Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Ömer KARA
Telefon :3773734
E-mail :okara@ktu.edu.tr
Web :
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon, TÜRKİYE
Telefon :+90 462 377 2856
Faks :okara@ktu.edu.tr
Web :http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Bölüm Hakkında :
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı; 1982 yılından bugüne lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile yüksek lisans ve doktora aşamalarında lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Halihazırda eğitim-öğretim hizmetlerini bünyesinde barındırdığı 15 Prof., 5 Doç. ve 6 Yrd. Doç. ile sürdürmektedir. Bugün Türkiye’de 2 doktora eğitimi veren Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan biridir. Bir yandan bölümümüz kendi alt yapısına yeni öğretim elemanları yetiştirirken, bunun yanında yakın geçmişte kurulmuş olan 7 Orman Fakültesinin (Artvin, Kahramanmaraş, Çankırı, Isparta, Bartın, Kastamonu, Düzce) Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile 35. madde kapsamında öğretim elemanlarını da yetiştirmektedir. Yüksek lisans programına başlayan öğrenciler, İngilizce yeterlilik sınavını başardıktan sonara ders almaya başlarlar. Ders almaya başladıkları 2. dönemden itibaren tez çalışmalarına da başlayabilirler. Her yüksek lisans öğrencisi bir seminer dersine yazılmak ve başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler akademik danışmanlarının yönlendirmesine göre aşağıda sıralanan derslerden açılacağı duyurulanlar arasından 21 kredilik ders alırlar. Dersler ve tezin iki yıllık süre içerisinde tamamlanması gerekir. Gerektiğinde öğrenciye toplam bir yıl ek süre verilebilmektedir. Derslerini ve tezini tamamlayan öğrenci, yaptığı çalışmayı en az üç öğretim üyesinden oluşan sınav jürisi önünde sunum yaparak savunur. Öğrencinin yüksek lisansını tamamlayabilmesi için bu tez savunma sınavında başarılı olması gerekir. Aşağıda sıralanan derslerin ancak 10-15 kadarı her dönem açılmaktadır. Her dönem ve her yıl farklı dersler açılabilir. Doktora programına başlayan öğrenciler, İngilizce yeterlilik sınavını başardıktan sonara ders almaya başlarlar. Yüksek lisans programı için yukarıda sıralanan derslerden Tez, Seminer ve Proje dışında kalanlardan 18 kredilik ders alıp başarmaları gerekir. Bunlara ek olarak aşağıdaki listede verilen Seminer ve Proje derslerini de kredili olarak alabilirler. Derslerini tamamlayan doktora öğrencileri bir yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavı sözlü ve yazılı iki kısımdan oluşur. Yeterlilik sınavını başaranlar 6 ay içerisinde bir tez önerisi hazırlayıp bunu sınav jürisi önünde sözlü sunum yapıp savunurlar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmalarına başlar ve her altı ayda bir tez izleme komitesine bir ilerleme raporu sunar. İlerleme raporu olumlu bulunan öğrenciler tez çalışmalarını sürdürür. Tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, tezini beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürisi önünde sunum yaparak savunur. Tez savunma sınavında başarılı olan aday doktorasını başarıyla tamamlamış olur.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Silvikültür ucler@ktu.edu.tr 377 28 03 - 28 60
Prof. Dr. Bedri SERDAR Orman Botaniği bserdar@ktu.edu.tr 377 34 95
Prof. Dr. Bülent TURGUT TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ bulentturgut@ktu.edu.tr 05336487188
Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ Orman Ekonomisi canturk@ktu.edu.tr 377 28 34
Prof. Dr. Deniz GÜNEY Silvikültür d_guney@hotmail.com 0462 377 28 49 ̵
Prof. Dr. Devlet TOKSOY Orman Ekonomisi devlettoksoy@ktu.edu.tr 377 31 45
Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri caliskan@ktu.edu.tr 377 3528
Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Orman Entomolojisi ve Koruma bilgili@ktu.edu.tr 377 28 45
Prof. Dr. Hakkı YAVUZ Orman Amenajmanı hyavuz@ktu.edu.tr 377 28 39
Prof. Dr. İbrahim TURNA Silvikültür turna@ktu.edu.tr 377 28 67
Prof. Dr. Mahmut EROĞLU Orman Entomolojisi ve Koruma eroglu@ktu.edu.tr 377 28 73
Prof. Dr. Mehmet MISIR Orman Amenajmanı mmisir@ktu.edu.tr 377 28 75
Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER Orman Ekonomisi mft@ktu.edu.tr 377 28 78
Prof. Dr. Nuray MISIR Orman Amenajmanı nuray@ktu.edu.tr 377 34 98
Prof. Dr. Ömer KARA Havza Amenejmanı okara@ktu.edu.tr 3773734
Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU Orman Botaniği sterzi@ktu.edu.tr 377 28 52
Prof. Dr. Sefa AKBULUT Orman Botaniği sakbulut@ktu.edu.tr 462 3772841
Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri sgumus@ktu.edu.tr 0-462-3772861
Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU Havza Amenajmanı sezgin@ktu.edu.tr 377 2840
Prof. Dr. Turgay DİNDAROĞLU Havza Amenajmanı turgay.dindaroglu@ktu.edu.tr 5359453887
Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN Orman Botaniği ocemal@ktu.edu.tr 377 28 01 - 377 28 7
Prof. Dr. Zafer YÜCESAN Silvikültür yucesan@ktu.edu.tr 04623773527
Doç. Dr. Derya Mumcu KÜÇÜKER Orman Amenajmanı dmumcu@ktu.edu.tr 04623774125
Doç. Dr. Ercan OKTAN Silvikültür oktan@ktu.edu.tr 04623774124
Doç. Dr. Fahrettin ATAR Silvikültür fatar@ktu.edu.tr 462 377 4228
Doç. Dr. Hüseyin AYAZ Kamu Hukuku (Hukuk Fak.) hayaz@ktu.edu.tr 377 28 14
Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER Orman Entomolojisi ve Koruma kacoskuner@ktu.edu.tr 04623773244
Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMOĞLU Orman Ekonomisi mahmudtr@yahoo.com 3774126
Doç. Dr. Nuri Bozali Orman Amenajmanı nuribozalii@ktu.edu.tr 3774121
Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU Orman Ekonomisi kurdoguz@hotmail.com 05327477300
Doç. Dr. Saliha ÜNVER Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri cansu@ktu.edu.tr +90 (462) 377 2898
Doç. Dr. Uzay KARAHALİL Orman Amenajmanı uzay@ktu.edu.tr 0462-3772876
Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk Orman Botaniği murat_ozturk@ktu.edu.tr 04623773258
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
ORM 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
ORM 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORMT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5080 Verimsiz Ormanların Islahı 3-0-0-3 Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORM 5140 Ormancılıkta Hasılat ve Büyüme Modelleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 5150 Araştırmalarda Deneme Desenleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
ORM 5210 Toprak ve Su Koruma İlkeleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Turgay DİNDAROĞLU
ORM 5300 Flora ve Vejetasyon 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5420 Doğal Kaynak Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5430 Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje Analizi 3-0-0-3 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 5460 Arazi Sınıflandırması 3-0-0-3 Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU
ORM 5470 Biyolojik Savaş 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5480 Yangın Ekolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5490 Orman Yolları Sanat Yapıları 3-0-0-3 Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
ORM 5500 Orman İşciliği ve Ergonomi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5610 Principles of Identifying Vascular Plants 3-0-0-3 Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
ORM 5630 Eko-Ekonomi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5640 Ormancılıkta Bitki Toprak Su ilişkileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 5650 Orman Ağaçlarının Ekolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Ömer KARA
ORM 5660 Concepts and Principles of Geographic Information Systems in Forestry 3-0-0-3 Doç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER
ORM 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6010 Seminer 0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7103 Odun Evalusyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7104 Sistematik Anatomi 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk
ORM 7161 Çok Amaçlı Planlama ve Programlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7162 Orman Fonksiyonları ve Amaç Saptama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7163 İdare Sürelerinin Optimizasyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7164 Orman İşletme Amaçlarının Saptanması 3-0-0-3 Doç. Dr. Nuri Bozali
ORM 7180 Ekolojik Araştırmalarda Kantitatif Analizler 3-0-0-3 Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
ORM 7181 Orman Envanter Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7191 Ormancılık Politikası Analizleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7192 Doğa Koruma Politikası 3-0-0-3 Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
ORML 7193 Uluslararası Orman Politikası 3-0-0-3 Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
ORM 7210 Böcek-Konukçu Bitki Etkileşimleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7211 Böceklerde Davranış 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7214 Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7220 Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7222 Odun Dışı Orman Ürünlerinin Kullanımı Ve Korunması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7223 Ekonomik Bitkiler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7225 Doğal Tıbbi Bitkilerin Envanteri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7231 Orman Kaynakları Yönetim ve İşletmeciliği 3-0-0-3 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 7233 Türkiye Ormancılık Örgütünde İşletme Kültürü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7235 İleri Ormancılık Ekonomisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7236 Stratejik Yönetim ve Ormancılık Sektörü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7251 Forest Dynamics and Modeling 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7255 Applications of GIS in Forestry 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7260 İleri Bitki Yetiştirme Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7261 Orman Genetik Kaynaklarının Korunması 3-0-0-3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7263 Orman Ağacı Tohumlarında Çimlenme ve Engeller 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7264 Bitki Doku Kültürü 2-0-2-3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7271 Ecological Modeling 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
ORM 7272 Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
ORM 7273 Orman Korumada Sosyal ve Ekonomik Boyut 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7274 Forest Fires and Management of Forest Resources 3-0-0-3 Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER
ORM 7281 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7282 Türkiye’de Orman Köyleri ve Kalkındırılması 3-0-0-3 Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7284 Ormancılıkta Kıymet Takdiri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7291 Ormancılıkta Etüt ve Projelendirme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7295 Toprak Kirliliği, Erozyon ve Çevre Eğitimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7298 Türkiye’de Yetişme Ortamının Bölgesel Sınıflandırılması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7300 Özel Nitelikli Ağaçlandırmalar 3-0-0-3 Prof. Dr. İbrahim TURNA
ORM 7303 Ağaç Islahında Vejetatif Üretme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7304 Ormancılıkta Budama Teknikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. İbrahim TURNA
ORM 7305 Fidan Standardizasyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7310 Research Methods of Plant Sociology 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7312 Plant Succession 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7313 Forest Phytosociology 3-0-0-3 Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
ORML 7314 Taxonomy of Herbaceous Plants 3-0-0-3 Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
ORM 7330 Ekolojik Odun Anatomisi 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk
ORM 7331 Gymnospermae Odunlarının Teşhis Esasları 3-0-0-3 Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7332 Angiospermae Odunlarının Teşhis Esasları 3-0-0-3 Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7333 Odun Anatomisi ve Preparasyon Tekniği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7350 Orman Ekosistemlerinde Büyümenin Modellenmesi 3-0-0-3 Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 7351 Ulusal Orman Envanteri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7353 Orman Ekosistemlerinde Biyokütle 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7354 Çok Amaçlı Kaynak Envanteri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7360 Orman Suçları 3-0-0-3 Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
ORM 7361 Orman Kadastro Hukuku 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7362 Orman Rejimi Dışına Arazi Çıkarma Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7363 Orman Davalarında Bilirkişilik 3-0-0-3 Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
ORM 7370 Çok Amaçlı Planlamada Fonksiyonların Sayısallaştırılması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7371 Uydu Görüntüleri ile Bitki Örtüsü Analizleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7372 Ormanların Karbon Depolama Kapasitesinin Saptanması 3-0-0-3 Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7373 Uzaktan Algılamanın Ormancılık Uygulamaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7380 Toprak Aşınımı Benzetim Modelleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Turgay DİNDAROĞLU
ORM 7381 Kar Hidrolojisi ve Çığ 3-0-0-3 Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU
ORML 7382 Yağış Havzalarında Heyelan Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7390 Orman Yollarında Çevresel Etki Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7392 Orman Yollarının Planlanmasında GIS Uygulamaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
ORML 7393 Ormancılıkta inşaat projeleri yönetimi 3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
ORM 7400 Silvikültürel Sistemlerin Analizi ve Sentezi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7401 Yüksek Dağ Ormanlarında Meşcere Dinamikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7402 Korunan Orman Alanlarında Silvikültürel İşlemler 3-0-0-3 Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORML 7410 Toprak Ekolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Bülent TURGUT
ORM 7411 Toprağın Kolloid Maddeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7412 Toprak Fiziği 3-0-0-3 Prof. Dr. Ömer KARA
ORML 7420 Using Sattellite Images in Forest Ecosystems 3-0-0-3 Doç. Dr. Uzay KARAHALİL
ORML 7421 Monitoring Changes in Forest Ecosystems 3-0-0-3 Doç. Dr. Uzay KARAHALİL
ORML 7430 Ormancılıkta Konumsal Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7431 Ormancılıkta Optimal Karar Verme Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7440 Doğa Koruma Felsefesi 3-0-0-3 Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
ORML 7441 Korunan Alanlarda Turizm Yönetimi 3-0-0-3 Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
ORML 7442 Ormancılıkta Proje Döngü Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7450 Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama Alanları 3-0-0-3 Prof. Dr. Sefa AKBULUT
ORML 7451 Gıda Kaynağı Doğal Bitkiler 3-0-0-3 Prof. Dr. Sefa AKBULUT
ORM 7452 Dendrokronoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7460 Odun Üretim Sürecinde Çevresel Zararlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7461 Odun Üretim Faaliyetinde Risk Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7462 Hassas Ormancılık Teknik ve Teknolojileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7470 Orman Ağaçlarının Tohum Özellikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7471 Orman Ağaçları Genetiği 3-0-0-3 Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7472 Orman Ağaçlarında Su Potansiyeli 3-0-0-3 Doç. Dr. Fahrettin ATAR
ORM 7473 Ağaçlandırma Etüd ve Projelendirme 3-0-0-3 Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7480 Ormancılıkta Operasyonel Planlama Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7481 Orman Yolları ve Erozyon İlişkisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7482 Ormancılıkta Modern Bölmeden Çıkarma Teknikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
ORML 7490 Toprak Laboratuvar Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7491 Toprak Biyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7530 Ormancılıkta Karbon Ekonomisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7531 Orman İşletmelerinde Etkinlik 3-0-0-3 Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMOĞLU
ORML 7532 Türkiyede Serbest Ormancılık 3-0-0-3 Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMOĞLU
ORML 7540 Türkiye Ormanlarına Silvikültürel Bakış 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7541 Meşcere Yapı Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7542 Doğal Yaşlı Ormanların Sınıflandırılması 3-0-0-3 Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORML 7543 Plantasyon Ormanlarında Silvikültür 3-0-0-3 Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORM 7550 Çayır-Mera Yem Bitkileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7551 Mera Islahı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7560 Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri 3-0-0-3 Doç. Dr. Derya Mumcu KÜÇÜKER
ORML 7561 Odun Dışı Orman Ürünlerinde Konumsallaştırma 3-0-0-3 Doç. Dr. Derya Mumcu KÜÇÜKER
ORML 7570 Optimal Orman Kavramı ve Ulaşma Süreçleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Nuri Bozali
ORML 7580 Toprak Bozulması 3-0-0-3 Prof. Dr. Bülent TURGUT
ORML 7610 Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme 3-0-0-3 Doç. Dr. Fahrettin ATAR
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
ORM 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
ORM 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5080Verimsiz Ormanların IslahıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORM 5140Ormancılıkta Hasılat ve Büyüme ModelleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 5150Araştırmalarda Deneme DesenleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
ORM 5210Toprak ve Su Koruma İlkeleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Turgay DİNDAROĞLU
ORM 5430Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje AnaliziTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 5460Arazi SınıflandırmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU
ORM 5490Orman Yolları Sanat YapılarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
ORM 5610Principles of Identifying Vascular Plants ING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
ORML 5650Orman Ağaçlarının EkolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer KARA
ORM 5660Concepts and Principles of Geographic Information Systems in ForestryING3-0-0-3Doç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER
ORM 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7104Sistematik AnatomiTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk
ORM 7164Orman İşletme Amaçlarının SaptanmasıTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nuri Bozali
ORM 7180Ekolojik Araştırmalarda Kantitatif AnalizlerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
ORML 7192Doğa Koruma PolitikasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
ORML 7193Uluslararası Orman PolitikasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
ORM 7231Orman Kaynakları Yönetim ve İşletmeciliğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 7261Orman Genetik Kaynaklarının KorunmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7264Bitki Doku KültürüTRK2-0-2-3Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7271Ecological Modeling ING3-0-0-3Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
ORM 7272Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems ING3-0-0-3Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
ORM 7274Forest Fires and Management of Forest ResourcesING3-0-0-3Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER
ORM 7281Doğal Kaynaklar ve Çevre EkonomisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7282Türkiye’de Orman Köyleri ve KalkındırılmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7300Özel Nitelikli AğaçlandırmalarTRK3-0-0-3Prof. Dr. İbrahim TURNA
ORM 7304Ormancılıkta Budama TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. İbrahim TURNA
ORM 7313Forest PhytosociologyING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
ORML 7314Taxonomy of Herbaceous Plants ING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
ORM 7330Ekolojik Odun AnatomisiTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk
ORM 7331Gymnospermae Odunlarının Teşhis EsaslarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7332Angiospermae Odunlarının Teşhis EsaslarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7350Orman Ekosistemlerinde Büyümenin ModellenmesiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 7360Orman SuçlarıTRK3-0-0-3Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
ORM 7363Orman Davalarında BilirkişilikTRK3-0-0-3Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
ORM 7372Ormanların Karbon Depolama Kapasitesinin SaptanmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7373Uzaktan Algılamanın Ormancılık Uygulamaları TRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7380Toprak Aşınımı Benzetim ModelleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Turgay DİNDAROĞLU
ORM 7381Kar Hidrolojisi ve ÇığTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU
ORM 7392Orman Yollarının Planlanmasında GIS UygulamalarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
ORML 7393Ormancılıkta inşaat projeleri yönetimiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
ORML 7402Korunan Orman Alanlarında Silvikültürel İşlemlerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORML 7410Toprak EkolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bülent TURGUT
ORM 7412Toprak FiziğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer KARA
ORML 7420Using Sattellite Images in Forest EcosystemsING3-0-0-3Doç. Dr. Uzay KARAHALİL
ORML 7421Monitoring Changes in Forest EcosystemsING3-0-0-3Doç. Dr. Uzay KARAHALİL
ORML 7440Doğa Koruma FelsefesiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
ORML 7441Korunan Alanlarda Turizm YönetimiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
ORML 7450Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama AlanlarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sefa AKBULUT
ORML 7451Gıda Kaynağı Doğal BitkilerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sefa AKBULUT
ORML 7471Orman Ağaçları GenetiğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7472Orman Ağaçlarında Su PotansiyeliTRK3-0-0-3Doç. Dr. Fahrettin ATAR
ORM 7473Ağaçlandırma Etüd ve ProjelendirmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7482Ormancılıkta Modern Bölmeden Çıkarma TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
ORML 7531Orman İşletmelerinde EtkinlikTRK3-0-0-3Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMOĞLU
ORML 7532Türkiyede Serbest OrmancılıkTRK3-0-0-3Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMOĞLU
ORML 7542Doğal Yaşlı Ormanların SınıflandırılmasıTRK3-0-0-3Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORML 7543Plantasyon Ormanlarında SilvikültürTRK3-0-0-3Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORML 7560Odun Dışı Orman Ürünlerinin EnvanteriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Derya Mumcu KÜÇÜKER
ORML 7561Odun Dışı Orman Ürünlerinde KonumsallaştırmaTRK3-0-0-3Doç. Dr. Derya Mumcu KÜÇÜKER
ORML 7570Optimal Orman Kavramı ve Ulaşma SüreçleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nuri Bozali
ORML 7580Toprak BozulmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bülent TURGUT
ORML 7610Sürgün Ormanları ve Koruya DönüştürmeTRK3-0-0-3Doç. Dr. Fahrettin ATAR
ORMU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORMU 8002Uzmanlık Alan Dersi 2TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORMU 9001Uzmanlık Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORMU 9002Uzmanlık Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Ayhan USTA 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2/B MADDESİYLE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN KİMİ EKOLOJİK ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Lokman ALTUN
Ali Ömer ÜÇLER SARIÇAM, KARAÇAM VE HALEPÇAMI’NDA TOHUM BÜYÜKLÜĞÜ VE AĞILIĞININ ÇİMLENME YÜZDESİ, FİDAN BOYU VE FİDAN KALİTESİNE ETKİSİ Doç. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Zafer Cemal ÖZKAN SÜRMENE-ÇAMBURNU YÖRESİNDE DOĞAL OLARAK BULUNAN SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) ORMANLARININ FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Rahim ANŞİN
Mahmut EROĞLU SÜRMENE ORMAN İŞLETMESİ ÇAMBURNU SARIÇAM ORMANINDA ADİÖKSEOTU (VISCUM ALBUM L.)’NUN YAYILIŞI, YOĞUNLUĞU VE MEŞCERE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Orhan Aydın SEKENDİZ
Hakkı YAVUZ HASILAT TABLO DÜZENLENMESİNDE NORMALİTE KONTROLÜ VE BONİTETLEMENİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA ÇÖZÜMÜ Doç. Dr. Fahri BATU
Şükran GÖKDEMİR SAHİL ÇAMI VE KIZILÇAMINDA TOHUM BÜYÜKLÜĞÜ VE AĞIRLIĞININ ÇİMLENME YÜZDESİ, FİDAN BOYUNA, FİDAN KALİTESİNE ETKİSİ Doç. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Lokman ALTUN ÇAY FABRİKASI ARTIKLARININ ORMAN FİDANLIKLARINDA KOMPOSTLANDIRILMASI VE BİTKİLER İÇİN ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. H. Zeki KALAY
Mahir Küçük MAÇKA-MERYEMANA VE ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKININ ÖNEMLİ AĞAÇ TÜRLERİ ÜZERİNDE FENOLOJİK GÖZLEMLER VE SONUÇLARI Doç. Dr. Rahim ANŞİN
İrfan ÜNAL FEROMON KİMYASI VE KELEBEK (LEPİDOPTERA) FOROMONLARININ ANALİZİ VE UYGULAMADA KULLANILMA TEKNİĞİ Prof. Dr. Mehmet SEREZ
Faruk ÇEBİ BİR ORMAN İŞLETMESİNDE FİZİKİ VE EKONOMİ PLANLAMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Fikret KAPUCU
Cantürk GÜMÜŞ ORDU DEVLET ORMAN İŞLETMESİNDE ORMAN SUÇU İŞLEME NEDENLERİ Doç. Dr. A. Yücel ERYILMAZ
Refik KARAGÜL ARTVİN-MURGUL YÖRESİNDEKİ KAYIN VE KIZILAĞAÇ ORMAN ÖLÜ ÖRTÜLERİNİN BAZI HİDROLOJİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. H. Zeki KALAY
H. Hulusi ACAR ARTVİN YÖRESİNDE BÖLMEDEN ÇIKARMA AÇISINDAN UZUN MESAFELİ VİNÇLİ HAVA HATLARI İLE ORMAN YOLLARI ALTERNATİFLERİNİN KIYASLANMASI Prof. Dr. Orhan ERDAŞ
Altay Uğur GÜL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA HAZIRLANMASI Prof. Dr. Burhan SOYKAN
Sezgin AYAN DOĞU KADENİZ BÖGESİ’NDE TESİS EDİLEN AVRUPA LADİNİ (Picea abies (L.) Kast.) ORİJİN DENEMELERİNİN ON YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Murat BAKKALOĞLU KIZILÇAM TOHUMUNUN ÇİMLENMESİNDE VE FİDECİKLERİNİN YAŞAMASINDA IŞIĞIN ETKİSİ Prof. Dr. Cemil ATA
N.Şehnaz KAYIKÇI DORMASI DÖNEMİNDEN VERİMLİLİK DÖNEMİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN ÇAYLARDA (Camellia sinensis (L.) Kutze) POLİFENO OKSİDAZ ENZİMİ SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİM Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Ali KARAMAN ORMAN DEPOLARINDA LİEBHER 902 İLE TOMRUK YÜKLEME VE İSTİFLEMENİN ZAMAN, VERİM VE MASRAF YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Mehmet ÖZÇAMUR
Güllü CEVAHİR MERYEMANA YÖRESİ MAKROLİKENLERİNİN SİSTEMATİĞİ VE YAYILIŞ ALANLARI Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Devlet TOKSOY DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDE EKONOMİK ANALİZ VE TRABZON DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Alptekin GÜNEL
Yılmaz TÜMER ORMAN-KÖY İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ORKÖY DENEYİMİ VE SONRASI ETKİNLİKLER (AMASYA MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ) Prof. Dr. Avni Yücel ERYILMAZ
İbrahim TURNA AKÇAABAT BÖLGESİNDE AGROFORESTRY POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Cemil ATA
Ufuk ÇOŞKUN İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ALANLARINDA KARMA ORMAN İŞLETMECİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE BAZI POLİTİKALARIN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. A. Yücel ERYILMAZ
İsmail MENTEŞ ALTINDERE VADİSİ ULUSAL PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLAMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. A. Yücel ERYILMAZ
Erol KIRDAR DOĞU KARADENİZ’DE TESİS EDİLEN AVRUPA LADİNİ (Picea abies (L.) Karst.) ORİJİN DENEMELERİNİN ONBEŞ YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Oğuz KAHRAMAN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ FİDANLIKLARA ZARAR VEREN BÖCEKLER Prof.Dr. Mehmet SEREZ
Filiz ŞENSEL DOĞU KARADENİZ YÖRESİNDE TESİS EDİLEN LARIX ssp. ORİJİN DENEMELERİNİN DOKUZ YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Şağdan BAŞKAYA DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE GÖÇMEN KUŞLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Mehmet SEREZ
Salih TERZİOĞLU OF - İKİZDERE - ANZER VADİSİ FLORASI Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Akkın SEMERCİ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L. Link) FİDANLARINDA SU POTANSİYELİ BİLEŞENLERİNDE OLUŞAN DÖNEMSEL DEĞİŞMELER Yrd. Doç. Dr. Musa GENÇ
Mehmet ÖZDEMİR TAŞKÖPRÜ İŞLETMESİ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) VE KARAÇAM (Pinus nigra Arn.) AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA BÜYÜME İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Fatma YILMAZ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) TOHUMLARINDA KABUKTAN KAYNAKLANAN ÇİMLENME ENGELİNİN KİMYASAL ÖN İŞLEMLERLE GİDERİLMESİ Doç. Dr. Musa GENÇ
Nuray SELEK (KARADENİZ) HENDEK ORMAAN FİDANLIĞINDA YETİŞTİRİLEN KAYIN, KARAÇAM, SARIÇAM VE GÖKNAR FİDANLARINDA TEMEL MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Aydın TÜFEKÇİOĞLU ORDU MELET IRMAĞI HAVZASINDAKİ ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE YÜKSELTİ VE BAKI ETMENLERİNE GÖRE BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ Doç. Dr. H. Zeki KALAY
Perihan AYINTAPLI SERİNYOL VE TEKİR FİDANLIKLARINDA ÜRETİLEN KIZILÇAM, ANADOLU KARAÇAMI VE TOROS SEDİRİ FİDANLARINDA KALİTE SINIFLAMASI ARAŞTIRMALARI Doç. Dr. Musa GENÇ
Sinan GÜNER ARTVİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ DOĞAL GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ GENEL BİR KRİTİĞİ Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Mehmet MISIR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ORMAN AMENAJMAN PLANI HARİTALARININ YAPIMI Doç. Dr. Selahattin KÖSE
Bülent SAĞLAM ARTVİN İLİNDE ORMAN KORUMA HALKLA İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Mahmut EROĞLU
Sezgin HACISALİHOĞLU TRABZON SERA DERESİ YAĞIŞ HAVZASINDA FARKLI ARAZİ KULLANIMI ALTINDAKİ TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL VE HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Arslan OKATAN
Nazan ARAZ UZUNGÖL TABİAT PARKI’NIN KAYNAK DEĞERLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Mahmur EROĞLU
Süleyman ALKAN UZUNGÖLE’E TAŞINAN YIĞINTI MATERYALİN TESBİTİ VE TAŞINAN MATERYAL İLE GÖLÜN DOLMASINI ENGELLEYECEK ÖNLEMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Arslan OKATAN
Cemile BAHADIR SERA KOŞULLARINDA ÜRETİLEN TÜPLÜ LADİN FİDANLARINDA GÜBRELEME TEKNİĞİ VE İNORGANİK GÜBRELERİN FİDANLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Kayıhan TEMUR TÜRKİYE’DE UYGULANAN DIŞ KAYNAKLI SOSYAL ORMANCILIK PROJELERİNİN MEVCUT DURUMU VE SONUÇLARI Prof. Dr. Fikret KAPUCU
Münevver ARSLAN BULANCAK-BİCİK YÖRESİ ORMAN VEJETASYONUNDA FLORİSTİK BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Hülya TURNA 18 YALANCI AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) ORJİNİNE AİT 1+0 YAŞINDAKİ FİDANLARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN VE KALİTE SINIFLARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Turan YÜKSEK TRABZON LİMNİ (KAYNARCA) DERESİ YAĞIŞ HAVZASI’NDA ADİ KORUNGA (Onobrychis viciifolia Scop)’NIN YETİŞTİRİLMESİ VE VERİM POTANSİYELİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Arslan OKATAN
Özgür EMİNAĞAOĞLU ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ FLORASI Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Murat YILMAZ ARTVİN-RİZE YÖRESİ KIZILAĞAÇ ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE FİZYOGRAFİK ETMENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Prof. Dr. H. Zeki KALAY
Bedri SERDAR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YETİŞEN SALICACEAE FAMİLYASINA AİT BAZI DOĞAL TAKSONLARIN ODUN ANATOMİLERİ Prof. Dr. Ziya GERÇEK
İsmail ÇUHADAR ARTVİN ATİLA MİLLİ PARKI’NDA YAŞAYAN BAZI KUŞ VE MEMELİ TÜRLERİNİN TANITIMI Prof. Dr. Mehmet SEREZ
Mahmut REİS TRABZON-ARAKLI-KARADERE YAĞIŞ HAVZASI ORMAN İÇİ MERALARININ BAZI FİZİKSEL VE HİDROLOJİK TOPRAK ÖZELLİKLERİ İLE VEJETASYON YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Arslan OKATAN
Alaaddin YÜKSEL K.MARAŞ AYVALI BARAJI KIZILDERE YAĞIŞ HAVZASINDA FARKLI ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİ ALTINDAKİ TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL VE HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Arslan OKATAN
Habip EROĞLU ARTVİN YÖRESİNDE BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARINDA KOLLER K 300 KISA MESAFELİ ORMAN HAVA HATTININ TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Orhan ERDAŞ
Hatice Özdemir ÇAMLIHEMŞİN-KALE-AYDER YAYLALARINDA FLORİSTİK BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Şaban ÇETİNER ORDU-GÖLKÖY YÖRESİNDEKİ DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ VE TOPRAK İŞLEME ÇALIŞMALARINDA MEKANİZASYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Orhan ERDAŞ
Hediye EYÜPOĞLU DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI ALIÇ (CRATAEGUS L.) TAKSONLARININ ODUN ANATOMİLERİ Prof. Dr. Ziya GERÇEK
Gökhan ABAY MURGUL ( GÖKTAŞ ) - AVVAL TEPE YÖRESİ FLORASI Doç. Dr. Cemal Özkan
Selçuk GÜMÜŞ ORMAN YOL GEÇKİLERİNİN BELİRLENMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA İMKANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Orhan ERDAŞ
Hüseyin Avni ÇATAL DEVLET ORMAN İŞLETMECİLİĞİNDE HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİNİN İNCELENMESİ (SÜRMENE DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. Fehmi TÜRKER
Atakan ÖZTÜRK ARTVİN VE ARDANUÇ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERİ YARDIMI İLE DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDE EKONOMİK BAŞARININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. M. Fehmi TÜRKER
Selma YAŞAR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE SAHİL ŞERİDİNDEKİ İĞNE YAPRAKLI AĞAÇ TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ KLORUN ETKİSİ Prof. Dr. Ömer Aydın TÜRÜDÜ
Zafer ÖLMEZ ARDANUÇ ORMAN İŞLETMESİNDEKİ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) AĞAÇLANDIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Murat ÖZCAN BATI KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KESTNE HACİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Fikret KAPUCU
Nebi BİLİR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich) ORİJİN DENEMELERİ FİDANLIK AŞAMASI Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Filiz YÜKSEK TÜRKİYE ORİJİNLİ KARAÇAM POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Sevda HACISALİHOĞLU TRABZON İLİ ORMAN KADASTROSU ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARIN ORMANCILIK POLİTİKASI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Doç. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Nuray ŞENTÜRK DİŞBUDAK (Fraxinus angustifolia Wahl. Subsp. Oxicarpa (Bieb. Ex. Wild.) Franco & Rocha Afons0) GÖVDE HACIM VE AĞAÇ HACIM TABLOLARININ DÜZENLENMESİ Doç. Dr. Hakkı YAVUZ
Hüseyin AYAZ ORMAN SINIRLARI DIŞINA ARAZİ ÇIKARMA UYGULAMASININ YASAL BOYUTU VE SOSYO-EKONOMİK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ORDU İLİ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. Fehmi TÜRKER
M. Mustafa GÜNER TÜRKELİ ORMAN İŞLETMESİ KAZKÖY YÖRESİNDEKİ KAYIN-GÖKNAR KARIŞIK MEŞCERELERİNİN YAYILIŞI VE BAZI SİLVİKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Hacı Ahmet Yolasığmaz COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ORMAN FONKSİYON HARİTALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Ayfer AKBULUT TRABZON’DAKİ BİTKİLERDE ZARAR YAPAN BÖCEKLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Mahmut Eroğlu
Mehmet TOK ÇORUM-KARHIN HAVZASI TOPRAKLARININ BAI FİZİKSEL VE HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Arslan OKATAN
Ayça ARSLAN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE KİVİ FİDAN ÜRETİMİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Pelin SİPAHİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN KARAMUK ( Berberis L.) TÜRLERİNİN ODUN ANATOMİLERİ Prof. Dr. Ziya GERÇEK
Faruk AKSU DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE LARİX sp. ORİJİN DENEME ALANLARINDAKİ GELİŞİMİN EKOLOJİK ETMENLERLE, ÖZELLİKLE TOPRAKLA İLİŞKİSİ Prof.Dr. H.Zeki KALAY
Gökçen HANGİŞİ Betula Medwediewii Reg. VE Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch. subsp. Yomraensis Anşin & Gerçek TÜRLERİNİN DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ İLE ÜRETİLMESİ Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Necati ÇOLAK ARTVİN YÖRESİ ORMAN İŞÇİLERİNİN SAĞLIK SOSYAL VE EĞİTİM SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. H.Hulusi ACAR
Fahrettin ULU TRABZON UZUNGÖL-HALDIZEN DERESİ YAĞIŞ HAVZASINDA FARKLI ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİ ALTINDAKİ TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL VE HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd. Doç.Dr. Arslan OKATAN
Cevher Anıl ARSLAN 5, 15 VE 20 YAŞLARINDAKİ SAF KIZILÇAM MEŞCERELERİNDE YANICI MADDE MİKTARININ TESBİTİ Doç. Dr. Mahmut EROĞLU
Ömer KARA TRABZON İLİ KARADERE VE KÜÇÜKDERE YÖRESİNDEKİ ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE KESTANE (Castanea sativa (Mill.) ) AĞACININ EKOLOJİK DURUMUNA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR Prof.Dr. H. Zeki KALAY
Emrah ÇİÇEK “Kastamonu Yöresinde Bulunan Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. viridis Yetişme Alanlarının Bazı Toprak Özelliklerinin Araştırılması ve Bu özelliklerin Fidan Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” Prof. Dr. Ömer Aydın TÜRÜDÜ
Ercan BÜYÜK ORMAN YOL PLANLAMA VE YAPIM ÇALIŞMALARININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. H. Hulusi ACAR
Şenel HASANÇEBİ Doğu Karadeniz Bölgesinde Tesis Edilen Kızılağaç Aralık Mesafe Denemelerinin 13 Yıllık Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Şenel HASANÇEBİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE TESİS EDİLEN SAKALLI KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa (L.) Geartn. subsp. Barbata (C.A.Mey.) Yalt.) ARALIK MESAFE DENEMELERİNİN 13 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Fahri ATALAY NİKSAR ORMAN İŞLETMESİNDEKİ KARAÇAM, KIZILÇAM, SARIÇAM AĞAÇLANDIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr.Zeki YAHYAOĞLU
Dilek BÜLBÜL KELKİT KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİN KATILIMCILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Sefa AKBULUT DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ANADOLU KESTANESİ (CASTANEA SATİVA MİLL.) ÜZERİNDE DENDROKRONOLOJİK ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Ahu TEZCAN AKSU TRABZON-DÜZKÖY YÖRESİ ALPİN MERALARINDA FARKLI ANAMATERYALLER ÜZERİNDE GELİŞEN TOPRAKLARIN BAZI HİDROFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BAZI BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd.Doç.Dr. Aslan OKATAN
Turan Sönmez ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KONUMSAL VERİ TABANI TASARIMI VE ÖRNEK UYGULAMA Prof.Dr. Selahattin Köse
Funda ERŞEN ARTVİN YÖRESİ ATİLLA VADİSİ FLORASINDAKİ BAZI ODUNSU TAKSONLARIN ODUN ANOTOMİLERİNİN EKOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Nesime MEREV
Mustafa BATI TERME YÖRESİ GELENEKSEL TARIMSAL ORMANCILIK MODELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Nuray MOLLAMEHMETOĞLU BÜYÜK YAPRAKLI IHLAMUR ( Tilia platyphyllos Scop. )’ UN IN VİTRO KOŞULLARDA EMBRİYO KÜLTÜRÜ İLE ÜRETİLMESİ Doç. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Bilal DİNÇ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KIŞ ÜRETİMİ Doç.Dr.Hulusi ACAR
Turgay Vatan ARTVİN YÖRESİNDE DEĞİŞİK YAŞLI KURULUŞLAR GÖSTEREN SAF DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) MEŞCERELERİNİN SİLVİKÜLTÜREL YÖNDEN İNCELENMESİ Doç. Dr.Ali Demirci
Tarkan URAL MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ'NDEKİ ORMAN YOL ŞEVLERİNİN BİTKİLENDİRME YOLU İLE STABİLİZASYONU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. H. Hulusi ACAR
Günay ÇAKIR ORMANLARIN DİNAMİK YAPISININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ Prof.Dr.Selahattin KÖSE
Filiz ARSLANTÜRK TRABZON YÖRESİNDE SEÇMEYE BENZER KURULUŞLAR GÖSTEREN SAF LADİN MEŞÇERELERİNİN SİLVİKÜLTÜREL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Salih PARLAK KİVİ(ACTINIDIA DELICIOSA(A. CHEV)C.F. LIANG ET AR FERGUSON)'NİN YARI ODUNSU ÇELİKLE VE AŞIYLA ÇOĞALTILMASI Doç. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Hazan ALKAN TÜRKİYE ORMAN CERAMBYCIDAE(INSECTA,COLEOPTERA)'LERİN TANITIMI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ TÜRLERİN ARAŞTIRILMASI Doc. Dr. Mahmut EROĞLU
Ömer KÜÇÜK KARAÇAMDA YANICI MADDE MİKTARININ TESPİTİ VE YANICI MADDE ÖZELLİKLERİNE BAĞLI YANICI MADDE MODELLERİ Doç. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Miraç AYDIN GİRESUN-YAĞLIDERE YAĞIŞ HAVZASINDA FARKLI ANAMATERYALLER ÜZERİNDE GELİŞEN TOPRAKLARIN EROZYON EĞİLİM DEĞERLERİ VE VEJETASYON YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Y.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Sonay BİLGİLİ RİZE BÖCEK (İNSECTA) FAUNASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Mahmut EROĞLU
Zafer YÜCESAN GİRESUN YÖRESİNDE ALPİN ZONA YAKIN SAF DOĞU LADİNİ ( PİCEA ORIENTALİS (L.) LINK )MEŞCERELERİNİN,MEŞCERE KURULUŞLARI,ARTIM-BÜYÜME İLİŞKİLERİ ve SİLVİKÜLTÜREL ÖNERİLER Doç. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Ercan OKTAN GİRESUN YÖRESİNDE NORMAL KAPALI SAF DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) MEŞCERELERİNİN, MEŞCERE KURULUŞLARI, ARTIM-BÜYÜME İLİŞKİLERİ ve SİLVİKÜLTÜREL İLİŞKİLER Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Nur DİKTAŞ TÜRKİYE ORMANCILIĞINDA BARAKLI KÖYÜ MODELİ Doç. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Kayhan MENEMENCİOĞLU ILGAZ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN TRANSPORT PLANININ OLUŞTURULMASI Doç. Dr. H. Hulusi ACAR
Pelin BARUT ADAPAZARI KARASU-KURUDERE YÖRESİNDEKİ SAF KAYIN ORMANLARINDA MEŞCERE KURULUŞLARI, ARTIM VE BÜYÜME İLİŞKİLERİ VE SİLVİKÜLTÜREL ÖNERİLER Prof. Dr. Hulusi ACAR
İsmail BELEN DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNÜ OLARAK KESTANENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Kenan BERBER ZONGULDAK-YENİCE-İNCEDERE YAĞIŞ HAVZASINDA ÖLÜ ÖRTÜNÜN HİDROLOJİK BAKIMDAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNİN BAZI YÖRESEL ETKENLERE GÖRE DEĞİŞİMİ Y.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Demet CEBİROĞLU ORMAN BAKANLIĞI ÖRGÜT YAPISI VE EŞGÜDÜM SORUNLARI Prof.Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Osman BAYRAK SAPSIZ MEŞE (Quercus petraea subsp. iberica)’ NİN BAZI TOHUM VE FİDAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Asuman İlkay ŞAHİNOĞLU RENKLİ KIZILÖTESİ HAVA FOTOĞRAFLARININ YORUMLANMASINDA İŞ ETÜDÜ Prof.Dr.Fikret KAPUCU
Sezgin AKSU BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ DOĞAL VE YAPAY YAYGIN DİŞBUDAK (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Bieb ex Wild)) BÜKLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI YETİŞME ORTAMI ETMENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Hasan Zeki KALAY
Emel KANOĞLU ABANA (KASTAMONU) VE YÖRESİNİN FLORASI Prof. Dr. Rahin ANŞİN
Alper UZUN ALTINDERE VADİSİ (MAÇKA-TRABZON) SUBALPİN VE ALPİN FLORASI Yrd. Doç. Dr. Salih TERZİOĞLU
Saliha ÜNVER TRABZON ATASU BARAJINI BESLEYEN GALYAN VE ŞİMŞİRLİ AKARSULARINDAKİ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞKENLERİN (PARAMETRELERİN) AYLIK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Lokman ALTUN
Fatih SİVRİKAYA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA AYNI YAŞLI (MAKTALI) ORMANLARDA ORMAN AMENAJMAN PLANININ DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Gonca Ece ÖZCAN DENDROCTONUS MICANS (KUGELANN) (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE)’IN ZARAR DURUMU VE RHIZOPHAGUS GRANDIS (GYLLENHAL) (COLEOPTERA: RHIZOPHAGIDAE)’İN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
İdris DURUSOY SERTİFİKALANDIRMA VE TÜRKİYE ORMANCILIĞINDA GEREKLİLİĞİ, OLABİLİRLİĞİ, UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILMASI MUHTEMEL DARBOĞAZLARIN VE FIRSATLARIN İRDELENMESİ Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
Oytun Emre SAKICI KASTAMONU YÖRESİ ULUDAĞ GÖKNARI (ABİES NORDMANNİANA (STEV.) SPACH. SUBSP. BORNMÜLLERİANA (MATTF.)) MEŞCERELERİNDE GÖVDE PROFİLİ, HACIM VE HACIM ORAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Seyran PALABAŞ ALTINDERE VADİSİ (MAÇKA-TRABZON) SUBALPİN VE ALPİN FLORASI Prof. Dr. Rahin ANŞİN
Şenay ÇELİK TRABZON-UZUNGÖL YAĞIŞ HAVZASI ALPİN MERALARININ VERİM POTANSİYELİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Hanife ERDOĞAN ELAZIĞ ORMAN FİDANLIĞINDA TİCARİ GÜBRELERİN KARAÇAM FİDANLARININ (TOHUMDAN YETİŞTİRİLEN) GELİŞMELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Prof. Dr. Ömer Aydın TÜRÜDÜ
Erhan ÇALIŞKAN DAĞLIK ARAZİDE ORMAN YOLU SANAT YAPILARININ YERLERİNİN VE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
İlker ERCANLI Artvin Orman İşletme Şefliği Sınırları İçerisindeki Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link.) Meşçerelerinde Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Hüseyin Karatay Fırat Nehri Boyunca Yayılış Gösteren Fırat Kavağı (Populus Euphratica Olivier) Populasyonunun Bazı Morfolojik Karakterleri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Ali Ömer Üçler
Canan GENÇ TRABZON YÖRESİNDE ORMAN SAYILMAYAN AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARLA KAPLI ALANLARDAN YARARLANMA UYGULAMALARI Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Bahar DİNÇ DURMAZ Meşcere Özelliklerinin Yangın Potansiyeli Üzerine Etkileri Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Emine YILDIZ Galyan Vadisindeki (Trabzon – Maçka) Kayın (Fagus Orientalis Lipsky.) Ormanları Altındaki Ölü Örtü Ve Toprakların Bazı Fiziksel Ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Prof. Dr. H. Zeki KALAY
Aydın KAHRİMAN Doğu Karadeniz Göknarı (Abies Nordmanniana (Steven) Spach. Subsp Nordmanniana) – Doğu Ladini (Picea Orientalis Link) Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Büyüme Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Emin TİRYAKİ ORMAN KÖYLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOOPERATİFLERİN ÇEVRE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [Hamsiköy Süt Kooperatifi (Hasko) Örneği] Prof.Dr. M.Fehmi TÜRKER
Ali İhsan KADIOĞULLARI ORMAN KAYNAKLARINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA ORTAYA KONULMASI (İnegöl ve Gümüşhane Devlet Orman İşletmeleri Örneği) Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Emel KANOĞLU FLORA OF ABANA (KASTAMONU) AND ITS ENVIRONMENTS Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Alper UZUN FLORA OF FOREST VEGETATION OF ALTINDERE VALLEY (MAÇKA-TRABZON) Asst. Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Saliha ÜNVER TO RESARCH THE SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS MOUNTHLY CHANGES IN THE RIVERS OF GALYAN AND ŞİMŞİRLİ WICH IS SUPPLYING WATER FOR THE ATASU DAM IN TRABZON Asst. Prof. Dr. Lokman ALTUN
Fatih SİVRİKAYA PREPARING FOREST MANAGEMENT PLAN USING GIS IN EVENAGED FORESTRY Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Gonca Ece ÖZCAN DAMAGE STATUS OF DENDROCTONUS MICANS (KUGELANN) (COLEOPTERA:SCOLYTIDAE) AND EFFECTIVENESS OF RHIZOPHAGUS GRANDIS (GYLLENHAL) (COLEOPTERA: RHIZOPHAGIDAE) ON IT Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
İdris DURUSOY CERTIFICATION AND ANALYSIS OF NECESSITY, APPLICABILITY AND POSSIBLE PROBLEMS AND OPPORTUNITIES TO APPLICATION PROCESS IN TURKISH FORESTRY Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
Oytun Emre SAKICI DEVELOPMENT OF STEM PROFILE, TOTAL TREE VOLUME AND VOLUME RATIO EQUATION SYSTEMS FOR ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH. SUBSP. BORNMÜLLERIANA IN KASTAMONU Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Seyran PALABAŞ SUBALPINE AND ALPINE FLORA OF ALTINDERE VALLEY (MAÇKA-TRABZON) Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Cemil ÜN STANBUL L ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Cemil ÜN DETERMINATION OF TEMPORAL DYNAMICS OF FOREST RESOURCES USING Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Banu BAHADIR TİREBOLU AKILBABA YÖRESİ SUBALPİN DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) MEŞCERELERİNDE TOHUM KAYNAĞI-YETİŞTİRME ORTAMI-FİDAN MORFOLOJİSİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Banu BAHADIR DETERMINING THE RELATIONS OF SEED SOURCE, GROWING MEDIUM AND SEEDLING MORPHOLOGY IN TIREBOLU AKILBABA REGION SUBALPIN ORIENTAL SPRUCE (PICEA ORIENTALIS (L.) LINK.) STANDS Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Gülcan MEYDAN DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link) İÇİN TRİGONOMETRİK GÖVDE PROFİLİ DENKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Gülcan MEYDAN Construction of Trigonometric Variable-Form Taber Equations for Spruce Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Gülistan ERDEM SAKALLI KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.)TOHUMLARINDA TOHUM KAYNAĞI VE BAZI İŞLEMLERİN ÇİMLENMEYE ETKİLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Ebru Başkaya Dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi)’nun Posof Yöresindeki Üreme Biyolojisi ve Yaşam Alanı Kullanımı” Prof.Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Gülistan ERDEM A RESEARCH ON SEED’S SOURCE OF COMMON ALDER (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) YALT.) SEEDS AND SOME PROCEDURES’ EFFECTS ON THE GERMİNATİON Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Ebru BAŞKAYA Habitat Use and Breeding Biology of the Caucasian black grouse Prof.Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Derya MUMCU Yalnızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanması ve Orman Dinamiğinin Ekonomik ve İdare Süreleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Volkan Turan KÖROĞLU ORMANLARIN KORUNMASININ KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN SORUMLULUĞUNA VERİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (İKİZDERE ÖRNEĞİ) Prof.Dr.Ertuğrul BİLGİLİ
Volkan Turan KÖROĞLU Evaluation of the Protection of Forests Entrusted to the Responsibilities of Village Legal Personalities Prof.Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Derya MUMCU Ecosystem Based Multi Objective Planning (EBMOP) of Yalnızçam Forest and Evaluation of Forest Dynamics Focusing on Rotation Age Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Mustafa KARAKÖSE Hamsiköy Planlama Biriminde Orman Bitki Biyoçeşitliliği Değişiminin İzlenmesi Doç.Dr. Salih TERZİOĞLU
Mustafa KARAKÖSE Monitoring Forest Plant Biodiversity Change in Hamsiköy Forest Planning Unit Doç.Dr. Salih TERZİOĞLU
Ali Cem AYDIN Antalya İli Sedir Ormanlarinda Polimorfik Yöntemle Meşcere Verim Gücünün Saptanması Prof.Dr. Hakkı YAVUZ
Ali Cem AYDIN Determining the Site Index of Cedar Forest Stands by Using Polymorphic Method in Prof.Dr. Hakkı YAVUZ
Alper TUNÇER Giresun Şebinkarahisar Yöresi Doğal Titrek Kavak (Populus tremula L.) Meşceresinden Örneklenen Populasyonlarda Morfogenetik Araştırmalar Prof.Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Alper TUNÇER The Morphogenetic Investigation of Natural European Aspen Exemplified from Prof.Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Mustafa YENİGÜN ORMAN KÖYLERİNDEKİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN SWOT ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ (MAÇKA İLÇESİ ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Devlet TOKSOY
