Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN
Telefon :0 462 377 8358
E-mail :htolgakahraman@ktu.edu.tr
Web :https://avesis.ktu.edu.tr/htolgakahraman
Adres : KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Çamlı Mahallesi Hacı Mehmet Baheddin Ulusoy Cad. No:144 Of/ Trabzon
Telefon :04623778425
Faks :htolgakahraman@ktu.edu.tr
Web :https://www.ktu.edu.tr/ofyazilim
Bölüm Hakkında :
Yazılım Mühendisliği Bölümü, bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ayrıca üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da yazılım mühendisliği kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım mühendisliği endüstri, bilgisayar bilimleri ve matematik gibi disiplinlerle iç içe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yepyeni bir mühendislik dalıdır. Yazılım mühendisleri, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplinleri uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretir, test eder, kurar ve yönetirler. Günümüzde bilgisayar sistemleri hayatın her alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle Yazılım Mühendisliği geniş bir alana yayılmış ve her geçen gün daha da önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Bu noktadan yola çıkarak açılan bölümümüzün amacı, yazılım sektörünün gereksinim duyduğu, değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek, teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak, akademik alanda ve yazılım endüstrisinin tüm sektörlerinde alanı ile ilgili çağın gerektirdiği bilgilere sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, takım çalışması yapabilen, bu endüstrideki güncel problemleri tanımlayabilen niteliklere sahip uzman personeli yetiştirmektir. Böylece, yazılım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel ve teknolojik alanlarda ön sıralarda yer alan, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan; üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen yönetim anlayışının benimsendiği uluslararası akredite olmuş bir bölüm haline gelmeyi hedeflemekteyiz. Bölümümüz hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğumuz programımız, uluslararası standartlar kuruluşu ISO ve IEEE tarafından ele alınan ve belirlenen konuları kapsamaktadır. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları hem teknik hem sanatsal ve hem de yönetsel konuları kapsar ve Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin; i. Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler üretebilmek, ii. Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilmek, iii. Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve uygulayabilmek, iv. Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak, gerekli olduğunda liderlik yapabilmek ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilmek yani proje yönetimi becerisine sahip olmak, v. İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilmek gibi yetenekler kazanması beklenmektedir. Buradan yola çıkarak programımız kapsamında öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere YAZILIM YÜKSEK MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN Yazılım Mühendisliği htolgakahraman@ktu.edu.tr 0 462 377 8358
Doç. Dr. Hacer ÖZYURT Yazılım Mühendisliği hacerozyurt@ktu.edu.tr 0 462 377 8387
Doç. Dr. Özcan ÖZYURT Yazılım Mühendisliği oozyurt@ktu.edu.tr 0 462 377 8389
Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ Bilgisayar Yazılımı gunaya@ktu.edu.tr 04623778377
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp GEDİKLİ Yazılım Mühendisliği gediklie@ktu.edu.tr 0 462 377 8361
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan BOZKURT Yazılım Mühendisliği mhakanbozkurt@ktu.edu.tr 0462 377 8386
Öğr. Gör. Dr. Celal ATALAR Yazılım Mühendisliği celalatalar@ktu.edu.tr +90 462 377 8366
Öğr. Gör. Dr. Zeynep ŞAHİN TİMAR Yazılım Mühendisliği zeynep.sahin@ktu.edu.tr +90 462 377 8360
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
YZLM 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
YZLM 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
YZLM 5200Yapay ÖğrenmeTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ
YZLU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
YZLU 8002Uzmanlık Alan Dersi 2TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
YZLM5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Özcan ÖZYURT Ö.Ö. Ofis (No:402) - - - - 11-12
YZLM5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ A.G.Y. Ofis (No:303) - - - - 8-9/9-10
YZLM5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan BOZKURT M.H.B. Ofis (No:404) - - 10-11/11-12 - -
YZLM5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ Seminer Salonu - - - - 10-12
YZLM5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan BOZKURT Seminer Salonu - - - 10-12 -
YZLM5200 Yapay Öğrenme Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ D1 - 9-12 - - -
YZLM8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Özcan ÖZYURT Ö.Ö. Ofis (No:402) - - - - 13-17
YZLM8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ A.G.Y. Ofis (No:303) - - - 8-12 -
YZLM8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan BOZKURT M.H.B. Ofis (No:404) 8-12 - - - -
YZLM8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Asuman GÜNAY YILMAZ A.G.Y. Ofis (No:303) - - - 13-17 -
YZLM8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan BOZKURT M.H.B. Ofis (No:404) 13-17 - - - -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5200 Yapay Öğrenme Dr. Öğr. ÜyesiAsuman GÜNAY YILMAZ Seminer Salonu 16/04/2024 07/05/2024 10:00 11/06/2024 10:00 02/07/2024 10:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Rehman Ali Dr. Öğr. Üyesi Asuman Günay Yılmaz Yapay zeka ile üretilen sahte yüz görüntülerinin tespiti Seminer Salonu 30/05/2024 11:00
Yakeen Hamdi Qader Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan Bozkurt Göz takip verilerinin metin duygu analizi üzerindeki etkisinin incelenmesi Seminer Salonu 30/05/2024 10:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı