
Günay SÖNMEZ Tercan (Erzincan) Rekristalize Kireçtaşlarının Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN
Oğuzhan ERKAN Kütün Barajı (Kürtün-Gümüşhane) Göl Alanı Sol Yamacındaki Heyelanlı Alanın Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN
Zeynep ALTAN Şebinkarahisar (Giresun) ve Çevresinin Erozyon Riskinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN
Zeynep ALTAN GIS-Based Erosion Risk Assessment of The Şebinkarahisar (Giresun) and Surroudings Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN
Oğuzhan ERKAN The Engineering Geological Investigation of the Lanslide Area at the Left Slope of The Kürtün Dam (Kürtün-Gümüşhane) Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN
Günay SÖNMEZ Reserch On Usabilitiy Of Limestones Of Tercan (Erzincan) As Marble Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN
Özgür BİLİCİ Mineralogical-Geochemical Investigation of the Chromite Deposits and The Relationship Between Chromite Occurrences and Country Rocks on the Kop Mountain (NE Turkey) Yrd.Doç.Dr. Hasan KOLAYLI
Şeyma ÖZDOĞAN Torul Barajı (TORUL-GÜMÜŞHANE) Göl Alanı Sağ ve Sol Sahillerinin Duraylılığının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Fikri BULUT
Şeyma ÖZDOĞAN Investigation on Stability of Right and Left Slopes of Lake Field of the Dam of Torul from the Engineering Geological Point of View Prof. Dr. Fikri BULUT
Neslihan ASLAN Mastra (Gümüşhane) Au-Ag Yatağının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Prof. Dr. Miğraç AKÇAY
Neslihan ASLAN Geologic, Mineralogic and Geochemical Properties of Mastra (Gümüşhane) Au-Ag Deposit Prof. Dr. Miğraç AKÇAY
Efide KABAOĞLU Çayeli (Rize) Masif Sülfid Yatağının Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri Prof. Dr. Miğraç AKÇAY
Efide KABAOĞLU Geological and Geochemical Properties of Çayeli (Rize) Massive Sulfide Deposit Prof. Dr. Miğraç AKÇAY
Remziye AKDOĞAN Erken-Orta Jura Yaşlı Kumtaşı ve Şeyllerin (Gümüşhane, Bayburt) Jeokimyasal Özellikleri Doç. Dr. Mehmet TURAN
Remziye AKDOĞAN Geochemical Properties of Early-Middle Jurassic Sandtones and Shales (Gümüşhane, Bayburt) Doç. Dr. Mehmet TURAN
Derya KANIK Karbonat Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımlarının Basit İndeks Deneyler Kullanılarak Tahmini Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Derya KANIK Predicting Of Uniaxial Compressive Strength Of Carbonate Rocks Using Simple Test Methods Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
İdris BAYKAN Trabzon İli Kırmızı Killerinin Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
İdris BAYKAN Investigation of Geotechnical Properties of Red Clays in Trabzon City Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Cihan Taner KOLCU ZALA (ARAÇ, KASTAMONU) HİDROELEKTRİK SANTRALİ YERİNDEKİ KAYA KÜTLELERİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Cihan Taner KOLCU Investıgatıon Of Geotechnıcal Propertıes Of Rock Masses At Zala (Araç, Kastamonu) Hydroelectrıc Power Plant Assis. Prof. Dr. Hakan ERSOY
Mustafa SOFTA Myra/Andriake Antik Kenti’nin Yıkılmasına Neden Olan Tarihsel Depremlerin ve İzlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet TURAN
Mustafa SOFTA Investigation of Historical Earthquakes and Traces that Caused the Destruction of the Ancient City of Myra/Andriake Prof. Mehmet TURAN
Leyla ÇÖL Elmaalan (Arsin-Trabzon) Masif Sülfit Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik Ve Jeokimyasal Özellikleri Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Leyla ÇÖL Geologic, Mineralogic and Geochemical Properties of Elmaalan (Arsin-Trabzon) Massive Sulphide Mineralization Prof. Necati TÜYSÜZ
Serap Sevda TURAN Zigana (Torul, Gümüşhane, Kd Türkiye) Yöresi Damar Tip Pb-Zn-Cu±Barit Cevherleşmelerinin Kökensel Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi Prof. Dr. Miğraç AKÇAY
Serap Sevda TURAN A Comparatıve Study Of Veın Type Pb-Zn-Cu±Barite Occurrences Around The Mount Zigana (Torul, Gümüşhane, NE Türkiye Prof. Miğraç AKÇAY
Bilgehan KUL Yeşilyurt (Trabzon) Heyelanı’nın Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması ve Geriye Dönük Analizlerle Şev Destek Dizaynı Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Bilgehan KUL Geotechnical Investigation on Yeşilyurt (Trabzon) Landslide and Slope Support Design Using by Back Analysis Asst. Prof. Dr. Hakan ERSOY
Didem AYDINÇAKIR MINERALOGICAL, PETROGRAPHICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF THE PIRNAKAPAN EVAPORITES (AŞKALE, ERZURUM) Assoc. Prof. Emel ABDİOĞLU
Didem AYDINÇAKIR PIRNAKAPAN (AŞKALE, ERZURUM) CİVARINDAKİ EVAPORİTLERİN MİNERALOJİK, PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Doç. Dr. Emel ABDİOĞLU
Recep Melih AKMAZ GÜNEYDOĞU TÜRKİYE OFİYOLİTİK KROMİTİTLERİNİN PETROJENEZİ: KROMİT KİMYASI, PLATİN GRUBU ELEMENT JEOKİMYASI VE MİNERALOJİSİ Doç. Dr. İbrahim UYSAL
Recep Melih AKMAZ PETROGENESIS OF OPHIOLITIC CHROMITITES FROM THE SOUTHEASTERN TURKEY: CHROMITE COMPOSITION AND GEOCHEMISTRY AND MINERALOGY OF PLATINUM GROUP ELEMENTS Assoc. Prof. İbrahim UYSAL
Samet SAKA POZANTI-KARSANTI OFİYOLİTİNİN (ADANA, GÜNEY TÜRKİYE) PETROLOJİSİ: ÜST MANTODAKİ KISMİ ERGİME VE ERGİYİK-PERİDOTİT ETKİLEŞİM SÜREÇLERİNİN TÜM KAYAÇ VE MİNERAL KİMYASI ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. İbrahim UYSAL
Samet SAKA PETROLOGICAL INVESTIGATION ON THE POZANTI-KARSANTI OPHIOLITE: EFFECT OF PARTIAL MELTING AND MELT-PERIDOTITE INTERACTION PROCESSES AT UPPER MANTLE ON THE WHOLE-ROCK AND MINERAL CHEMISTRY Assoc. Prof. İbrahim UYSAL
Tuğba EROĞLU MICROFACIES FEATURES OF UPPER JURASSIC-LOWER CRETACEOUS INALTI FORMATION, BOYABAT (SİNOP) AREA Assc. Prof. Ziya KIRMACI
Tuğba EROĞLU Boyabat (Sinop) Yöresinde Yüzeylenen Geç Jura-Erken Kretase Yaşlı İnaltı Formasyonunun Mikrofasiyes Özellikleri Doç.Dr. M.Ziya KIRMACI
Tuğba Bilici TEKKEKÖY (SAMSUN) YÖRESİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, PETROKİMYASI VE PETROLOJİSİ Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Tuğba Bilici PETROGRAPY, PETROCHEMISTRY AND PETROLOGY OF THE TERTIARY AGED TEKKEKÖY (SAMSUN) AREA VOLCANIC ROCKS Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Elham TAHMASEBZADEHBASTAM DEĞİRMENDERE (TRABZON) HAVZASINDAKİ KAYNAK SULARINDA Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Elham TAHMASEBZADEH BASTAM WATER-ROCK INTERACTION OF SPRING WATER IN DEĞİRMENDERE (TRABZON) BASIN Assoc. Prof. Fatma GÜLTEKİN
Mert Samet Erdoğan EREĞLİ-BOR (KONYA-NİĞDE) HAVZASI YENİKÖY SONDAJLARINDA KESİLEN BİTÜMLÜ ŞEYL İSTİFİNİN ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Mert Samet ERDOĞAN ORGANİC GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF OIL SHALE DEPOSITS IN THE YENİKÖY DRILLING, EREĞLİ-BOR BASIN (KONYA-NİĞDE) Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Yük.Müh.Sadettin KORKMAZ BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Prof.Dr.Selahattin PELİN
Bülent YALÇINALP GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN JEOKİMYASAL YERLEŞİMİ ve JEOKİMYASI Dr. Selçuk TOKEL
Ferkan SİPAHİ ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Ali YALÇIN ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikri BULUT
Raif KANDEMİR GÜMÜŞHANR VE YAKIN YÖRELERİNDEKİ ERKEN-ORTA JURA YAŞLI ŞENKÖY FORMASYONU’NUN ÇÖKEL ÖZELLİKLERİ VE BİRİKİM KOŞULLARI Doç.Dr. Cemil YILMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Çiğdem SAYDAM DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Orhan KARSLI GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE) Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Lütfi ALTINKAYNAK AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdurrahman Dokuz YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK METAMORFİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdullah KAYGUSUZ TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Şener CERYAN HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Fikret TARHAN
Zafer ASLAN SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Hasan KOLAYLI KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK , PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Yaşar ÇAKIR ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Erol ÖZER MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Ayşe Sibel ÖZGÜR LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Hüseyin YILMAZ DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Mehmet Ziya KIRMACI ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU) ÜST JURA-ALT KRETASE YAŞLI BERDİGA KİREÇTAŞI’NIN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Kemal AKDAĞ KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Nezihi KÖPRÜBAŞI AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Cemil YILMAZ MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ (MUNZUR DAĞLARI, DOĞU ANADOLU) Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Suat BOYNUKALIN DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ali VAN PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Şenol ÇAPKINOĞLU GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI Prof. Dr. İsmet GEDİK
Kemal TASLI GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Fikri BULUT ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç.Dr. Fikret TARHAN
Yahya ÖZPINAR DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Şule TÜDEŞ GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Fikri BULUT
Yük. Müh. Sadettin KORKMAZ BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE Prof. Dr. Selahattin PELİN
Jeo. Yük. Müh. Yaşar ÇAKIR ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Jeo. Yük. Müh. Hasan KOLAYLI KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK ,PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Zafer ASLAN SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Jeo. Yük. Müh. Yahya ÖZPINAR DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Jeo.Yük.Müh.Fikri BULUT ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç.Dr. Fikret TARHAN
Jeo. Yük. Müh.Kemal TASLI GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh.Şenol ÇAPKINOĞLU GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh. Ali VAN PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Suat BOYNUKALIN DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Remzi DİLEK
Jeo. Yük. Müh. Cemil YILMAZ MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Jeo. Yük. Müh M.Ziya KIRMACI ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU) Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Jeol.Yük.Müh.Kemal AKDAĞ KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Jeol.Yük.Müh Nezihi KÖPRÜBAŞI AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Hüseyin YILMAZ DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Erol ÖZER MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Bülent YALÇINALP GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. A. Sibel ÖZGÜR LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Şener CERYAN HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ: Prof. Dr. Fikret TARHAN
Abdurrahman DOKUZ YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK Prof. Dr. Salim GENÇ
Şule TÜDEŞ GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Fikri BULUT
Abdullah KAYGUSUZ TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Lütfi ALTINKAYNAK AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI Prof. Dr. Salim GENÇ
Orhan KARSLI GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE) Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Çiğdem SAYDAM DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Raif Kandemir Gümüşhane Ve Yakın Yörelerindeki Erken-Orta Jura Yaşlı Şenköy Formasyonu’nun Çökel Özellikleri Ve Birikim Koşulları Doç.Dr. Cemil Yılmaz
Ali YALÇIN ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fikri BULUT
Ferkan SİPAHİ ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Yener EYÜBOĞLU Doğu Pontid Magmatik Yayı’nda Alaska-Tip Mafik-Ultramafiklerin Tanımı ve Jeotektonik Önemi Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Serhat DAĞ ÇAYELİ (RİZE) VE ÇEVRESİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ Prof. Dr. Fikri BULUT
Serhat DAĞ Landslide Susceptibility Analysis of Çayeli Region (Rize) by Statistical Methods Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY Trabzon İli Katı Atıkları için Düzenli Depolama Yeri Seçimi ve Önerilen Düzyurt Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY LANDFILL SITE SELECTION FOR SOLID WASTES IN TRABZON, AND ENGINEERING GEOLOGICAL ASSESSMENT OF PROPOSED DÜZYURT LANDFILL SITE Prof. Dr. Fikri BULUT