Mustafa YENİGÜN Research of Agricultural Development Cooperatives in Forest Villages Doç.Dr. Devlet TOKSOY
Burçak BULUT Kılıçkaya Orijinli Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarına Ait Bazı Temel Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Mevsimsel Olarak Araştırılması Doç. Dr. İbrahim TURNA
Burçak BULUT Investigation of Seasonal Changes in Some Morphological and Physiological Parameter in Seedlings of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Provenance Kılıçkaya Ass. Prof. İbrahim TURNA
Esra AYAR (Pinus sylvestris L.) Ağaçlandırmalarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Esra AYAR An Evaluation of Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Plantation in Boyalı Forest Enterprise Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Ersin DURSUN Orman Yol Güzergahlarındaki Zemin Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Ortaya Konulması Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
Ersin DURSUN A Preliminary Investigation of Ground Structure of Forest Road Routes with Geophysical Methods Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
Yasin UÇARLI Ardahan / Yalnızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanmasında Yaban Hayvanlarının Yeri ve Önemi Doç. Dr. Şağdan BAŞKAYA
Yasin UÇARLI The Role and The Importance of Wildlife in the Ecosystem-based and Multi-purpose Management of Ardahan/Yalnızçam Forest Assoc. Prof. Dr. Şağdan BAŞKAYA
Fatih YILMAZ Balıkesir Marda Dağı Ormanlarındaki Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Öneriler Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Fatih YILMAZ Stand Structure ans Silvicultural Proposals in Region of Balıkesir Marda Mountain Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Levent MORKAN The Effects of Tree Diameter, Lenght and Production Period in Pistacia lentiscus L. Prof.Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Havva Aynur ÖZYILMAZ The Effect of Rearing Conditions on The Success Level Depending on The Development Stages of Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera: Rhizophagidae) Prof.Dr. Mahmut EROĞLU
Hava Aynur Özyılmaz Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae) in gelişim Evrelerine bağlı Olarak üretim koşullarının Başarı Düzeyine Etkisi Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Mehmet KARABACAK Göller Bölgesinde İnşa Edilen Orman Yollarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin İrdelenmesi Prof.Dr. H.Hulusi ACAR
Mehmet KARABACAK The Investigation of Approximate Cost and Progress Payment for Forest Roads to be Built in Lakes Region of Turkey Prof.Dr. H.Hulusi ACAR
Nurdan İSLAMOĞLU Devlet Ormanlarında Yapılan Dikili Ağaç Satışının Paydaşlar Açısından İrdelenmesi (Trabzon OIrman Bölge Müdürlüğü) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin AYAZ
Nurdan İSLAMOĞLU In The State Forests, To Investigation In Terms Of Stakeholders Of Standing Sales Yrd.Doç.Dr. Hüseyin AYAZ
İnci Zeynep AYDIN EKOTURİZMİN TÜRKİYE ORMAN KÖYLERİ KALKINMALARI Prof.Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
Reyhan GENÇ Ecological Wood Anatomy of Some Woody Angiospermae Taxa in Camili Doç.Dr. Bedri SERDAR
Reyhan GENÇ CAMİLİ’DEKİBAZI ODUNSU ANGIOSPERMAE TAKSONLARININ EKOLOJİK Doç.Dr. Bedri SERDAR
Altuğ SARI Erzurum Bataklıklarının Kuş Türleri Doç.Dr. Şağdan BAŞKAYA
Alptuğ SARI Bird Species of Erzurum Marshes Doç.Dr. Şağdan BAŞKAYA
Hakan ŞEVİK ULUDAĞ GÖKNARI (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAPILANMASI Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Hakan ŞEVİK Structure of Genetic Diversity in The Populations of Bornmüllerian Fir Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Cemile ÜLKER “AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) Doç.Dr. Mehmet MISIR
Cemile ÜLKER Costruction of Biomass Tables of Scotchpine in Amasya Forest Regional Doç.Dr. Mehmet MISIR
Servet PEHLİVAN Sarıçam (pinus sylvestris L.) Ağaç Hacim Tablolarının Dğzenlenmesi Doç.Dr.Nuray MISIR
Servet PEHLİVAN Construction of Tree Volume Tables of Scots Pine Doç.Dr. Nuray MISIR
Bahar YALÇIN DOĞU LADİNİORMANLARINDA KALIN ODUN ENKAZIN Prof.Dr. Mahmut EROĞLU
Bahar YALÇIN Insect Succession on Decomposition of CoarseWoody Debris in Prof.Dr. Mahmut EROĞLU
Fatma Dilek ERBAŞ Dağlık Arazide İnşa Edilen Orman Yollarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin İrdelenmesi Prof.Dr. Hafız Hulusi ACAR
Fatma Dilek ERBAŞ The Investigation of Approximated Cost and Progress Payment Values for Forest Roads to be Built in on the Mountainously Region Prof.Dr. Hafız Hulusi ACAR
Çiğdem AYDIN Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Borçka Orman İşletme Müdrülüğü Sarıçam Biyokütle Tabloları Doç.Dr. Nuray MISIR
Çiğdem AYDIN Construction of Biomass Tables of Pinus sylvestris in Artvin Forest Regional Headquarter (A Case Study of Borçka Planning Unit) Doç.Dr. Nuray MISIR
Ahmet Salih Değirmenci Kızılcasu Planlama Biriminin ETÇAP Planlama Yaklaşımıyla Planlanması Prof.dr. Emin Zeki BAŞKENT
Ahmet Salih Değirmenci The Application of Ecosystem Based Multiple Use Forest Management Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Sercan GÜLCİ Kuşların Trabzon Havalimanının Uçuş Güvenliğine Etkileri Doç.Dr. Şağdan BAŞKAYA
Sercan GÜLCİ Effects of Birds on Flight Safety at Trabzon International Airport, Turkey Doç.Dr. Şağdan BAŞKAYA
Mete GÜLSUNAR ORMANLARIN KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ( DÜZDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ ) Doç.Dr.Mehmet MISIR
Mete GÜLSUNAR Remote Sensing Method for Forest Carbon Capacity Estimation Doç.Dr. Mehmet MISIR
Erhan Seyis Ayı Üzümü ( Vaccinium arctostaphylos L.)nün Çelikle Üretilmesi Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. İbrahim TURNA
Erhan SEYİS Studies on Production of Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.) from Cuttings Prof. Dr. İbrahim TURNA
Mahmut Kemal YAZAR RİZE VE TRABZON YÖRESİ KIRSAL EV BAHÇELERİNİN AGROFORESTRY POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. İbrahim TURNA
Mahmut Kemal YAZAR THE ASSESMENT OF RİZE AND TRABZON’S RURAL HOME GARDENS IN TERMS OF THE POTENTIAL OF AGROFORESTRY Prof. Dr. İbrahim TURNA
Ahmet Arpacık TÜRKİYE’DE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI’NDA YÖNETİM ve GELİŞME PLANLARI Doç. Dr. Şağdan Başkaya
Fatih KURT it has been investigated that ecological factors under influence the development of pure Turkish Black Pine (Pinus nigra) stands within boundaries of Kunduz Management District in Vezirköprü Forest Management Enterprise in Amasya State Forest Administration Prof.Dr. Lokman ALTUN
Fatih KURT KUNDUZ ( VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN ) YÖRESİ KARAÇAM ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEN BAZI YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr.Lokman ALTUN
Betül BAHAT ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI YAYLALARININ MİLLİ PARK YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Betül BAHAT THE OPPORTUNITIES OF EVALUATION OF ALTINDERE VALLEY NATIONAL PARK PLATUAES IN TERMS OF NATIONAL PARK MANAGEMENT Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Kenan İNCE Uzaktan Algılama Yöntemiyle Karbon Depolama Miktarının Belirlenmesi (Artvin Örneği) Doç. Dr. Mehmet MISIR
Kenan İNCE Estımatıon Of Carbon Stock Usıng Remote Sensıng: A Case Study İn Artvın Doç. Dr. Mehmet MISIR
İrfan ÖZTÜRK Farklı Yetişme Ortamı Koşullarının Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.) Gaertn subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Meşcerelerinin Gelişimine Etkileri Doç. Dr. Murat YILMAZ
İrfan ÖZTÜRK Effects To Growth Of Black Alder (Alnus Glutinosa (L.) Gaertn Subsp. Barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Stands Of Different Site Factors Doç. Dr. Murat YILMAZ
Yasemin UZUN YILMAZ Beşikdüzü Yöresinde Gıda Amaçlı Kullanılan Bitkiler Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Yasemin UZUN YILMAZ Food Plants In The Vicinity Of Beşikdüzü Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Seda ÇAKAR KENT AĞAÇLARINDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Prof. Dr. İbrahim TURNA
Seda ÇAKAR THE EVALUATION OF THE RESTORATION STUDIES FOR THE URBAN TREES: THE MODEL OF ISTANBUL Prof. Dr. İbrahim TURNA
Erhan BÜLBÜL K.T.Ü ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ORMANI SAF LADİN MESCERELERİNİN KARBON DEPOLAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. Mehmet MISIR
Erhan BÜLBÜL ESTIMATION OF CARBON STOCK IN PURE SPRUCE STANDS OF EDUCATION AND RESEARCH FOREST, K.T.U Doç. Dr. Mehmet MISIR
Tuğba BOZLAR SİNOP YÖRESİ NDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) TAKSONU ODUNUNUN ANATOMİK ÖZELLİKLERİ VE FARKLI YETİŞME KOŞULLARININ BU ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Bedri SERDAR
Tuğba BOZLAR WOOD ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF NATIVE BEECH (Fagus orientalis Lipsky.) TAXA OF SİNOP AREA AND THE EFFETCS OF DIFFERENT GROWTH ENVIRONMENTS ON THESE CHARACTERISTICS Doç. Dr. Bedri SERDAR
Salih MALKOÇOĞLU FARKLI YETİŞME ORTAMI KOŞULLARININ SAKALLI KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) ODUNUNUN BAZI ANATOMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Doç.Dr. Murat YILMAZ
Salih MALKOÇOĞLU Effects to some anatomical features of black alder (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) wood of different site conditions Assoc. Prof. Dr. Murat YILMAZ
Ergün KAHVECİ Farklı Yetişme Ortamı Koşullarının Sakallı Kızılağaç (Alnus Glutinosa Subsp. Barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri Doç. Dr. Murat YILMAZ
Ergün KAHVECİ Effects To Some Physıcal And Mechanıcal Features Of Black Alder (Alnus Glutinosa Subsp. Barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Wood Of Dıfferent Sıte Condıtıons Assoc. Prof. Murat YILMAZ
Faruk YAZICI İstanbul İli Avrupa Yakasındaki Kent Ağaçlarında Budama Çalışmalarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. İbrahim TURNA
Faruk YAZICI Evaluation On Pruning Of Urban Trees In European Side Of Istanbul Prof. Dr. İbrahim TURNA
Ahmet Arpacık MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PLANS IN WILDLIFE RESERVE AREAS IN TURKEY Doç. Dr. Şağdan Başkaya
Deniz ÇOLAK SARIÇAM (Pinus sylvestris L.), ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) ve TOROS SEDİRİNDE (Cedrus libani A. Rich.) DON STRESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Deniz ÇOLAK A RESEARCH ON FROST STRESS RESISTANCE OF THE SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.), ANATOLIAN BLACK PINE (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) AND LEBANON CEDAR (Cedrus libani A. Rich.) Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Alper BULUT Ormanların Karbon Depolama Kapasitesinin Üç Farklı Uydu Görüntüsü Kullanılarak Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi ( Alacadağ Orman İşletme Şefliği Örneği ) Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Alper BULUT Determining The Carbon Storage Capacity Of Forests By Using Three Different Satellite Images With Remote Sensing Method ( A Case Study Of Alacadağ Forest Management Chiefdom) Prof.Dr.Hakkı YAVUZ
Selda KOTAMAN MAKİ VE PSEUDOMAKİ VEJETASYONLARINA AİT BAZI ODUNSU TAKSONLARIN EKOLOJİK ODUN ANATOMİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Doç. Dr. Bedri Serdar
Selda KOTAMAN ECOLOGICAL WOOD ANATOMY OF SOME WOODY TAXA NATURALLY GROWN IN MACCHIE AND PSEUDOMACCHIE VEGETATION Doç. Dr. Bedri Serdar
Reha Mazlum YENiKAPI (iSTANBUL) KAZILARINDA AÇIĞA ÇIKAN NEOLiTiK DÖNEME AiT ODUNLARIN TEşHiSi Doç. Dr. Bedri Serdar
Reha Mazlum IDENTIFICATION OF THE WOODS BELONGS TO NEOLITHIC AGE RELEASED FROM THE YENĠKAPI (ĠSTANBUL) EXCAVATIONS Doç. Dr. Bedri Serdar
Diren Uycan Saraç RİZE İLİ ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Zafer Cemal Özkan
Diren Uycan Saraç ETHNOBOTANIC FEATURES OF RİZE PROVINCE Prof. Dr. Zafer Cemal Özkan
Ayşe ÖZTÜRK TEPE BUDAMASI VE GÜBRELEMENİN BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.), DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.), FISTIKÇAMI (Pinus pinea L.) VE SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) TÜRLERİNİN FORM GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. İbrahim Turna
Ayşe ÖZTÜRK EFFECT OF THE TOP PRUNING AND FERTILIZATION ON THE FORM DEVELOPMENT OF CRIMEAN JUNIPER (Juniperus excelsa Bieb.), ORIENTAL SPRUCE (Picea orientalis (L.) Link.), STONE PINE (Pinus pinea L.) AND SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) PLANT SPECIES Prof. Dr. İbrahim Turna
Ebru Hatipoğlu DOĞU GÜRGENİ (Carpinus orientalis Miller) ’NDE YÜKSELTİYE BAĞLI OLARAK BAZI MORFOLOJİK KARAKTERLERİN VE ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Deniz Güney
Ebru Hatipoğlu A STUDY ON SOME MORPHOLOGICAL AND GERMINATION CHARACTERISTICS DEPENDING ON ALTITUDE OF ORIENTAL HORNBEAM (Carpinus orientalis Mil.) Yrd. Doç. Dr. Deniz Güney
Fahrettin Atar ADİ GÜRGEN (Carpinus betulus L.) POPULASYONLARINDA ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN VE BAZI MORFOLOJİK KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim Turna
Fahrettin Atar DETERMINATION OF GERMINATION AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMMON HORNBEAM (Carpinus betulus L.) POPULATIONS Prof. Dr. İbrahim Turna
Metin Baykara ATASU-GALYAN BARAJ HAVZASINDA FARKLI ARAZİ KULLANIM BİÇİMLERİNİN AGREGAT STABİLİTESİNE ETKİLERİ Doç. Dr. Ömer KARA
Metin Baykara EFFECTS OF DIFFERENT LAND USE MANAGEMENTS ON AGGREGATE STABILITY IN ATASU-GALYAN DAM WATERSHED Doç. Dr. Ömer KARA
Recep Arslan SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÖLGESİ’NDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.)ORMANLARINDA BAZI EKOLOJİK FAKTÖRLERİN AĞAÇLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Lokman ALTUN
Recep Arslan EFFECTS OF SOME ECOLOGICAL FACTORS ON TREE GROWTH OF NATURALLY DISTRIBUTED PURE ORIENTAL BEECH STANDS (Fagus orientalis Lipsky.) IN SINOP DIRECTORATE OF FORESTRY Prof. Dr. Lokman ALTUN
Elif Kartal TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TORUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALACADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SAF KAYIN (Fagus orientalis L.) MEŞCERELERİNDEKİ KÖK VE TOPRAK KÜTLESİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Lokman ALTUN
Elif Kartal DETERMINING THE CHANGE OF ROOT AND SOIL BIOMASS FOR FAGUS ORIENTALIS L. STAND IN ALACADAG FOREST MANAGEMENT CHIEFDOM OF TORUL MANAGEMENT DIRECTORATE OF TRABZON REGIONAL DIRECTORATE OF FORESTRY Prof. Dr. Lokman ALTUN
Sevilay Özçelik TRABZON-DÜZKÖY YÖRESİ YAPAY KAYIN (Fagus orientalis Lipsky) SIKLIKLARINDA MEŞCERE KURULUŞU VE ARTIM-BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Zafer Yücesan
Sevilay Özçelik THE ANALYSIS OF STAND STRUCTURE AND INCREASE-GROWTH RELATION OF RELEASE FAGUS ORIENTALIS (Fagus orientalis Lipsky) STANDS IN TRABZON-DÜZKÖY REGION Yrd. Doç. Dr. Zafer Yücesan
Seçil Erkut GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKKUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAF KAYIN MEŞCERELERİNİN EKOSİSTEM BAZINDA KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİ Prof. dr. Nuray MISIR
Seçil Erkut CAPACITY OF CARBON STOCK IN PURE BEECH STANDS OF GIRESUN FOREST DISTRICT DIRECTORATE AKKUŞ FOREST ENTERPRISE Prof. dr. Nuray MISIR
Nijiati NUERMAIMAITI GAME MANAGEMENT OF UNGULATES IN EUROPE Doç. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Nijiati NUERMAIMAITI ALMANYA’DAKİ ÇİFT TOYNAKLILARIN AV YÖNETİMİ Doç. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Sidra Ijaz Khan Gölcük Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal Ve Konumsal Değişiminin 43 Yıllık Analizi Ve Uluslararası Antlaşmaların Planlanma Sürecine Yansımaları Yrd.Doç.Dr.Uzay KARAHALİL
Sidra Ijaz Khan Exploring The Spatiotemporal Dynamics Of Gölcük Planning Unıt Over 43 Years And Implications Of Internatıonal Conventions To Ecosystem Management Planning Yrd.Doç.Dr.Uzay KARAHALİL
Asiye KAYA Kadın Orman Fidanlık İşçilerinde Bazı Antropometrik Özellikler Ve Çalışma Duruşlarının Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Saliha Ünver OKAN
Asiye KAYA Some Antropometric Features On Women Forest Nursery Workers And Evaluations Of Their Working Positions Yrd.Doç.Dr.Saliha Ünver OKAN
Gökçe KALANKAN Kazdağları’nda (Balıkesir) Etnobotanik Bir Çalışma Prof.Dr.Zafer Cemal ÖZKAN
Gökçe KALANKAN Ethnobotanıcal Investıgatıons In Kazdağları (Balıkesir) Prof.Dr.Zafer Cemal ÖZKAN
Abdurrahman SEMERCİOĞLU Yüksek Dağ Ağaçlandırmalarının İncelenmesi(Galyan Örneği) Prof.Dr.İbrahim TURNA
Abdurrahman SEMERCİOĞLU The Investigation of High Mountain Forestation(The Sample of Galyan) Prof.Dr.İbrahim TURNA
Batuhan Ateş YILMAZ ORMANLARIN KARBON DEPOLAMA MİKTARININ EKONOMİK ANALİZİ(Örümcek Orman İşletme Şefliği Örneği) Prof.Dr.Mehmet MISIR
Batuhan Ateş YILMAZ ECONOMIC ANALYSĠS OF CARBON STORAGE AMOUNT OF FORESTS Assoc. Prof. Mehmet MISIR
Sena KARAPINAR YAPAY KAYIN (Fagus orientalis Lipsky) MEŞCERESİNDE SIKLIK BAKIMI SONRASINDA MEŞCERE KURULUŞU VE ARTIM-BÜYÜME İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Doç.Dr.Zafer YÜCESAN
Sena KARAPINAR Comparatively Analysis of the Stand Structures and the Increment-Growht Relations After Release Cutting in Stand of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Assoc. Dr. Zafer YÜCESAN
Neslihan ATAR Zonguldak Gümeli Yöresindeki Anıt Porsuk (Taxus baccata L.) un Çelikle Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma Dr.Öğr.Üyesi Ercan OKTAN
Neslihan ATAR A Research on Cutting Propagation of Monument Common Yew (Taxus Baccata L.) ın Zonguldak-Gümeli Region Dr. Öğr. Üyesi Ercan OKTAN
Saliha VOYVOT Türkiye’de Çam Keseböceği, Thaumetopoea Pıtyocampa (Denıs & Schıffermuller, 1775) Ve T. Wılkınsonı (Tams, 1924) (Lepıdoptera: Notodontıdae)’nin Yumurta Parazitoitleri Prof.Dr.Mahmut EROĞLU
Ali Hakan ÇELİK General Characteristics and Stand Structure of Sweet Chestnut Forests: The Sample of Giresun-Görele Assoc. Prof. İbrahim TURNA
Saliha VOYVOT Egg Parasitoids of Pine Processionary Moth (Thaumetopoea Pıtyocampa (Denıs & Schıffermuller, 1775) ve T. Wılkınsonı (Tams, 1924) (Lepıdoptera: Notodontıdae) ın Turkey Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Derya YAYLI Orman Fidanlık Şefliklerinde Çalışan İşçilerin Sağlık Sorunları, Çalışma Duruşları ve Çalışma Ortamı Fiziksel Risk Faktörlerinin İncelenmesi Doç.Dr. Erhan ÇALIŞKAN
Derya YAYLI The Health Problems, Working Positions, Working Settings,Critising Phsicial Risk Factors of Workers Who Works At The Forest Nursery Chieftaincy Assist Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
Nihan YILDIRIM Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) Meşceresinin Doğal Yolla Gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği Örneği) Prof.Dr. İbrahim TURNA
Nihan YILDIRIM Natural Regeneration At The Stands of Alnus glutinosa subsp. barbata (An Example of Harşit Forestry Enterprise) Prof.Dr. İbrahim TURNA
Ali Hakan ÇELİK Kestane (Castanea sativa Mill.) Ormanlarının Genel Özellikleri ve Meşcere Kuruluşu: Giresun-Görele Örneği Prof.Dr. İbrahim TURNA
Melike YAZAR Çal Camili Tabiat Parkı (Düzköy-Trabzon) ve Çevresinin Florası Prof.Dr. Salih TERZİOĞLU
Melike YAZAR The Flora of Çal Camili (DÜZKÖY-TRABZON) Nature Park and Its Envırons Assoc. Prof. Salih TERZİOĞLU
Ayşenur KASIMOĞLU DEMİR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI ANGİOSPERMAE TAKSONLARI ODUNLARININ ANATOMİK YAPILARI ÜZERİNE FARKLI YETİŞME KOŞULLARININ ETKİSİ Prof.Dr. Ziya GERÇEK
Ayşenur KASIMOĞLU DEMİR EFFECTS OF DIFFERENT GROWING CONDITIONS ON THE ANATOMICAL ANATOMICAL STRUCTURE OF WOOD IN SOME ANGIOSPERMAE TAXA NATURALLY FOUND IN EAST BLACK SEA REGION Prof. Dr. Ziya GERÇEK
Yasin Çağrı DOĞMUŞ Kütahya-Simav Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra J.F. Arnold Subsp. Pallasiana) Doğal Gençliklerinde Büyüme ve Gelişmenin Honowski Işık Faktörü ile Analizi Dr. Öğr. Üyesi Ercan OKTAN
Yasin Çağrı DOĞMUŞ Analysis of Growth - Development of Natural Saplings of Anatolian Black Pine (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana) By The Honowski Light Factor in the Region of Simav-Kütahya Dr. Öğr. Üyesi Ercan OKTAN
Nazlı AK Ova Karaağacının (Ulmus Minor Miller Subsp. Minor) Tohum Özellikleri, Farklı Yetişme Ortamlarının Çimlenme ve Fidecik Gelişimi Üzerine Etkileri Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
Nazlı AK The Seed Characteristics of Field Elm (Ulmus minor Miller subsp. minor), Effects of Different Growing Media on Germination and Seedlings Growth Assoc. Prof. Zafer YÜCESAN
Güllizar ÖZYURT Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC. subsp. caucasica ) Tohumlarında Farklı Ekim Ortamlarının ve Tohum Toplama Zamanının Çimlenme Üzerine Etkilerinin Analizi Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
Güllizar ÖZYURT Analysis of Different Sowing Environment and Seed Collection Period on Germination in Tilia rubra DC. subsp. caucasica Assoc. Prof. Zafer YÜCESAN
İbrahim GERÇEK 1970 – 2019 Yılları Arası Ormanlarda Karbon Stok Değişiminin Belirlenmesi (Yomra Planlama Birimi Örneği) Prof. Dr. Mehmet MISIR
İbrahim GERÇEK Determination of Carbon Stock Change in Forests Between 1970 – 2019 (Sample of Yomra Planning Unit) Prof. Dr. Mehmet MISIR
Selcan AYDOĞDU Yardop Uygulama Alanlarındaki Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinde Meydana Gelen Erozyon Miktarının Geotekstil (Silt Fence) Kullanılarak Belirlenmesi Prof.Dr.Ömer KARA
Selcan KEKLİK Determination of Erosion Occurring in Fire Safety Road and Lanes in Yardop Application Areas Usıng Geotextıle (Sılt Fence) Prof. Dr. Ömer KARA
Tunahan GÜNAYDIN BAYBURT VİLAYET ORMANI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. İbrahim TURNA
Tunahan GÜNAYDIN THE EVALUATION OF THE AFFORESTATION STUDIES IN THE BAYBURT PROVINCE FOREST Prof.Dr. İbrahim TURNA
Sautı RAYMOND Yuvacık Ormanlarında Zamansal, Konumsal ve Ekosistem Hizmetlerinde Meydan Gelen Değişimin 3 Farklı Periyot İçin Analiz Edilmesi Dr.Öğr.Üyesi Uzay KARAHALİL
Sautı RAYMOND Investigating the Spatiotemporal Changes of Land Use / Land Cover and Ecosystem Services in Three Periods in Yuvacık Asst. Prof. Uzay KARAHALİL
Özden TUYOĞLU Orman Ekosistemlerindeki Karbon Birikiminin Zamansal ve Konumsal Değişiminin Analizi: Hisar Planlama Birimi Örneği Dr.Öğr.Üyesi Derya M. KÜÇÜKER
Özden TUYOĞLU Analysis Spatiotemporal Changes of Carbon Storage in Forest Ecosystems: A Case Study in Hisar Planning Unıt Ass. Prof. Derya MUMCU KÜÇÜKER
Zeynep ZENGİN Gümüşhane Yöresinde Etnobotanik Bir Çalışma Doç.Dr. Sefa AKBULUT
Zeynep ZENGİN An Ethnobotanical Study in Gümüşhane Assoc. Prof. Sefa AKBULUT
Aysen KALENDER Galyan Vadisi Subalpin Zonda Doğu Ladini (Picea Orientalis L.) Küme Ağaçlandırmasının 9. Yıl Sonuçlarının İrdelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ercan OKTAN
Aysen KALENDER Investigation Results of Cluster Afforestation at the 9th Years of Oriental Spruce (Picea orientalis L.) in the Subalpine Zone in Galyan Valley Dr. Öğr. Üyesi Ercan OKTAN
Muhammet PALA SAF SARIÇAM MEŞCERELERİNDE ÖLÜ ODUN MİKTARININ BAZI PARAMETRELERE GÖRE BELİRLENMESİ: KELKİT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Uzay KARAHALİL
Muhammet PALA INVESTIGATING THE AMOUNT OF DEAD WOOD FOR PURE SCOTS PINE STANDS IN RELATION TO SELECTED PARAMETERS: A CASE STUDY IN KELKİT PLANNING UNIT Doç. Dr. Uzay KARAHALİL
Abdullah YILDIZ BIOMASS AND CARBON STORAGE CAPACITY IN ROOTS OF BLACK PINE NATURAL FOREST STANDS IN ADANA-FEKE REGION Prof. Dr. Nuray MISIR
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Mustafa Fehmi TÜRKER MAÇKA DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARINDAN ODUN HAMMADDESİNİN YAKACAK ODUN AMACIYLA TÜKETİLMESİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ Prof.Dr. Kamil YAZICI
Hakkı YAVUZ DEĞİŞİK YAŞLI MEŞÇERELERDE BÜYÜMENİN MARKOW ZİNCİRLERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ Prof.Dr. H. Alptekin GÜNEL
Ömer YÜKSEK Yanıcı Madde Tipleri Ve Yangın Davranışına Bağlı Yangın Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Haritalanması Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Murat YILMAZ Doğu Karadeniz Bölümü Saf Doğu Kayını Ekosistemlerinde Kimi Ortam Etmenlerinin Kayının Gelişimine Etkileri Üzerine Araştırmalar Prof.Dr.H.Zeki KALAY
Selahattin KÖSE Orman İşletmelerinin Planlanmasında Yöneylem Araştırması Yöntemlerinden Yararlanama Olanakları Prof.Dr. Burhan SOYKAN
Arslan OKATAN TRABZON-MERYEMANA DERESİ YAĞIŞ HAVZASI ALPİN MERALARININ BAZI FİZİKSEL VE HİDROLOJİK TOPRAK ÖZELLİKLERİ İLE VEJETASYON YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof.Dr. Yılmaz ÖZTAN
Nedim SARAÇOĞLU KIZILAĞAÇ (Alnus glunitosa Gaertn. Subsp. barbata (C.A. Mey) Yalt.) GÖVDE HACIM VE BÜYOKÜTLE TABLOLARININ DÜZENLENMESİ Doç.Dr.Fahri BATU
Mahmut EROĞLU EUPROCTIS CHRYSORRHOEA (L.) (LEP., LYMANTRIIDAE)’NİN BİYOLOJİSİ, DOĞAL DÜŞMANLARI VE KISIR BÖCEK SALIVERME METODU (SIRM) İLE KONTROL OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Mehmet SEREZ
Zafer Cemal ÖZKAN TÜRKİYEDEKİ DOĞU LADİNİ (PİCEA ORIENTALIS (L.) LINK.) ÜZERİNDE DENDROKRONOLOJİK ARAŞTIRMALAR Prof.Dr. Rahim ANŞİN
Ali DEMİRCİ DOĞU LADİNİ (Picea Orientalis (L.) Link) - DOĞU KAYINI (Fagus Orientalis Lipsky.) KARIŞIK MEŞÇERELERİNİN GENÇLEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. Cemil ATA
Musa GENÇ DOĞULADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) FİDANLARINA AİT BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERLE DİKİM BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Cantürk GÜMÜŞ AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ORMAN SUÇLARININ NEDENLERİ Prof.Dr. A. Yücel ERYILMAZ
İdris UĞURLU ÇATACIK KORUMA-ÜRETME SAHASINDA GEYİK (Cervus elaphus L.) POPULASYON EKOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof.Dr. Mehmet SEREZ
Mahir KÜÇÜK KÜRTÜN (GÜMÜŞHANE)- ÖRÜMCEK ORMANLARININ FLORASI VE SAF MEŞCERE TİPLERİNİN FLORİSTİK KOMPOZİSYONU Prof.Dr. Rahim ANŞİN
Turgay TURNA TÜRKİYE’DE SELEKSİYONLA BULUNAN ÜÇ ÇAY KLONUNUN (Fener-3, Muradiye-10, Derepazarı- 7) DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİ İLE ÇOĞALTILMASI OLANAKLARI Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Hülya MAHMUTOĞLU RİZE İLİNİN BAZI EKOLOJİK KOŞULLARINDA, SELEKSİYONLA BULUNAN ALTI ÇAY (Camelia sinensis (L) O. Kuntze) KLONUNUN ( F-3, M-10, D-7, T-10,G-3 ve P-20) GELİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Zeki KALAY