Arzu Fırat ERSOY Groundwater Flow Model of Gümüşhacıköy (Amasya) Aquifer Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Gülten YAYLI ABANUZ Heavy Metal Concentration in Soils and Tea Plants in Black Sea Region Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Fatma HOŞ ÇEBİ Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Fatma HOŞ ÇEBİ Organic Geochemical Characteristics and Depositional Environments of Eocene Coals in North Anatolian Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Emel ABDİOĞLU KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) MASİF SÜLFİT YATAĞI HİDROTERMAL ALTERASYONUNUN KİL MİNERALOJİSİ, JEOKİMYASI, DURAYLI İZOTOP ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Emel ABDİOĞLU NATURE AND ORIGIN of HYDROTHERMAL ALTERATION of THE KUTLULAR (SÜRMENE-TRABZON) MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT, USING CLAY MINERALOGY, GEOCHEMISTRY and STABLE ISOTOPES Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ahmet Dündar ŞEN Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Orhan KARSLI
Ahmet Dündar ŞEN Mineralogical and Petrographical Investigation of Peridotitic Rocks From Harmancık Area (NE-Turkey, Bursa) Doç. Dr. Orhan KARSLI
İbrahim Uysal Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İbrahim Uysal Petrology of Upper Mantle Peridotite and Ophiolitic Chromitites from the Muğla (SW-Turkey): Implications from Mineral Chemistry, Major-Trace-Rare Earth Elements (REE)-Platinum-Group Elements (PGE) Geochemistry, PGE Mineralogy and Re-Os Isotope Systematics Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İrfan TEMİZEL Ulubey (Ordu-Kd Türkiye) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Petrokimyası, 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd İzotop Jeokimyası ve Petrojenezi Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
İrfan TEMİZEL Petrography, Petrochemistry, 40Ar-39Ar Geochronology, Sr-Nd Isotope Geochemistry and Petrogenesis of the Ulubey (Ordu-NE Turkey) Area Tertiary Volcanics Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ayla Hanedan Nar Büyük Yaylâ Obsidiyenlerinin (İkizdere-Rize) Petrografisi, Mineralojisi, Mineral Kimyası ve Jeokimyasal Özellikleri Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayla Hanedan Nar Petrographical, Mineralogical, Mineral Chemistry and Geochemical Characteristics of Büyük Yaylâ Obsidians (İkizdere-Rize) Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Nurcihan CERYAN Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Nurcihan CERYAN Rock Slope Stability Analyses by Probability Method and Excavabilty in Tasönü Limestone Quarry (Trabzon) Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Enver AKARYALI Arzular (Gümüşhane KD-Türkiye) Altın Yatağının Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Enver AKARYALI Geologic, Mineralogic, Geochemical and Genetic Studies of Arzular (Gümüşhane,) Gold Deposit NE-Turkey Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Yılmaz DEMİR Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherlerinin Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Yılmaz DEMİR Geological, Mineralogical, Geochemical and Genetic Investigation of Pb-Zn-Cu Ores of the Kabadüz Region (Ordu, NE-Turkey) Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayberk KAYA Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tünel Güzergahının Ve Çevresinin Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Prof. Dr. Fikri BULUT
Ayberk KAYA The Geotechnıcal Investıgatıon Of The Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tunnel Alıgnment And Surroundıng Area Prof. Dr. Fikri BULUT
Emre AYDINÇAKIR BORÇKA (ARTVİN, KD-TÜRKİYE) YÖRESİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Emre AYDINÇAKIR PETROGRAPHY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE BORÇKA (ARTVİN NE TURKEY) AREA TERTIARY VOLCANICS Prof. Cüneyt ŞEN
Cem YÜCEL TRABZON-GİRESUN ARASINDAKİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, 40Ar-39Ar JEOKRONOLOJİSİ, PETROKİMYASI, Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Cem YÜCEL PETROGRAPHY, 40Ar-39Ar GEOCHRONOLOGY, PETROCHEMISTRY, Sr-Nd-Pb ISOTOPE GEOCHEMISTRY, AND PETROLOGY OF TERTIARY VOLCANIC ROCKS BETWEEN TRABZON AND GİRESUN AREAS Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Seda ÇELLEK SİNOP-GERZE YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ Y. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Seda ÇELLEK LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF SİNOP-GERZE REGION Asst. Prof. Dr. Hakan ERSOY