Metin TUNAY TÜRKİYE’DE ORMAN SINIRLANDIRMA VE HARİTALAMA FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. Orhan ERDAŞ
Refik KARAGÜL Trabzon-Söğütlüdere Havzasında Farklı Arazi Kullanım şartları Altındaki Toprakların bazı özellikleri ile erozyon Eğilimlerinin Araştırılması Doç.Dr. Zeki KALAY
Ali Ömer ÜÇLER TİTREK KAVAK (Populus tremula L.) VE KAFKAS IHLAMURU (Tilia rubra DC.)’NUN DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ İLE ÜRETİLMESİ Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
H.Hulusi ACAR ORMANCILIKTA TRANSPORT PLANLARI VE DAĞLIK ARAZİDE ORMAN TRANSPORT PLANLARININ OLUŞTURULMASI Prof.Dr. Orhan ERDAŞ
Altay UĞURGÜL ORMAN AMENAJMANINDA UZUN SÜRELİ ETA KESTİRİMİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Selahattin KÖSE
Lokman ALTUN MAÇKA (TRABZON) ORMAN İŞLETMESİ ORMANÜSTÜ SERİSİNDE ORMAN YETİŞME ORTAMI BİRİMLERİNİN AYRILMASI VE HARİTALANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Doç.Dr. Hasan Zeki KALAY
Beşir YÜKSEL TÜRKİYE'DE DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.)'NDE ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE BAZI TÜRLERİN YIRTICI VE PARAZİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof.Dr. Mehmet SEREZ
İbrahim TURNA DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) POPULASYONLARINDA GENETİK YAPININ İZOENZİM ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Ali KARAMAN DOĞU KARADENİZ YÖRESİNDE FARKLI ÇALIŞMA KOŞULLARINDA KESİM VE SÜRÜTME İŞLERİNDE İŞGÜÇLÜĞÜ KRİTERLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Prof.Dr. Orhan ERDAŞ
Mehmet KANAT KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN ÖNEMLİ BÖCEK TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Mahmut EROĞLU
Şükran GÖKDEMİR ORMAN FİDANLIKLARINDA (ORDU, HENDEK VE DEVREK) BELİRLENEN YABANCI OTLAR VE KİMYASAL SAVAŞIMLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof.Dr. Rahim ANŞİN
Salih TERZİOĞLU UZUNGÖL (TRABZON-ÇAYKARA) VE ÇEVRESİNİN FLORA VE VEJETASYONU Prof. Dr Rasim ANŞİN
Sezgin AYAN TÜPLÜ DOĞU LADİNİ(PİCEA ORİENTALİS (L.) LİNK.) FİDANLARININ YETİŞTİRME ORTAMLARI ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ VE ÜRETİM TEKNİĞİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Şağdan BAŞKAYA ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ [Rupicapra rupicapra (L.)]'NİN DOĞU KARADENİZ DAĞLARI'NDAKİ YAYILIŞI, GUP BÜYÜKLÜKLERİ VE HABİTAT KULLANIMI Doç.Dr. Mahmut EROĞLU
Sinan GÜNER ARTVİN GENYA DAĞININ ORMAN TOPLUMLARI VE SİLVİKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ Doç.Dr. Ali DEMİRCİ
İsmail MENTEŞ ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKININ KORUNAN ALAN OLARAK İRDELENMESİ VE YÖNETİMİ Prof.Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Said DAĞDAŞ TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) ORİJİNLERİNDE ANKARA ÇEVRESİ EKOLOJİK KOŞULLARINA UYUM YETENEKLERİNİN BAZI FİZYOLOJİK VE MORFOLOJİK ÖLÇÜTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YOLUYLA BELİRLENMESİ Prof. Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Mehmet MISIR ÇOK AMAÇLI ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE DAYALI OLARAK AMAÇ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE DÜZENLENMESİ (Ormanüstü ,Planlama Birimi Örneği ile) Doç.Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Akkın SEMERCİ TOROS SEDİRİ (Cedrus Libani A. RİCH.) FİDANLARINA AİT BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK KARAKTERİSTİKLER İLE İÇ ANADOLU’DAKİ DİKİM BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Turan YÜKSEK RİZE-PAZAR DERESİ YAĞIŞ HAVZASINDA FARKLI ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİ ALTINDAKİ TOPRAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ İLE AŞINIM EĞİLİMİDEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. H. Zeki KALAY
Ahmet İPEK TRABZON’UN YEŞİLBÜK, ÇAKILCA, YEŞİLYURT, SAYVAN VE GÜNEY KÖYLERİNDE MÜLKİYET SORUNUNUN ORMAN ALANLARININ KORUNMASINA ETKİLERİ Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Zafer ÖLMEZ Capparis ovata Desf. (KAPARİ)’NIN FİDANLIK TEKNİĞİVE ARTVİN YÖRESİNDE PLANTASYON DENEMELERİ Prof.Dr. Zeki YAHYAOĞLU
Alaaddin YÜKSEL K.MARAŞ AYVALI BARAJI YAĞIŞ HAVZASININ CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ) ORTAMINDA HAVZA AMENAJMANI BAKIMINDAN PLANLANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Süleyman GÜLCÜ GÖLLER YÖRESİ ANADOLU KARAÇAMI’NDA [Pinus nigra Arnold. Subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.] POPULASYONLAR ARASI VE POPULASYON İÇİ GENETİK ÇEŞİTLİLİK Doç.Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Özgür EMİNAĞAOĞLU ŞAVŞAT İLÇESİ KARAGÖL-SAHARA MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİNİN FLORA VE VEJETASYONU Prof. Dr. Rahim ANŞİN
Fatma FEYZİOĞLU ISTRANCA MEŞESİNİN (QUERCUS HARTWİSSİANA STEV)’ NİN DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ İLE ÜRETİLMESİ Doç.Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Ramazan ÖZÇELİK DOĞU VE BATI AKDENİZ BÖLGELERİ İÇİN KIZILÇAM (Pinus brutıa Ten.) TÜRÜ MEŞCERE TİPİ VERİM TABLOLARININ DÜZENLENME VE ORMAN AMENAJMANINDA KULLANILABİLME OLANAKLARI Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Oğuz KURDOĞLU KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof.Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Bülent SAĞLAM METEOROLOJİK FAKTÖRLERE BAĞLI YANICI MADDE NEM İÇERİKLERİ VE MAKİ TİPİ YANICI MADDELERDE YANGIN DAVRANIŞI Doç. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Temel GÖKTÜRK ARTVİN İLİNDE ORMAN AĞAÇLARINDA YAŞAYAN COLEOPTERA (INSECTA) TÜRLERİ İLE PREDATÖR VE PARAZİTOİDLERİ Prof.Dr. Mahmut EROĞLU
Nebi BİLİR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KURULAN TOROS SEDİRİ (CEDRUS LİBANİ A. RİCH.) ORİJİN DENEMELERİNİN İLK SONUÇLARI Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Mahmut REİS TRABZON YÖRESİ ALPİN MERALARINDA AZOT, FOSFOR VE POTASYUMLU GÜBRELERİN VEJETASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Mehmet PAK ORMAN KAYNAĞINDAN REKREASYONEL AMAÇLI YARARLANMANIN EKONOMİK DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ VE BU DEĞER ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesi Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği) Prof. Dr. M. Fehmi TÜRKER
Atakan ÖZTÜRK DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDE İŞLETME AMAÇ VE STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ (DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ) Prof. Dr. M. Fehmi TÜRKER
Murat BAKKALOĞLU Gümüşhane Orman İşletmesi Karanlıkdere Bölgesi’nde, Orman Yetişme Ortamı Birimlerinin Sınıflandırılması Ve Haritalanması Üzerine Araştırmalar Yrd.Doç.Dr. Lokman ALTUN
Hüseyin AYAZ Türkiye Ormancılığında 4785 Sayılı Yasanın Uygulanması ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği) Prof.Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Mahmut Derya AVŞAR THE MAIN STAND STRUCTURE IN THE FORESTS OF KAHRAMANMARAŞ-BAŞKONUŞ MOUNTAIN AND SILVICULTURAL SUGGESTIONS Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Şağdan BAŞKAYA DISTRIBUTION, HABITAT USE AND GROUP SIZE OF CHAMOIS IN EASTERN KARADENIZ MOUNTAINS Assoc. Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Günay ÇAKIR ORMAN AMENAJMAN PLANLAMASINDA GEREKLİ BİLİŞİMİN SAĞLANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİNDEN YARARLANILMASI Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Günay ÇAKIR ESTABLISHING SPATIAL DATA BASE FOR FOREST MANAGEMENT PLANNING Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Celal TAŞDEMİR İRAN PALAMUT MEŞESİ (Quercus brantii Lindl.) VE SAÇLI MEŞE (Quercus cerris L.) TÜRLERİNİN ELAZIĞ YÖRESİNDE FİDANLIK VE AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. İbrahim TURNA
Celal TAŞDEMİR A RESEARCH ON NURSERY AND AFFORESTATION TECHNIQUES OF Quercus brantii Lindl. AND Quercus Cerris L. IN ELAZIĞ REGION Assoc. Prof. Dr. İbrahim TURNA
Mehmet ÖZDEMİR VEZİRKÖPRÜ-KUNDUZ ORMANLARINDA BAŞLICA MEŞCERE KURULUŞLARININ BELİRLENMESİ VE SİLVİKÜLTÜREL ÖNERİLER Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Mehmet ÖZDEMİR EVALUATING OF THE MAIN STAND STRUCTURES IN THE FORESTS OF VEZIRKÖPRÜ-KUNDUZ AND SILVICULTURAL SUGGESTIONS Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Hazan ALKAN AKINCI Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Etmenler ve Ips typographus (Linnaeus) ile Diğer Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera, Scolytidae)’nin Populasyon Düzeyleri ve Etkileşimleri Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Hazan ALKAN AKINCI Factors Affecting Population Dynamics of Dendroctonus micans (Kugelann) and Population Levels and Interactions of Ips typographus (Linnaeus) and Other Bark Beetle Species (Coleoptera, Scolytidae) In Oriental Spruce Forests Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Zafer YÜCESAN Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi Yüksek Dağlık Alanlardaki Saf ve Karışık Ormanların Meşcere Dinamiklerinin Analizi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Zafer YÜCESAN Analysis of Stand Dynamics of Pure and Mixed Forest in High Mountainous Areas of Çamlıhemşin-Fırtına Valley Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Salih PARLAK DEFNE (Laurus nobilis L.)’NİN TOHUMLA VE ÇELİKLE ÜRETİMİ ESASLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Salih PARLAK Research on Propagation Methods of Bay Laurel (Laurus nobilis L.) From Seed and Cuttings Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Derya MUMCU Ecosystem Based Multi Objective Planning (EBMOP) of Yalnızçam Forest and Evaluation of Forest Dynamics Focusing on Rotation Age Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Süleyman ALKAN Trabzon İli Orman Köylerinde Kadın ve Orman Kaynakları İlişkisi Doç.Dr. Devlet TOKSOY
Süleyman ALKAN The Women and Relationship Between Women and Forest Resources in Forest Villages in Trabzon Doç.Dr. Devlet TOKSOY
Miraç AYDIN Gümüşhane-Torul Barajı Yağış Havzasından Taşınan Toprak Miktarının Wepp Ortamında Belirlenmesi ve Çözümleri Üzerine Araştırmalar Yrd.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Miraç AYDIN Investigations of Determine Sediment Transport Amount by Use WEPP from Gümüşhane-Torul Dam Area and About Solutions Yrd.Doç.Dr. Arslan OKATAN
Fatih SİVRİKAYA TÜRKĐYE’DE ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA MODEL YAZILIMININ Prof.Dr. Selahattin KÖSE
Fatih SİVRİKAYA Developing and Implementing a Contemporary Forest Management Planning Model Prof.Dr. Selahattin KÖSE
Burak ARICAK ORMAN YOLU İNŞAATINDA DOLGU VE İNŞAAT ETKİ ALANLARININ UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Hulusi ACAR
Burak ARICAK Determining Filling Area and Construction Impact Zone in Building Forest Roads by Using Remotely Sensed Data Prof. Dr. Hulusi ACAR
Erhan ÇALIŞKAN Orman Yolların Odun Hammaddesi Taşımasının Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Optimizasyonu Prof.Dr. H.Hulusi ACAR
Erhan ÇALIŞKAN The Optimization of Transportation for Wood Raw Material on Forest Road Network by Simulated Annealing Prof.Dr. H.Hulusi ACAR
Sadık ÇAĞLAR Orman Yolları Yapımında Kaya Patlatma Tekniği ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
Sadık ÇAĞLAR An Investigation on Rock Blasting Technique and Its Environmental Effects At Forest Road Construction Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
Saliha ÜNVER Endüstriyel Odun Hammaddesinin İnsan Gücüyle Sürütülmesi Sırasında Ortaya Çıkan Ürün Kayıpları ile Çavresel Zararların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Prof.Dr. H.Hulusi ACAR
Saliha ÜNVER Determining Environmental and Quantitative Effects of Human Power Based Ground Prof.Dr. H.Hulusi ACAR
Sedat KELEŞ ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK KARAR DESTEK SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Sedat KELEŞ DESIGNING AND DEVELOPING A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FOREST MANAGEMENT PLANNING Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
İdris DURUSOY Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
İdris DURUSOY Defining National Level Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management in Turkish Forestry Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
Korhan ENEZ ORMANCILIKTA ÜRETİM İŞÇİLİĞİNDE ANTROPOMETRİK VERİLERİN VE ÇALIŞMA DURUŞLARININ KAZA RİSK FAKTÖRLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
Korhan ENEZ Assessment of Anthropometric Data and Working Posture as Accident Risk Factors in Forest Harvesting Workmanship Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
Sefa AKBULUT Hamsiköy Yöresinde Odun Dışı Bitkisel Ürün Olarak Alchemilla spp.ve Colchicum speciosum’un EnvanteriÜzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Sefa AKBULUT A Research on the Inventory of Alchemilla spp. and Colchicum speciosumas Non-Wood Forest Product in Hamsiköy Region Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Oytun Emre SAKICI Ağaç Serveti Envanterinde Kullanılan Çeşitli Örnekleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Gonca Ece ÖZCAN Maçka Orman İşletmesi Doğu Ladini Ormanlarında Başlıca Kabuk Böceklerinin Savaş Olanaklarının Araştırılması Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Gonca Ece ÖZCAN Investigation of the Possibilities of Pest Management of Major Bark Beetle Species In The Oriental Spruce Forests of Maçka Forestry Enterprise Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Oytun Emre SAKICI Comparing Various Sampling Methods Used in Timber Inventory Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Seyran PALABAŞ UZUN Sisdağı Çevresinin Florası, Vejetasyonu ve Süksesyonu Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Seyran PALABAŞ UZUN Flora, Vegetation and Succession of Sisdağı Ecosystems Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Uzay Karahalil Korunan Orman Alanlarında Amenajman Planlarının Düzenlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği) Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Uzay Karahalil Preparing Forest Management Plans for Forested Protected Areas (A Case Study in Köprülü Canyon National Park) Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Ali İhsan KADIOĞULLARI Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasında Konumsal Yapının Kombine Optimizasyon Teknikleri İle Kontrolü: Konumsal Planlama Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Ali İhsan KADIOĞULLARI Contoroling Spatial Forest Structure With Meta-heuristics Techniques in Forest Management Planning: Spatial Planning Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Deniz GÜNEY Morphogenetic Determination of the Some Geographic Variation in Fagus orientalis Lipsky Prof. Dr. İbrahim TURNA
Deniz GÜNEY Doğu Kayınında (Fagus orientalis Lipsky) Bazı Coğrafik Varyasyonların Morfogenetik Olarak Belirlenmesi Prof. Dr. İbrahim TURNA
Alper UZUN KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanında Bitkisel Tür Çeşitliliğinin Saptanması ve Vejetasyonunun Haritalanması Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Alper UZUN Plant Species Diversity in the Research Forest of Black Sea Technical University, Faculty of Forestry and Mapping Its Vegetation Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Alkan GÜNLÜ Yertişme Ortamı Envanterinin Doğrudan, Dolaylı ve Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Alkan GÜNLÜ Forest Site Classification Using Direct, Indirect and Remote Sensing Methods Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
İlker ERCANLI Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlükleri Sınırları İçerisinde Yeralan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.))-Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Karışık Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modelleri Prof.Dr. Hakkı YAVUZ
İlker ERCANLI Models for Oriental Spruce and Scots Pine Mixed Stands in Trabzon and Giresun Forest Prof.Dr. Hakkı YAVUZ
Şemsettin KULAÇ Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Sarıçam (Pinus sylvetris L.) Fidanlarında Bazı Morfolojik Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Araştırılması Prof. Dr. İbrahim TURNA
Şemsettin KULAÇ Research on Changes of Physiological and Morphological and Biochemical on Scotch Pine Seedlings Under Drought Stress Prof. Dr. İbrahim TURNA
Hanife ERDOĞAN GENÇ Technological İnvestigations on Propagation via Seed of Some Maple species (Acer trautvetteri Medvedev and Acer cappadocicum Gleditsch) in the Eastern Black Sea Region. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Hanife ERDOĞAN GENÇ Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Akçaağaç Türlerinin (Acer Trautvetteri Medvedev Ve Acer Cappadocicum Gleditsch) Tohumla Üretilmesi Üzerine Teknolojik Araştırmalar Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Yılmaz TÜRK Ormancılıkta Endüstriyel Odun Hammaddesinin Tarım Traktörleriyle Bölmeden Çıkarılmasında Sürütme Şeritleri Ağının Optimizasyonu Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÜMÜŞ
Yılmaz TÜRK The Optimization of Skid Trails Network for Extracting of Industrial Wood Based Forest Products by Farm Tractors in Forestry Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÜMÜŞ
Sevim İNANÇ Kırsal Kesimdeki Nüfus Hareketlerinin Orman Varlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin AYAZ
Sevim İNANÇ Research For The Influences of The Rural Population Activies on The Existence of Forest (Trabzon Regional Forestry Directorate Sample) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin AYAZ
Aydın KAHRİMAN KARADENİZ BÖLGESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) - DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) KARIŞIK MESÇERELERİNE İLİŞKİN BÜYÜME MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Aydın KAHRİMAN MODELİNG OF FOREST GROWTH FOR SCOTS PİNE AND ORİENTAL BEECH MİXED STANDS İN BLACK SEA REGİON Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Turgay BİRTÜRK KARADENİZ BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN AKÇAAĞAÇ (ACER L.) TAKSONLARI ODUNLARININ ANATOMİK ÖZELLİKLERİ VE FARKLI YETİŞME KOŞULLARININ BU ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Ziya GERÇEK
Turgay BİRTÜRK WOOD ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF NATIVE MAPLE TREE (ACER L.) TAXA OF BLACK SEA REGION AND THE EFFETCS OF DIFFERENT GROWTH ENVIRONMENTS ON THESE CHARACTERISTICS Prof. Dr. Ziya GERÇEK
Gökhan ŞEN YAYLACILIK FAALİYETLERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMİN YÜKSEK DAĞ ORMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (MAÇKA İLÇESİ ÖRNEĞİ) Prof. Dr. Devlet TOKSOY
Gökhan ŞEN Investıgatıon Of Effects Of Socıo-Economıc Change In Upland Actıvıtıes On Hıgh Mountaın Forests (A Sample Of Macka) Prof. Dr. Devlet TOKSOY
Ayhan USTA Galyan-Atasu Barajı Havzasında Arazi Kullanımının Su ve Toprak Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Lokman ALTUN
Ayhan USTA Investıgaton Of Effects Of Land Use On Water And Soıl Propertıes İn Galyan-Atasu Dam Watershed Prof. Dr. Lokman ALTUN
Filiz Yüksek Fırtına Deresi Havzasında Doğal Olarak Yetişen Ayı Üzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) Populasyonlarında Bazı Ekolojik Faktörlerin Bitki ve Meyve Özelliklerine Etkisi Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Lokman ALTUN
Filiz Yüksek THE INVESTIGATIONS ON EFFECT OF SOME ECOLOGICAL FACTORS ON PLANT AND FRUIT PROPERTIES IN WHORTLEBERRY (Vaccinium arctostaphylos L.) POPULATIONS NATURALLY GROWING IN FIRTINA RIVER BASIN Prof. Dr. Lokman ALTUN
Ahmet İlyas YENİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ UYGULAMASININ ANALİZİ (BORÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) Prof. Dr. Devlet TOKSOY
Ahmet İlyas YENİ ANALYSIS OF STANDING TIMBER SALES (BORÇKA DIRECTORATE OF FORESTRY EXAMPLE) Prof. Dr. Devlet TOKSOY
Arzu Ergül BOZKURT Sarıçam’ın (Pinus Sylvestris L.) Türkiye’deki Farklı Yetişme Ortamı Bölgelerinde Floristik, Fitososyolojik Ve Ekolojik Yönlerden Araştırılması Prof.Dr.Salih TERZİOĞLU
Arzu Ergül BOZKURT The Research About Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Florıstıc, Phytosocıologıcal And Ecologıcal Propertıes Of Dıfferent Habıtat Zones In Turkey Prof.Dr.Salih TERZİOĞLU
Sinem PERVANOĞLU Juglans Regia L. (Adi Ceviz), Pterocarya Fraxinifolia (Lam.) Spach. (Dişbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz) Ve juglans Nigra L. (Kara Ceviz) Odunlarının Anatomik Yapıları Prof.Dr.Ziya GERÇEK
Sinem PERVANOĞLU Juglans Regia L. (Common Walnut), Pterocarya Fraxinifolia (Lam.) Spach. (Ash Leafed Walnut) And Juglans Nigra L. (Black Walnut) Anatomy Of Wood Prof.Dr.Ziya GERÇEK
Esengül KENÇ Tohumluk (Giresun-Espiye) Yöresi Sarıçam Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi Prof.Dr.Murat YILMAZ
Esengül KENÇ Determınatıon of Sıte Unıts in Scots Pıne Zone in Tohumluk (Gıresun-Espıye) Regıon Prof.Dr.Murat YILMAZ
Esra KARAGÖZ Orman Yolu Kenarında Tomrukların Kamyonlara Yüklenmesi İşinde Pcw5000 El Vinci Ve Oluk Kombinasyonu Kullanımı Prof.Dr.H.Hulusi ACAR
Esra KARAGÖZ Using of Combination of Hand Winch and Chute System in Loading of Logs on The Road Side to The Truck Prof.Dr.H.Hulusi ACAR
Arzu Ergül BOZKURT Sarıçam’ın (Pinus Sylvestris L.) Türkiye’deki Farklı Yetişme Ortamı Bölgelerinde Floristik, Fitososyolojik Ve Ekolojik Yönlerden Araştırılması Prof.Dr.Salih TERZİOĞLU
Yetkin USTA Normal Kapalı Kızılçam Meşcerelerinde Ölü Örtü Nem Dinamikleri Prof.Dr.Ertuğrul BİLGİLİ
Yetkin USTA Surface Fuels Moısture Dynamıcs in Calabrıan Pıne Stands Prof.Dr.Ertuğrul BİLGİLİ
Nuray KAHYAOĞLU Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Ormanlarının Toprak Üstü Biyokütle Ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi Prof.Dr.Ömer KARA
Nuray KAHYAOĞLU Determinatıon of The Bıomass and Carbon Storage of the Oriental Beech (Fagus ORİENTALİS Lipsky.) Forest in Sinop Region Prof.Dr.Ömer KARA
Canan YILMAZ Türkiye’de Orman Mühendisliği Meslek Ahlakı İlke ve Kurallarının Belirlenmesi ve Algılanma Seviyelerinin Ölçülmesi Prof.Dr.Mustafa Fehmi TÜRKER
Canan YILMAZ Determination of the Principles and Rules of Professional Ethics in Forest Engineering and Measurement of Perception Levels in Turkey Prof.Dr.Mustafa Fehmi TÜRKER
Ebru BAŞKAYA Populatıon Densıty of Brown Bear (Ursus Arctos) in Eastern Karadeniz Mountaıns Doç.Dr.Ebubekir GÜNDOĞDU
Ebru BAŞKAYA Ayı (Ursus Arctos)’Nın Doğu Karadeniz Dağlarındaki Popülasyon Yoğunluğu Doç.Dr.Ebubekir GÜNDOĞDU
Kadir Alperen ÇOŞKUNER Türkiye Orman Yangın Tehlike Oranları Karar Destek Sistemi (TOYTOS) Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Fahrettin ATAR Effects on Shoot Development of Different Silvicultural Treatments in a Chestnut Forest (Castanea sativa Mill.) Prof. Dr. İbrahim TURNA
Kadir Alperen COSKUNER Turkish National Forest Fire Danger Rating Decision Support System (TOYTOS) Prof. Dr. Ertugrul BILGILI
Fahrettin ATAR Kestane (Castanea sativa Mill.) Ormanlarında Farklı Silvikültürel Müdahalelerin Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri Prof. Dr. İbrahim TURNA
Uğur KEZİK DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ SAF LADİN VE GÖKNAR EKOSİSTEMLERİNDE TOPLAM İNTERSEPSİYONUN EKOLOJİK, HİDROLOJİK VE METEOROLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU
Ebru ATAR Kuzey Anadolu Sapsız Meşesi (Quercus petraea subsp. iberica) Fidanlarında Kuraklık Stresinin Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi ile Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Analizi Zafer YÜCESAN
Ebru ATAR EFFECT OF DROUGHT STRESS ON SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN Quercus petraea subsp. iberica SEEDLINGS AND ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MORPHOLOGICAL TRAITS Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
Uğur KEZİK INVESTIGATION OF TOTAL INTERCEPTION FOR PURE SPRUCE AND FIR ECOSYSTEMS ON ECOLOGICAL, HYDROLOGICAL AND METEOROLOGICAL ASPECTS IN EASTERN BLACK SEA REGION, TURKEY Prof.Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU
Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU KARADAĞ KÜTLESİ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link) AĞAÇLANDIRMALARINDA KÖK, TOPRAK VE ÖLÜ ÖRTÜDEKİ KARBON VE AZOT BİRİKİMİNİN EKOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Ömer KARA
Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU ECOLOGICAL ASSESSMENT OF CARBON AND NITROGEN ACCUMULATION IN ROOT, SOIL AND LITTER IN ORIENTAL SPRUCE AFFORESTATIONS (Picea orientalis (L.) Link) OF KARADAG MOUNTAIN Prof. Dr. Ömer KARA
Bayram HOPUR Konya Karapınar Kumul Ağaçlandırmalarının Bazı Ekolojik Yönlerden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ömer KARA
Bayram HOPUR Assessment of Konya Karapınar Sand Dune Afforestations in the Perspective of Some Ecological Features Prof. Dr. Ömer KARA
Necla KORALAY SÖĞÜTLÜ DERESİ HAVZASINDA EROZYON-SEL RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI VE TOPRAK EROZYONUNUN SU KALİTESİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Ömer KARA
Necla KORALAY EFFECTS OF SOIL EROSION ON WATER QUALITY AND CREATING EROSION-FLOOD RISK MAPS IN SÖĞÜTLÜ STREAM WATERSHED Prof. Dr. Ömer KARA
Cemile ÇAKIR LANDSAT VE SENTİNEL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE MEŞCERE HACMİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Mehmet MISIR
Cemile ÇAKIR DETERMINATION OF STAND VOLUME WITH LANDSAT AND SENTINEL Prof. Dr. Mehmet MISIR
Yetkin USTA Saf Anadolu Karaçamı ve Sarıçam Meşcerelerinde Kontrollü ve Amaçlı Yakma Uygulamalarının Tohum Çimlenme, Fidan Büyüme ve Gelişimi ile Toprak Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Yetkin USTA THE EFFECTS OF PRESCRIBED BURNING ON SEED GERMINATION, SEEDLING GROWTH AND DEVELOPMENT AND SOIL PROPERTIES IN PURE ANATOLIAN BLACK PINE AND SCOTS PINE STANDS Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Murat ÖZTÜRK ÖKSEOTU’NUN TOROS GÖKNARI BÜYÜME VE GELİŞME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Bedri SERDAR
Murat ÖZTÜRK THE EFFECTS OF WHITE MISTLETOE ON GROWTH AND DEVELOPMENT PARAMETER OF THE CILICICAN FIR Prof. Dr. Bedri SERDAR